Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Nedeľa 23. 11. 2014

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 23.11.2014)
Vysočan Šimon (II.C)
Zajtra (Pondelok 24.11.2014)
Bikár Maroš (IV.AS)
PhDr. Emília Alcnauerová
Katarína Pribišová
PhDr. Emília Alcnauerová
Pozajtra (Utorok 25.11.2014)
Chovan Matúš (II.D)
Krišanda Kristián (I.DT)
Katarína Pribišová
Ing. Katarína Sániková

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • 20. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnil
  Deň otvorených dverí.
  Veľké množstvo žiakov ZŠ sa zoznámilo s možnosťami štúdia na našej škole a zároveň s perfektným technickým vybavením školy. Mnohí žiaci, ktorí sa zapojili do rôznych súťaží si odniesli aj pekné ceny.

 • 9. 9. 2014


  Naša škola vďaka dlhodobému úsiliu riaditeľstva školy získala významnú učebnú pomôcku, nové auto
  KIA pro_cee´d.
  Za túto učebnú pomôcku ďakujeme automobilovej spoločnosti KIA Slovakia.

 •          13.novembra 2014 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl vo florbale.  Turnaja sa zúčastnilo 21 stredných škôl prešovského okresu, ktoré boli rozdelené do 4 skupín . Vo finále sa stretli víťazi týchto skupín, medzi ktoré patrila aj naša škola. Našimi súpermi vo finále  boli Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Gymnázium J.A.Raymana  a Gymnázium Konštantínova. Všetky zápasy mali výbornú úroveň, naši žiaci neprehrali ani jeden zápas, v celkovom hodnotení skončili na 2. mieste. Družstvu SPŠ strojníckej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  Ivo Lenko

 • V marci 2014 sme otvorili novo vybudovanú dielňu, ktorá bude slúžiť na diagnostiku moderných aut.
  Dielňa disponuje najmodernejšími diagnostickými prístrojmi a moderným stĺpovým zdvihákom. Dielňa bude slúžiť najmä pre žiakov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravyFOTO

 • Masívne investície do nových učebných pomôcok

  Naša škola realizuje projekt "Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov"  v rámci operačného programu Vzdelávanie v celkovej hodnote 337 000 €.

  Na učebné pomôcky je vyčlenených viac ako 111 000 €.

 • Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
  Vyhodnotenie súťaže iBobor v rámci našej školy:
  Dňa 7.novembra súťažilo 41 žiakov našej školy v kategórii Senior  a 10. novembra súťažilo 51 žiakov v kategórii Junior.
  Poradie najúspešnejších riešiteľov v rámci školy:
  1. Anton Jenča (II.A)
  2. Adam Semančík (I.A)
  3. Richard Jurčišin (I.DT)
  Najúspešnejší riešiteľ kategórie Senior: Patrik Ravas (III.A).
  Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším.

  Mgr. Mária Forgáčová

 • 6.11.2014 sa uskutočnilo školské kolo ZENITu.
  ZENIT = Zručnosť, Elán , Nápaditosť, Invencia, Tvorivosť

  Poradie:
  1. Peter Zjatik    III.A
  2. Ján Sekerák  IV.AS
  3. Damián Žilka IV.AS
  4. Marián Paľuch  III.A

 •      28. októbra 2014 sa uskutočnil už 6. ročník kvízu, ktorého cieľom bolo získať nové vedomosti o nemecky hovoriacich krajinách.

  1. miesto: Michal Kraviansky 3. A

  2. miesto: Michal Čech 3. C

  3. miesto: Michal Eliaš 4. B

  Tento rok sme tému kvízu pozmenili, aby bol pre žiakov pútavejší a zaujímavejší.  

  Kvíz pozostával z dvadsiatich otázok, zameraných na geografické, športové a kultúrne informácie zo života mladých v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, ale aj v Luxembursku a Lichtenštajnsku.

 •       Dňa 28.októbra 2014 sa žiaci zo IV.B, IV.C a III.B zúčastnili školskej exkurzie. Navštívili Múzeum moderného umenia Andy Warholu v Medzilaborciach, oboznámili sa so životom a dielom Andy Warholu, s jeho rodinou, históriou vzniku jednotlivých diel, s jeho spolupracovníkmi a priateľmi, ktorí mu pomáhali v jeho tvorbe. Žiakov po múzeu  sprevádzala lektorka, ktorá podala odborný výklad . Žiaci prejavili živý záujem o celé dielo nášho slávneho rodáka.  Po ukončení exkurzie si mohli zakúpiť rôzne pamiatkové predmety – okrem iného aj slávnu Campbell´s soup.

  PhDr.B. Mačejová, PhDr. Fr. Grušková, PhDr.L. Žigová,PhD

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Aj tento školský rok sme sa 24.10.2014 stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní žiakov.
  Hlavnou témou stretnutia boli regionálni autori – Štefan Staviarsky, Víťo Staviarsky a Gabriela Futová, ktorých tvorbu a ukážky z nej sme bližšie priblížili žiakom našej školy. Celkovú atmosféru spríjemnil aj ľudový súbor Vargovčan.

  Ďakujem všetkým účinkujúcim a teším sa na budúci školský rok.

  Mgr. Aneta Vargová

 • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

  foto
  01.10.2014 boli žiaci IV.AS, IV.AT, III.A, III.B a IV.C triedy na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. Exkurzia sa konala v rámci strojárskych odborných predmetov. Zúčastnilo sa jej 36 žiakov a 3 vyučujúce - Ing. Sániková,  Ing. Ďuricová, Ing. Koltášová.

  Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti strojárstva. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s najnovšími novinkami z odborov:

 • Finančná zbierka "Biela pastelka"

 • Dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v cezpoľnom behu.
  Našu školu reprezentovali na tejto súťaži žiaci:
  Jozef Bortňák z III.D, Richard Werner  a Patrik Mitra zo IV.D triedy. Trať pretekov merala 6 km, najlepšie z našich bežcov ju zvládol Jozef Bortňák, ktorý obsadil v konkurencii 42 súťažiacich celkovo výborné 2. miesto. Družstvo našej školy obsadilo  celkovo 3. miesto zo  14 zúčastnených stredných škôl.

 • Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  V rámci projektu Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety naša škola získala kompletné technické vybavenie pre dve interaktívne učebne.

 •      V rámci štúdia regionálnych dejín sa žiaci I. A zúčastnili výstavy Šarišský hrad v minulosti a dnes. Mali tak možnosť prostredníctvom dobových obrázkov a fotografií priblížiť si históriu aj súčasnosť hradu. Nechýbali ani informácie o histórii hradu či povesti.
          Zároveň sa študenti oboznámili aj s činnosťou Centra regionálnych dokumentov v Prešove. Najviac ich zaujala prvá kniha historickej kroniky - rukopis historika, publicistu a prekladateľa B. K. Tesnoskalského, ktorá opisuje dejiny Prešova od vzniku do 17. storočia. Vysvetľuje vznik názvu mesta Prešova, aké udalosti sa v meste stali, kto navštívil mesto, aké boli hradby, kto sa o nich staral, aká bola vojenská výzbroj kráľovského mesta Prešova, o cechoch, o kostoloch, ale aj o trestoch, ktoré sa udeľovali v stredoveku.
  Dr. Emília Alcnauerová

 • 24. 9. 2014

      Začiatkom septembra si každoročne pripomíname Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Slovo holokaust znamená zápalná obeť, úplné vyhladenie, zlikvidovanie. Je to aj označenie pre prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie ľudí počas druhej svetovej vojny. Hlavnou obeťou holokaustu boli Židia.
       Táto temná stránka našej historie sa týka aj Prešova, aj odtiaľ išli transporty do vyyhladzovacích táborov.

       Tento pamätný deň sme si pripomenuli v uliciach nášho mesta, kde sme hľadali kamene stolperstein – kamene zmiznutých, kamene, o ktoré sa potknete. Tieto kamene sa ukladajú pred domom, kde naposledy žili občania mesta zavraždení v období holokaustu.
       Keď pôjdete po našom meste, všimnite si ich, zastavte sa a možno za nimi uvidíte smutné osudy ľudí.  Je dôležité hovoriť aj o takýcho strašných veciach, aby sa už nikdy nezopakovala takáto hrôza.
  Dr. Emília Alcnauerová

 • Časopis PAUZÁK

  Milí spolužiaci,
  školský časopis PAUZÁK začína opäť svoju činnosť. Prosíme všetkých, ktorí chodia s otvorenými očami a nastraženými ušami, aby sa s nami podelili o všetky zaujímavosti zo života v našej škole.

  Potešia aj  veselé/smutné  historky z vyučovacích hodín :)

  Svoje príspevky môžete posielať na mailovú adresu pauzakspspo@gmail.com

  Tešíme sa na Vaše podnety, príspevky, odkazy!

                                                                                                          Redakčná rada časopisu Pauzák