• SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov organizuje pre žiakov 9. ročníka online prípravné kurzy
   na prijímacie skúšky z predmetov MAT a SJL.

   Pre koho je online prípravný kurz určený? 
   Pre všetkých, ktorí majú záujem si poslať prihlášku na niektorý z našich študijných odborov:

   • 2381M strojárstvo
   • 2387M mechatronika
   • 3765M technika a prevádzka dopravy

    

   Milí žiaci 9. ročníka, v rámci jednotlivých prípravných kurzov si otestujete svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL pod vedením vyučujúcich daných predmetov.

   Cieľom kurzov bude systematická príprava a prehĺbenie vedomostí v jednotlivých tematických oblastiach v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v testoch na prijímacích skúškach.

    

   Tematické rozdelenie kurzov podľa predmetov:

    • MATEMATIKA

    • Poradie kurzu Tematický okruh

     1. kurz
     1.3.2022 o 15:00 hod.

     Poradie počtových operácií
     Výrazy – číselné, s premennou

     2. kurz
     8.3.2022 o 15:00 hod.

     Vyjadrovanie neznámej zo vzorca
     Lineárne rovnice

     3. kurz
     14.3.2022 o 15:00 hod.

     Slovné úlohy – priama a nepriama úmernosť,
     pomer, mierka, percentá

     4. kurz
     21.3.2022 o 15:00 hod.

     Kombinatorika
     Pravdepodobnosť, Štatistika 

     5. kurz
     29.3.2022 o 15:00 hod.

     Pytagorova veta, Uhly
     Obsah a obvod útvarov, premena jednotiek

    • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

    • Poradie kurzu Tematický okruh

     1. kurz
     3.3.2022 o 15:00 hod.

      Literatúra
      Sloh/štylistika

     2. kurz
     10.3.2022 o 15:00 hod.

      Tvarová (morfologická) rovina jazyka

     3. kurz
     17.3.2022 o 15:00 hod.

      Tvarová (morfologická) rovina jazyka

     4. kurz
     23.3.2022 o 15:00 hod.

      Významová (lexikálna) rovina jazyka

     5. kurz
     31.3.2022 o 15:00 hod.

      Syntaktická (skladobná) rovina jazyka

      

   • Každý z uchádzačov si vyberie konkrétne termíny prípravných kurzov, ale odporúčame Vám, aby ste ich absolvovali v čo najvyššom počte.
   • Časové rozpätie realizácie 1 kurzu:  45 minút 
   • Online prípravné kurzy budeme realizovať pomocou videostretnutia Google Meet, čo si vyžaduje existujúci účet Google.
   • Dokedy a ako sa prihlásiť?
    Stačí poslať email minimálne 3 dni pred termínom kurzu na adresu prijimacky@spspo.sk a zadať tieto údaje:
   • meno a priezvisko
   • telefonický kontakt a email, na ktorý ti zašleme link na pripojenie
   • názov ZŠ, ktorú navštevuješ

    

   Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vás J