Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Streda 4. 3. 2015

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 4.3.2015)
Kočerha Jakub (IV.C)
Michalek Peter (IV.D)
Molčan Peter (IV.D)
Stankovič Samuel (II.C)
Zajtra (Štvrtok 5.3.2015)
Chomjak Peter (I.B)
Pozajtra (Piatok 6.3.2015)
Hovanec Radoslav (I.DS)
Lipták Radoslav (III.C)

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • Dňa 20.02.2015 sa žiaci II.A triedy zúčastnili exkurzie v STEEL PARK Košice. Mali sa možnosť oboznámiť s postupom výroby ocele, výrobou výliskov pre automobilový priemysel a s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárstva.

  Ing. Ďuricová, Ing. Koltášová

 • V marci 2014 sme otvorili novo vybudovanú dielňu, ktorá bude slúžiť na diagnostiku moderných aut.
  Dielňa disponuje najmodernejšími diagnostickými prístrojmi a moderným stĺpovým zdvihákom. Dielňa bude slúžiť najmä pre žiakov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravyFOTO

 • Dňa 10. 2. 2015 sa na našej škole konala súťaž o najlepšie napísanú esej. Témy, z ktorých si žiaci mohli vybrať, navrhli usporiadateľky súťaže: The life of a Teenager a  A Birthday Party. Všetci súťažiaci si zvolili tému: „Život mladého človeka“
  1. miesto : Jakub Bednár      (2.E)
  2. miesto:  Peter Gališin       (2.E)
  3. miesto: Jakub Kropiľák    (4.D)

  Cieľom tejto súťaže bolo povzbudiť a podporiť talentovaných a tvorivých žiakov k tomu, aby sa zlepšovali v anglickom jazyku a v písomných zručnostiach. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

  PhDr. F. Grušková, PhDr. Lenka Žigová, PhD.

 • Dňa 10.2.2015 sa žiaci I.A triedy zúčastnili informatívnej exkurzie do Knižnice P.O. Hviezdoslava pobočky British Council. Mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou tejto knižnice, obzvlášť so sekciou britskej literatúry. Pani knihovníčka ich informovala o možnostiach využívania knižničných služieb, študenti nahliadli do rôznych publikácií, slovníkov, kníh v anglickej mutácii.
  Obzvlášť ich zaujala publikácia 100 divov sveta tiež v anglickej mutácii v exkluzívnom vydaní. Nemenej zaujímavé bolo aj vydanie súborného diela W. Shakespeara v jednej knihe.

  Takáto netradičná hodina anglického jazyka žiakov veľmi zaujala a ukázala im ďalšie možnosti získavania a vyhľadávania informácií, ktoré im môžu pomôcť pri príprave na maturitnú skúšku, ale aj pri komunikácii v anglickom jazyku.

  Text: Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • 27. januára 2015 sa uskutočnil školský futbalový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom  12 družstiev školy. Hralo sa v troch skupinách , v každej sa stretli 4 družstvá, takže každé družstvo odohralo v základnej skupine 3 zápasy.  Víťazi skupín sa stretli vo finále. Do finálovej skupiny sa prebojovali III.C, IV.A a IV.C trieda. Z ich vzájomných zápasov vzišiel víťaz turnaja. Najviac síl vo finále mala IV.A trieda, ktorá zdolala obidvoch svojich súperov a stala sa víťazom turnaja, mimochodom táto trieda zvíťazila aj v minuloročnom turnaji. Na druhom mieste skončila IV.C trieda a na treťom mieste sa umiestnila III.C trieda. Víťazom blahoželáme.

 • Dňa 29. 1. 2015 sa v škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažili 13 žiaci I. a II. ročníka, ktorí postúpili z triednych kôl. V znalostiach z biblickej knihy Skutky apoštolov sa najlepšie osvedčili:
  1. miesto: Samuel Stankovič II.C
  2. miesto: Damián Jaklovský I.A
  3. miesto: Dávid Stajanča II.A
  Títo traja žiaci postupujú do dekanátneho kola, kde budú reprezentovať našu školu ako trojčlenné družstvo. 

  Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme ďalšie úspechy vo vyšších kolách súťaže.

 • 20. januára 2015 sa uskutočnili okresné majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise družstiev. Našu školu na tomto podujatí reprezentovali Damián Vaňo z II.E, Peter Mišenko  z  II.B, Matúš Lazorík a Jakub Sontág  z II.D triedy.
  Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev. Hralo sa v 4 skupinách.  Naši žiaci vyhrali v skupine nad Hotelovou akadémiou 4 : 1,  nad Gymnáziom JAR 4:1 na zápasy a postúpili do štvrťfinále z 1. miesta v skupine. Vo štvrťfinále naši žiaci narazili na SOŠ obchodu a služieb , nad nimi zvíťazili 4:2 na zápasy. V boji o postup do  finále sme žiaľ prehrali a  celkovo sme obsadili na turnaji 4. miesto.

  Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

 • Masívne investície do nových učebných pomôcok

  Naša škola realizuje projekt "Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov"  v rámci operačného programu Vzdelávanie v celkovej hodnote 337 000 €.

  Na učebné pomôcky je vyčlenených viac ako 111 000 €.

 • Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  V rámci projektu Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety naša škola získala kompletné technické vybavenie pre dve interaktívne učebne.

 • 11.12.2014 sa na našej škole uskutočnila Konferencia výchovných poradcov ZŠ a SŠ Prešovského kraja realizovaná pod záštitou projektu Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov.

 • 27.11.2014 sa na našej škole uskutočnila konferencia zástupcov vysokých škôl, ktorí informovali našich žiakov o možnostiach štúdia.

 • Finančná zbierka "Biela pastelka"