Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Servisné práce SPIN s DPH 27.01.2011
Faktúra 121107772 Daň z nehnuteľnosti 58,56 s DPH 09.10.2013 Mesto Prešov SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 3621302673 Servis - IS MAGMA 25,49 s DPH 18.10.2013 AutoCont SK a.s. SPŠ strojnícka 31.10.2013
Faktúra 28508 Tabuľa Economy s DPH 71/2013 21.10.2013 Fax Copy SPŠ strojnícka 07.11.2013
Faktúra 13261458 Nalepovacia lišta 99,36 s DPH 69/2013 16.10.2013 Hesta SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 0111126793 Telefón 64,43 s DPH 18.10.2013 Orange Slovensko a.s. SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 213078 Spotrebný materiál 133,15 s DPH 80/2013 05.11.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 20.11.2013
Faktúra 213076 Spotrebný materiál 154,56 s DPH 69a/2013 16.10.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 30.10.2013
Faktúra 113103 Spotrebný materiál 105,63 s DPH 68/2013 14.10.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 30.10.2013
Faktúra 1010001375 Internetová doména 15,49 s DPH 15.10.2013 Slovanet a.s. SPŠ strojnícka 30.10.2013
Faktúra 8754778422 Telekomunikačné služby 131,45 s DPH 15.10.2013 Slovak Telecom a.s. SPŠ strojnícka 23.10.2013
Faktúra 0754702946 Telekomunikačné služby 131,45 s DPH 09.10.2013 Slovak Telecom a.s. SPŠ strojnícka 23.10.2013
Faktúra 1630000522 Komunálne odpady 2013 444,88 s DPH 09.10.2013 Mesto Prešov SPŠ strojnícka 28.10.2013
Faktúra 2403273549 Poistka 833,49 s DPH 21.10.2013 Generali Slovensko SPŠ strojnícka 27.11.2013
Faktúra 2300009455 Elektrina 710,73 s DPH 08.10.2013 VSE a.s. SPŠ strojnícka 22.10.2013
Faktúra 7327664095 Plyn 338,00 s DPH 07.10.2013 SPP a.s. SPŠ strojnícka 17.10.2013
Faktúra 7327685827 Plyn 4,00 s DPH 07.10.2013 SPP a.s. SPŠ strojnícka 21.10.2013
Faktúra 4204500643 Plyn 5 872.00 s DPH 07.10.2013 SPP a.s. SPŠ strojnícka 22.10.2013
Faktúra 2300009455 Elektrina 1 870,00 s DPH 07.10.2013 VSE a.s. SPŠ strojnícka 17.10.2013
Faktúra 213100079 Servisné práce iSPIN 387,14 s DPH 283-2007/S/OvZP 283-2007/S/OvZP 03.10.2013 Asseco Solution a.s. SPŠ strojnícka 17.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3639