Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 11424897 Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 3 097,40 s DPH 30.11.2023 Union poisťovňa, a.s. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy 30.11.2023
Objednávka 106/2023 Kalibrácia alkotestera s DPH 28.11.2023 VLan s.r.o. SPŠ strojnícka 30.11.2023
Objednávka 105/2023 Zváračský kurz s osvedčením s DPH 28.11.2023 Unizvar s.r.o. SPŠ strojnícka 30.11.2023
Objednávka 104/2023 Farby, laky, spotrebný materiál s DPH 27.11.2023 PPG Deco Slovakia s.r.o. SPŠ strojnícka 30.11.2023
Objednávka 103/2023 Horizontálne žalúzie s DPH 27.11.2023 Dason SPŠ strojnícka 30.11.2023
Objednávka 102/2023 Oleje a mazadlá - stroje a zariadenia v školských dielňach s DPH 27.11.2023 JCK SPŠ strojnícka 30.11.2023
Objednávka 101/2023 Osciloskopy s DPH 27.11.2023 SOS electronic SPŠ strojnícka 30.11.2023
Zmluva 78901383 Poistná zmluva - Havarijné poistenie (KASKO) 247,86 s DPH 24.11.2023 Union poisťovňa SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy 24.11.2023
Zmluva 72902383 Poistná zmluva - PZP 214,00 s DPH 24.11.2023 Union poisťovňa SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy 24.11.2023
Objednávka 98/2023 Oprava zásobníka teplej vody s DPH 23.11.2023 Anton Husovský SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 97/2023 Servis kopírovacieho stroja sekretariát s DPH 23.11.2023 PVS computer s.r.o. SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 96/2023 Tonery - škola s DPH 23.11.2023 PVS computer s.r.o. SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 95/2023 Práčka, rýchlovarná konvica, spotrebný materiál s DPH 23.11.2023 Nay a.s. SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 94/2023 Káva repre s DPH 23.11.2023 Xcofee s.r.o. SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 100/2023 Revízia tlakových nádob s DPH 23.11.2023 Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 99/2023 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby s DPH 23.11.2023 Anton Ferenc - TOPO SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 93/2023 Chémia do školského bazéna s DPH 20.11.2023 AWV s.r.o. SPŠ strojnícka 23.11.2023
Objednávka 92/2023 Pracovné odevy - prevádzka s DPH 16.11.2023 Canis Safety a.s. SPŠ strojnícka 23.11.2023
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 15.11.2023 Chata Pieniny s.r.o. SPŠ strojnícka 22.11.2023
Objednávka 91/2023 Kontrola komínov - objekt U2 školy s DPH 10.11.2023 Komín servis SPŠ strojnícka 10.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3639