Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Utorok 21. 4. 2015

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.4.2015)
Drabiščák Michal (II.A)
Zajtra (Streda 22.4.2015)
Dujava Slavomír (II.B)
Špirla Slavomír (IV.D)
Pozajtra (Štvrtok 23.4.2015)
Jaroslav Dubovský
Ing. Michal Hric

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • Dňa 13.apríla 2015  žiaci I.B triedy navštívili pobočku British Council, Hlavná ul. 139, Prešov  - bývala  budova Knižnice P.O. Hviezdoslava. Cieľom exkurzie bolo získať základné informácie o poslaní a  pôsobení British Council na Slovensku, spoznať najmodernejšie učebné a študijné materiály v oblasti vyučovania a učenia sa anglického jazyka. Žiaci si pozreli aj výstavku o Spojenom kráľovstve a bola im ponúknutá možnosť výpožičiek študijných a audiovizuálnych materiálov.

  Text a foto: PhDr. Františka Grušková

 • Tejto súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách KADET a JUNIOR.

  VÝSLEDKY

  Koordinátor súťaže: PaedDr. Zlata Marcinková
  Administrátor súťaže: Mgr. Judita Geľhošová

 • V marci 2014 sme otvorili novo vybudovanú dielňu, ktorá bude slúžiť na diagnostiku moderných aut.
  Dielňa disponuje najmodernejšími diagnostickými prístrojmi a moderným stĺpovým zdvihákom. Dielňa bude slúžiť najmä pre žiakov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravyFOTO

 • V piatok 13. marca 2015 sa v Sabinove uskutočnila súťaž v silovom dvojboji stredných škôl  okresu Prešov a Sabinov. Našu školu v tomto silovom športe reprezentovali žiaci : P. Mišenko z II.C, Jakub Kropiľak  zo IV.D, Michal Ivanko Macej zo IV.B, Miloš Fekete zo IV.B, Daniel Opina zo  IV.C  a Ľubomír Kerpčár z III.A triedy. Súťaž v silovom dvojboji pozostáva z dvoch disciplín – z tlaku na lavičke a z mŕtveho ťahu. Každý súťažiaci má 3 pokusy v každej disciplíne a musí zdvihnúť čo najvyššiu záťaž. Našim silákom sa to dokonale podarilo. Naši 6 súťažiaci  získali 4 medaily. V kategórii mladších dorastencov získal 2. Miesto P. Mišenko , v kategórii staršich dorastencov obsadili 1. miesto J. Kropiľak, 2.miesto M. Ivanko Macej a 3. miesto M. Fekete,  na 4. mieste skončil Ľ. Kerpčár a na 6. mieste D. Opina. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

  Mgr. Ivo Lenko

 • Dňa 11. marca 2015 sa  konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.  Zastúpení boli  vybraní žiaci z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Organizačne súťaž pripravila Mgr. Aneta Vargová. Členkou hodnotiacej komisie bola PaedDr. Jana Kipikašová.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí:
  I. časť – vedomostný test,
  II. časť – ústna.

  Víťazné poradie žiakov:
  1. miesto – Michal Eliaš, IV.B
  2. miesto – Tomáš Sabo, III.A
  3. miesto – Patrik Ravas, III.A
                       Branislav Valek, III.C

  Víťazom srdečne blahoželáme.


 • Dna 12. 3. 2015 sa trojčlenné družstvo z našej školy v zložení: Samuel Stankovič (II.C), Damián Jaklovský (I. A) a Dávid Stajanča (II.A) zúčastnilo okresného kola Biblickej olympiády. Hoci sa neumiestnili na prvých priečkach, ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a za čas strávený pri štúdiu Biblických kníh.

  Mgr. Helena Štrbová

 • Zber SABI viečok

  Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sme sa registrovali do 12. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ v zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov firmy MILK-AGRO. Zber viečok bude prebiehať do apríla 2015.

  „Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“


  Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.

  Povzbudzujeme všetkých žiakov a rodičov k ďalšiemu zbieraniu hliníkových viečok SABI. Výsledky súťaže a najšikovnejších žiakov zverejníme aj na tejto webstránke.

  Viac o súťaži sa dozviete na stránkach http://www.milkagro.sk/sutaz/.

   Do zbierania!  PLAGÁT.

   J. Geľhošová, koordinátorka súťaže

 • Masívne investície do nových učebných pomôcok

  Naša škola realizuje projekt "Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov"  v rámci operačného programu Vzdelávanie v celkovej hodnote 337 000 €.

  Na učebné pomôcky je vyčlenených viac ako 111 000 €.

 • Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  V rámci projektu Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety naša škola získala kompletné technické vybavenie pre dve interaktívne učebne.

 • Dňa 10. 2. 2015 sa na našej škole konala súťaž o najlepšie napísanú esej. Témy, z ktorých si žiaci mohli vybrať, navrhli usporiadateľky súťaže: The life of a Teenager a  A Birthday Party. Všetci súťažiaci si zvolili tému: „Život mladého človeka“
  1. miesto : Jakub Bednár      (2.E)
  2. miesto:  Peter Gališin       (2.E)
  3. miesto: Jakub Kropiľák    (4.D)

  Cieľom tejto súťaže bolo povzbudiť a podporiť talentovaných a tvorivých žiakov k tomu, aby sa zlepšovali v anglickom jazyku a v písomných zručnostiach. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

  PhDr. F. Grušková, PhDr. Lenka Žigová, PhD.

 • Dňa 20.02.2015 sa žiaci II.A triedy zúčastnili exkurzie v STEEL PARK Košice. Mali sa možnosť oboznámiť s postupom výroby ocele, výrobou výliskov pre automobilový priemysel a s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárstva.

  Ing. Ďuricová, Ing. Koltášová

 • Dňa 10.2.2015 sa žiaci I.A triedy zúčastnili informatívnej exkurzie do Knižnice P.O. Hviezdoslava pobočky British Council. Mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou tejto knižnice, obzvlášť so sekciou britskej literatúry. Pani knihovníčka ich informovala o možnostiach využívania knižničných služieb, študenti nahliadli do rôznych publikácií, slovníkov, kníh v anglickej mutácii.
  Obzvlášť ich zaujala publikácia 100 divov sveta tiež v anglickej mutácii v exkluzívnom vydaní. Nemenej zaujímavé bolo aj vydanie súborného diela W. Shakespeara v jednej knihe.

  Takáto netradičná hodina anglického jazyka žiakov veľmi zaujala a ukázala im ďalšie možnosti získavania a vyhľadávania informácií, ktoré im môžu pomôcť pri príprave na maturitnú skúšku, ale aj pri komunikácii v anglickom jazyku.

  Text: Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • 27. januára 2015 sa uskutočnil školský futbalový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom  12 družstiev školy. Hralo sa v troch skupinách , v každej sa stretli 4 družstvá, takže každé družstvo odohralo v základnej skupine 3 zápasy.  Víťazi skupín sa stretli vo finále. Do finálovej skupiny sa prebojovali III.C, IV.A a IV.C trieda. Z ich vzájomných zápasov vzišiel víťaz turnaja. Najviac síl vo finále mala IV.A trieda, ktorá zdolala obidvoch svojich súperov a stala sa víťazom turnaja, mimochodom táto trieda zvíťazila aj v minuloročnom turnaji. Na druhom mieste skončila IV.C trieda a na treťom mieste sa umiestnila III.C trieda. Víťazom blahoželáme.

 • Dňa 29. 1. 2015 sa v škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažili 13 žiaci I. a II. ročníka, ktorí postúpili z triednych kôl. V znalostiach z biblickej knihy Skutky apoštolov sa najlepšie osvedčili:
  1. miesto: Samuel Stankovič II.C
  2. miesto: Damián Jaklovský I.A
  3. miesto: Dávid Stajanča II.A
  Títo traja žiaci postupujú do dekanátneho kola, kde budú reprezentovať našu školu ako trojčlenné družstvo. 

  Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme ďalšie úspechy vo vyšších kolách súťaže.

 • 20. januára 2015 sa uskutočnili okresné majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise družstiev. Našu školu na tomto podujatí reprezentovali Damián Vaňo z II.E, Peter Mišenko  z  II.B, Matúš Lazorík a Jakub Sontág  z II.D triedy.
  Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev. Hralo sa v 4 skupinách.  Naši žiaci vyhrali v skupine nad Hotelovou akadémiou 4 : 1,  nad Gymnáziom JAR 4:1 na zápasy a postúpili do štvrťfinále z 1. miesta v skupine. Vo štvrťfinále naši žiaci narazili na SOŠ obchodu a služieb , nad nimi zvíťazili 4:2 na zápasy. V boji o postup do  finále sme žiaľ prehrali a  celkovo sme obsadili na turnaji 4. miesto.

  Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

 • Finančná zbierka "Biela pastelka"