Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry 07/2022 s DPH 31.07.2022
Objednávka 73/2022 Oprava NTB a dataprojektora s DPH 29.07.2022 PVS computer s.r.o. SPŠ strojnícka
Objednávka 72/2022 Edukačné publikácie 2022-2023 s DPH 29.07.2022 preskoly.sk SPŠ strojnícka
Objednávka 71/2022 Kancelárske potreby - projekt s DPH 26.07.2022 Papera s.r.o. SPŠ strojnícka
Zmluva 042022 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 5760.- s DPH 04.07.2022 CeMS, s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 70/2022 Odstránenie poruchy telefónnej linky s DPH 04.07.2022 Samtel - Ľubomír Samsely SPŠ strojnícka
Faktúra Faktúry 06/2022 s DPH 30.06.2022
Objednávka 67/2022 Čistiace potreby s DPH 27.06.2022 Anton Ferenc - TOPO SPŠ strojnícka
Objednávka 69/2022 Oprava dataprojektora s DPH 27.06.2022 PVS computer s.r.o. SPŠ strojnícka
Objednávka 68/2022 Stravné lístky s DPH 27.06.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SPŠ strojnícka
Zmluva 032022 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 7980.- s DPH 24.06.2022 JC Media 1 s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva 2022132 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 4920.- s DPH 23.06.2022 Sova Digital a.s. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva 2/2022 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 16320.- s DPH 22.06.2022 M-D-J spol. s r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 66/2022 Revízia zdvihákov s DPH 16.06.2022 Inter cars s.r.o. SPŠ strojnícka
Objednávka 65/2022 Elektroinštalačný materiál s DPH 16.06.2022 Eltra - elmat SPŠ strojnícka
Objednávka 63/2022 Revízia plynových zariadení - objekt školy s DPH 15.06.2022 Viktor Slovenský - VS CONTROL SPŠ strojnícka
Objednávka 62/2022 Sada tonerov riaditeľstvo s DPH 15.06.2022 PVS computer s.r.o. SPŠ strojnícka
Objednávka 64/2022 Revízia plynových zariadení - objekt U2 školy s DPH 15.06.2022 Viktor Slovenský - VS CONTROL SPŠ strojnícka
Zmluva Z20225717 Rámcová dohoda 36 025,92 bez DPH 07.06.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 61/2022 Klinové remene - školské dielne s DPH 06.06.2022 Ložiská - Prešov, s.r.o. SPŠ strojnícka
zobrazené záznamy: 1-20/3381