Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Sobota 28. 5. 2016

Počet návštev: 7783248

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 28.5.2016)
Dujava Slavomír (III.B)
Dulina Dominik (I.C)
Gecík Viliam (III.A)
Ihnát Viliam (I.D)
Kočan Viliam (II.C)
Sekerák Viliam (I.D)
Váhovský Viliam (III.A)
Mgr. Adriana Kováčová
Zajtra (Nedeľa 29.5.2016)
Baláž Peter (III.A)
Maďar Kristián (III.D)
Pozajtra (Pondelok 30.5.2016)
Leško Libor (I.D)

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • 13. mája 2016 sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi 4. ročníka.
  23. mája začínajú ústne maturitné skúšky.
  Všetkým maturantom želáme šťastnú ruku a úspešné ukončenie štúdia.

 •      5. mája 2016 sa žiaci II.DT a III.A zúčastnili exkurzie do spoločnosti  T-Systems Slovakia s.r. o. v Košiciach. T-Systems Slovakia s.r.o. je jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na Slovensku. Počas exkurzie sme boli informovaní o oblastiach, ktorým sa spoločnosť venuje a o službách, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. Žiaci boli zároveň oboznámení s možnosťou pomaturitného 3-ročného štúdia so zameraním na IKT. Následne sme absolvovali  prehliadku priestorov spoločnosti T-Systems Slovakia.

  Mgr. Mária Forgáčová, PaedDr. Jana Kipikašová

 •          4. máj  2016 bol venovaný témam v rámci plnenia národných programov vyplývajúcich z POP na školský rok 2015/16 a koordinácií v našej škole.
  Zorganizovali sme pre žiakov 2. a 3.ročníka súťaž o najlepšiu PC prezentáciu v rámci koordinácií: prevencie; výchovy k ľudským právam; boja proti obchodovaniu s ľuďmi; globálnej a environmentálnej výchovy; prevencie AIDS a HIV. Hodnotili sme obsahovú náplň PC prezentácie, jej formálne spracovanie a následnú ústnu formu prezentácie.
  Víťazi získali hodnotné darčekové poukážky do športového obchodu EXI Sport – Jakub Balucha (III.E), Michal Tobiaš  (III.A), Denis Mitrík (III.B), cena poroty: Richard Jurčišin (II.DT).
  Víťazom blahoželáme! Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktivitu a prácu na tvorbe prezentácií.

  Organizácia: PaedDr. Jana Kipikašová, Mgr. Mária Forgáčová, Mgr. Aneta Vargová, Mgr. Judita Geľhošová

 • 12.04.2016 sa uskutočnila súťaž CAD/CAM, ktorej sa zúčastnilo 14 žiakov tretieho a štvrtého ročníka.
  Úlohou žiakov bolo:
  o   vyriešiť test v programe Alf zameraný na automatizáciu strojárskej výroby;
  o   navrhnúť, vymodelovať a vyhotoviť výkres strojovej súčiastky v programe Solid Edge;
  o   napísať a odsimulovať program na výrobu navrhnutej súčiastky v programe Intys.
  Medzi najlepších súťažiacich patrili:
  1.    miesto          Tomáš Sabo IV.A
  2.    miesto          Patrik Frištik IV.A
  3.    miesto          Vladimír Kerpčár IV.A
        Martin Ištván III.A
  Najlepším piatim blahoželáme a ostatným zúčastnením ďakujeme za ich aktívnu účasť.
  Ing. Katarína Sániková

 • 21. apríla 2016 sa vybraní žiaci z III.D a III.E triedy zúčastnili 1. ročníka súťaže v písaní na elektrickom písacom stroji, kde si vyskúšali svoje zručnosti získané v predmete Administratíva a korešpondencia. Ich úlohou bolo odpísať 2 celostranové odborné texty v určitom čase, s čo najmenším počtom chýb. Medzi najlepších súťažiacich patrili:
  1. miesto - Kamil Sontag, III.D
  2. miesto - Tomáš Šveda, III.E
  3. miesto - Matúš Lazorík, III.D
  Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť.

  Ing. Dagmar Ondirková

 • Z germánskych jazykov sa na našej škole vyučuje anglický a nemecký jazyk. Dňa 20. 4. 2016 sme usporiadali kvíz, v ktorom sme porovnávali oba jazyky, hľadali rozdiely, ale aj to, čo ich spája. Mohli sme si overiť, či jazyky ovládame nielen pri testovaní, ale aj v bežnej komunikácii, či pri počúvaní pesničiek. Otázky preverili našu rozhľadenosť aj v oblasti kultúry, slávnych osobností, ba aj osobitostí krajín, v ktorých sa hovorí týmito jazykmi. Najviac vedomostí a schopností preukázali Michal Kraviansky zo IV. A, Michal Čech a Branislav Valek zo IV. C triedy. Všetci účastníci kvízu boli odmenení vecnými cenami.

  Mgr. Ľudmila Marinčáková, Mgr. Mária Petraninová

 • 15.04.2015 sa žiaci III.B triedy zúčastnili exkurzie v STEEL PARK Košice. Mali sa možnosť oboznámiť s postupom výroby ocele, výrobou výliskov pre automobilový priemysel a s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárstva.
  Ing. Ďuricová, Ing. Koltášová

 • 14. apríla 2016 sa konal prvý ročník súťaže v programovaní mikroprocesorov, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov štvrtého ročníka odboru TPD. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť program v jazyku C, ktorý by riadil činnosť elektronických systémov v automobile.

  Najviac sa darilo týmto súťažiacim:
  1. miesto – Ján Štofko  zo IV.C
  2. miesto – Lukáš Hedvig zo IV.B
  3. miesto - Branislav Valek zo IV.C a Dávid Dorušinec zo IV.B

  Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť.

  Ing. Pavol Pavlanin, Ing. Martina Pavlaninová

 • Dňa 8.4.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili na krajskom kole SOČ v Sabinove. Blahoželáme Jaroslavovi KESSLEROVI, žiakovi II.B triedy, ktorý sa v súťažnom odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava umiestnil s prácou Stavba motokáry na 3. mieste. Blahoželáme!

 • 9.3.2016 sa uskutočnilo krajské kolo žiakov stredných škôl vo futsale. Naše družstvo zvíťazilo nad všetkými súpermi a obsadilo 1. miesto.

  22.-23.3.2016 sa uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska vo futsale, kde naši žiaci obsadili pekné 3. miesto. Diplom

 • S firmou ESET, tvorcom antivírusových, antispyware a bezpečnostných riešení sme vytvorili krátky dotazník. Ak ho vyplníte, môžete vyhrať nový telefón Huawei Honor 6+.​ ​

 • 2.3.2016 sa žiaci florbalového družstva  našej školy zúčastnili okresných majstrovstiev vo florbale žiakov stredných škôl. Družstvo pod vedením Mgr. Ivana Lenka absolvovalo 4 zápasy základného kola , kde zvíťazili nad všetkými súpermi a postúpilo do finále turnaja. V skupine zvíťazili nad Gymnáziom sv. Mikuláša 3:1, nad  Strednou zdravotníckou školou 3:2, nad Gymnáziom sv. Moniky 3:1  a nad SOŠ technickou 5:3. Finále turnaja sa uskutoční 18.3.2016 na SŠĽP v Prešove, kde nás  čakajú víťazi ďalších troch skupín.

  Mgr. Ivan Lenko

 • 3. marca 2016 sa konal druhý ročník súťaže v elektronike. Súťaž sa stretla s veľkým záujmom zo strany žiakov. Prihlásených bolo 25 žiakov tretieho a štvrtého ročníka odboru TPD. Z kapacitných dôvodov sa však  mohli zúčastniť len 14-ti žiaci.
  Úlohou súťažiacich bolo:
    a) zvládnuť úlohy vstupného testu zameraného na základné pojmy z elektrotechniky a značky elektronických súčiastok,
    b) vyrobiť a oživiť elektronické zariadenie – merač množstva kvapaliny,
    c) odmerať a vypočítať charakteristické elektrotechnické veličiny.
  Najviac sa darilo týmto súťažiacim:
    1. miesto - Branislav Valek zo IV.C
    2. miesto - Dávid Dorušinec zo IV.B
    3. miesto - Michal Čech zo IV.C
    4. miesto - Adam Černický z III.B
    5. miesto – Dárius Guman zo IV.B
  Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť.       VIDEO

  Ing. Martina Pavlaninová, Ing. Pavol Pavlanin

 • 24.2.2016 sa uskutočnil kvíz anglického jazyka o sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách. Zúčastnili sa ho žiaci prvého a druhého ročníka. V trojčlenných skupinách riešili otázky týkajúce sa kresťanských a nekresťanských sviatkov a tradícií.
  Žiaci preukázali dostatočné vedomosti nie len v porozumení zadaných otázok, ale mali aj dobré poznatky o zvykoch a obyčajoch  pri slávení týchto sviatkov. Najúspešnejší boli žiaci II. A triedy - Tomáš Greš, Adam Semančík a Martin Piskura, ktorí sa umiestnili na prvom mieste. Na druhom mieste skončili žiaci I.A triedy a na treťom  zástupcovia  triedy II.DT.
  Víťazi aj všetci zúčastnení  boli za svoju snahu a aktivitu odmenení. Všetkým ďakujeme za účasť a srdečne blahoželáme.  Tešíme sa na ďalší ročník.

 • 24. februára 2016 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.  Zastúpení boli vybraní žiaci zo všetkých ročníkov.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí:  I. časť -  vedomostný test, II. časť – ústna.
  Celkové poradie žiakov:
  1. miesto – Adrián Miženčík, III.B
  2. miesto – Daniel Beňo, II.B
  3. miesto – Matej Hudák, I.A
  Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

  Organizačne súťaž pripravila Mgr. Aneta Vargová. Členkami hodnotiacej komisie boli PaedDr. Jana Kipikašová a Mgr. Mária Petraninová.

 • Dňa 12.2.2016 sa konal medzitriedny turnaj vo volejbale pre žiakov III. a IV. ročníka. Víťazom turnaja sa stalo družstvo IV.B triedy. Na druhom mieste družstvo IV.C triedy a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo III.B triedy.  Chlapcom srdečne blahoželám a ďakujem všetkým zúčastneným za ich účasť a hodnotné športové výkony. Teším sa na účasť pri ďalšom športovom turnaji.

  Organizátor turnaja: Mgr.Kováčová

 • 11. 2. 2016

  Ľubomír Kerpčár, žiak IV.A triedy obsadil v tejto významnej súťaži 2. miesto v kategórii A.
  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Prešovského samosprávneho kraja.

  Výsledková listina

 • 10.2.2016 sa uskutočnila prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti - školské kolo.

  Výsledková listina 

 • 16.12.2015 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa a zástupcov riaditeľa SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom.

 •                9. februára 2016 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž „Pytagoras by súťažil tiež“. Súťaž bola zameraná na rozvoj logického myslenia a prácu s novými bezdrôtovými technológiami. Pri spracovaní výsledkov jednotlivých úloh používali žiaci hlasovacie interaktívne pero, ktoré slúži k zisťovaniu spätnej väzby priamo pri súťaži. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka v dvojčlenných družstvách. Najlepšie sa umiestnili triedy:
  1. miesto: I. C – Dominik Galdun, Lukáš Stach
  2. miesto: II. D – Lukáš Pribula, Richard Jurčišin
  3. miesto: II. C – Roman Tomko, Richard Theisz
  Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším, zároveň sa tešíme na účasť v ďalších súťažiach.

  Organizátori súťaže: PaedDr. Zlata Marcinková, Mgr. Judita Geľhošová

 • Súťaž sa konala dňa 3. 2. 2016. Súťažiaci preukázali dobré vedomosti z anglického jazyka. Cieľom súťaže bolo povzbudiť žiakov do intenzívneho štúdia anglického jazyka, získať určitú sebaistotu, ktorá im pomôže prekonať prípadný strach a stres, ktorý je často spojený s maturitnou skúškou. Bola to dobrá skúsenosť pre talentovaných a kreatívnych  žiakov. Na prvom mieste sa umiestnili dvaja žiaci: Jakub Bednár z III.E triedy a Michal Kravianský zo IV.A triedy. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

  PhDr. Františka Grušková

 • Poznáš históriu mesta, v ktorom študuješ? Tak na túto otázku si môžu pokojne kladne odpovedať všetky družstvá prvého ročníka, ktoré sa 3. februára 2016 zúčastnili kvízu s týmto názvom. Otázky sa týkali histórie, znalosti historických budov, aj osobností, ktorých mená sú späté s históriou Prešova. A vedomosti našich súťažiacich neboli malé. Najlepšie obstálo družstvo I. B triedy, ktorého výhru potvrdila znalosť legendy o vzniku názvu nášho mesta. Všetkým zúčastneným ďakujeme zas účasť a tešíme sa, že svojich priateľov môžu zobrať aj na historickú prechádzku po Prešove.

 • Dňa 28. 1. 2016 sa v škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažili 16 žiaci 1. a 2. ročníka, ktorí sa prebojovali z triednych kôl. V znalostiach z Evanjelia sv. Lukáša najlepšie obstáli:

  1. miesto: Ján Staško I.B
  2. miesto: Juraj Stachura II. B
  3. miesto: Patrik Havrila II.B
  Traja víťazi vytvoria družstvo, ktoré postupuje do dekanátneho kola. Spolu s nimi sa bude  pripravovať aj Šimon Štofaník z II.B, ktorý skončil na 4. mieste a je náhradníkom.
  Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme ďalšie úspechy vo vyšších kolách súťaže.

 • 30.11.2015 sme ukončili projekt  Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov.
  Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť žiakov pre aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja všeobecného a odborného vzdelávania a inovácie kariérneho poradenstva.
  Podrobnejšia informácia

 • 02.12.2015 sa uskutočnilo Krajské kolo ZENITU v strojárstve - kategória A.

  Naši žiaci boli veľmi úspešní. Ľubomír Kerpčár IV.A zvíťazil Peter Zjatik IV.A obsadil 3. miesto.

   Ľubomír Kerpčár nás bude reprezentovať na celoštátnom kole.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 14. decembra 2015 sa uskutočnila vianočná súťaž z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“. Cieľom súťaže bolo podporiť predstavivosť, technické myslenie a kreativitu žiakov prvého ročníka.
  Najlepšiu predstavivosť ukázali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:
  1. miesto: DULINA DOMINIK z I. C
  2. miesto: MARUŠAK NORBERT z  I. B
  3. miesto: PAPCUNOVÁ TATIANA z I. B
  Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším, zároveň sa tešíme na stretnutie v druhom polroku pri ďalšom pokračovaní tejto súťaže.

  Ing.  Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová

 • Prezentácia VŠ (študijné programy fakúlt, možnosti a podmienky štúdia) na SPŠ strojníckej v Prešove.

  Podrobnosti

 •      Dňa 7.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov. Školské kolo pozostávalo zo štyroch častí – gramatický test, čítanie s porozumením, posluch a opis obrázka. Žiaci preukázali dobré vedomosti a schopnosti  v používaní anglického jazyka aj kreativitu pri tvorbe príbehu podľa obrázka.
       Víťazom školského kola sa stal Martin Piskura z II. A triedy, ktorý bude našu školu reprezentovať aj v obvodovom kole. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Kraviansky zo IV.A a na treťom mieste Jakub Bednár z III.E triedy.

  Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a víťazovi držíme palce pri reprezentácii našej školy.
      Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • Dňa 8. decembra 2015 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa jej osem žiakov. Prvé miesto obsadil Michal Kraviansky zo IV.A, druhé miesto Jakub Kollarčík zo IV.D a tretie miesto Matúš Hedvig zo IV.C triedy. Víťazom srdečne blahoželáme.

  Organizácia: Mgr. Mária Petraninová  

 • Začiatkom decembra to už zo všetkých strán začína dýchať Vianocami. Mestá sa začínajú odievať do svojho krásneho vianočného šatu a červený bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi sa začína čoraz častejšie objavovať aj na televíznych obrazovkách. Mikuláš, ten ozajstný,  prichádza 6. decembra snáď na všetky námestia, aby odmenil všetky deti, ktoré boli dobré a po celý rok poslúchali. Spolu s ním prichádzajú aj jeho spoločníci v podobe anjela a čerta. Nebolo tomu inak ani na našej škole.  Šiesty december sa naozaj vydaril po školských chodbách sa ozýval zvuk zvončeka. Ten neznamenal nič iné ako to, že Mikuláš zavítal aj k nám. Spolu s anjelom a čertom nezabudli ani na jedného žiaka a každý, kto zaspieval alebo zarecitoval, dostal sladkú odmenu. No a tí najneposlušnejší skončili v čertovom vreci. A o tom, že bolo veselo, svedčia aj nasledujúce fotografie.

  Vypracovala: Mgr. Judita Geľhošová

 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov sa zapojila v tomto školskom roku do kampane Červené stužky.

  Správa pre Kampaň Červené stužky 2015/2016

 • Dňa 19.11.2015 sme na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov privítali žiakov 9. ročníka základných škôl v regióne, ich pedagógov a rodičov. Pripravili sme pre nich atraktívnu prehliadku priestorov našej školy, počas ktorej sa žiaci mohli aktívne zaujímavou,  hravou formou za pomoci našich žiakov zapojiť do vyučovacieho procesu na pripravených stanovištiach.

  Všetci zúčastnení odchádzali od nás s dobrým pocitom a malým darčekom.

 • Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
  V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl.

  Dňa 9. novembra súťažilo 64 žiakov našej školy v kategórii Junior  a 10. novembra súťažilo 39 žiakov v kategórii Senior.
  Poradie najúspešnejších riešiteľov v rámci našej školy:
  1. miesto Lukáš Pribula (II.DT)
  2. miesto Anton Jenča (III.A)
  3. miesto Adam Semančík (II.A)
  4. miesto Kristián Kišš (I.D), Jakub Harčár (III.D)

  Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším.

  Mgr. Mária Forgáčová

 • V tomto ešte dušičkovom období, dňa 6. novembra 2015, sme so žiakmi 3. a 4. ročníka, ktorí budú v tomto a budúcom školskom roku maturovať  z nemeckého jazyka, navštívili nemecký vojenský cintorín z druhej svetovej vojny v Prešove.  Žiaci mali možnosť vidieť typický vzhľad nemeckých vojenských cintorínov a dozvedieť sa základné informácie a zaujímavosti o padlých nemeckých vojakoch, čiže o vojakoch z krajiny, ktorej jazyk študujú.

  Organizácia: Mgr. Mária Petraninová

 • V dňoch 18.10 - 23. 10. 2015  naša škola za účasti Mgr. Mackovej participovala na štruktúrovanom kurze programu Erasmus+ v Portugalskom Porte. 
  Kurz bol zameraný na projektový manažment, vypracovanie formulárov a tvorbu projektov v oblastiach KA1 a KA2 v rámci programu Erasmus+ a na nadviazanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu a vytváranie partnerstiev.

  Účastníkmi kurzu boli pedagógovia z ôsmich krajín - Nemecko, Dánsko, Fínsko, Litva, Poľsko, Island, Slovinsko, Grécko, a Slovensko. Tento kurz poskytol nie len relevantné informácie o tvorbe projektov, ale najmä možnosť nadviazať partnerstvo medzi školami Európskej Únie za účelom naplánovania, vypracovania a realizácie projektu KA2 - Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie.

 • Aj tento školský rok sme sa 28. októbra 2015 stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Keďže rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, aj my sme si spoločne pripomenuli 200. výročie narodenia tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na budúci školský rok.

  Organizácia podujatia: Mgr. Aneta Vargová, PhDr. Emília Alcnauerová

 • Dňa 27. októbra 2015 sa uskutočnila matematická súťaž medzi triedami 3. a 4. ročníka, ktorá bola zameraná na praktické využitie poznatkov z finančnej matematiky. Súťaže sa zúčastnilo   6 tried v dvojčlenných družstvách.
  Umiestnenie:
  I. miesto: IV. A - Stanislav Varga, Patrik Frištik
  II. miesto: III. B - Rudolf Mihalik, Matúš Šingľar
  III. miesto: IV. C – Branislav Valek, Daniel Mikolaj

  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Organizátori súťaže: Mgr. Judita Geľhošová, PaedDr. Zlata Marcinková

 • 23. októbra 2015 florbalový krúžok pod vedením Mgr. Ivana Lenka zorganizoval 4. ročník florbalového turnaja MINIFLORBAL CUP 2015. Tohto tradičného podujatia sa zúčastňujú štyri družstvá : SPŠ elektrotechnická, SPŠ stavebná, SPŠ strojnícka a SOŠ obchodu a služieb.
  Zápasy rozhodovali ligoví rozhodcovia Ján Kominek a Martin Sikorjak.  Hralo sa systémom každý s každým, teda každé družstvo odohralo 3 zápasy. Na poslednom štvrtom mieste sa umiestnila SOŠ obchodu a služieb, 3. miesto obsadila SPŠ stavebná, na druhom mieste sa umiestnila SPŠ elektrotechnická a víťazom sa stalo domáce družstvo  - SPŠ strojnícka Prešov. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

 • Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.október)  sme zrealizovali v škole pre žiakov minikino, v ktorom si mohli pozrieť odbornú prezentáciu venovanú tejto téme – tzn. informácie o obchodovaní s ľuďmi, komiksové príbehy mladých ľudí, ktorí ostražitosť podcenili a padli do siete obchodu s ľuďmi, ale aj preventívne rady, ako sa nestať obeťou tohto javu či odporúčané kontakty na organizácie a web stránky, ktoré sa tejto téme intenzívne venujú.

  Organizácia: PaedDr. Jana Kipikašová, koordinátorka Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi

 • Dňa 19.10. 2015  žiaci I.D triedy navštívili pobočku  British Council, Hlavná ul. 139, Prešov. Cieľom exkurzie bolo získať základné informácie o poslaní a  pôsobení British Council na Slovensku, spoznať najmodernejšie učebné a študijné materiály v oblasti vyučovania a učenia sa anglického jazyka. Žiakom boli ukázané najmodernejšie slovníky, levelové knihy na základné precvičovanie a upevňovanie si slovnej zásoby a gramatiky  a bola im ponúknutá možnosť výpožičiek študijných a audiovizuálnych materiálov.

  Text a foto: PhDr. Františka Grušková

 •      Aj tohtoročný začiatok školského roka nám priniesol zaujímavú akciu  - už tradičné divadelné predstavenie v anglickom jazyku pod názvom American Dream. V utorok 13. októbra 2015 sme mali hodinu anglického jazyka v podobe „snívania“ – veď každý o niečom sníva, má svoj americký sen. Rovnako aj hlavná postava Otto, ktorá sa v sne dostane do Ameriky a prežije svoju predstavu o budúcnosti. Divák spolu s ním prežíva úskalia študijného pobytu v zahraničí, s čím všetkým sa takýto študent stretáva a aké banality a nedorozumenia sa môžu stať. Hlavnou témou predstavenia je nebáť sa snívať a ísť si za svojím snom, čo najskôr si uvedomiť, v čom sme dobrí a na čo máme talent. Uvedomili sme si, že všetko máme vo svojich rukách a že záleží na každom jednom z nás, ako so svojím talentom naloží.

  Tento pekný zážitok nám pripravilo Divadelné centrum Martin.

          Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • 08.10.2015 sa uskutočnila Burza informácií pre žiakov ZŠ na SOŠ technickej v Prešove.
  Žiaci a učitelia našej školy predstavili žiakom ZŠ jednotlivé študijné odbory, technické vybavenie a aktivity žiakov.
  Odpovedali na množstvo otázok zo strany žiakov ZŠ. Veríme, že mnohí z nich sa rozhodnú pre našu jedinečnú školu s dlhoročnou tradíciou.

 • 12. 10. 2015

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme na našej škole usporiadali dňa 25. septembra 2015 premietanie filmu v anglickom a nemeckom jazyku spojené s vedomostným kvízom o jazykoch a výstavou kníh, učebných pomôcok a materiálov, ktoré naši vyučujúci cudzích jazykov používajú v rámci vyučovania.

  Cieľom tejto akcie bolo zdôrazniť potrebu učiť sa cudzie jazyky a motivovať  na štúdium cudzích jazykov. Zdôraznili sme fakt, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.