Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Streda 27. 5. 2015

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 27.5.2015)
Ing. Iveta Drábová
Mgr. Iveta Kovaľová
Zajtra (Štvrtok 28.5.2015)
Dujava Slavomír (II.B)
Gecík Viliam (II.A)
Kočan Viliam (I.C)
Váhovský Viliam (II.A)
Mgr. Adriana Kováčová
Pozajtra (Piatok 29.5.2015)
Balaž Peter (II.A)
Maďar Kristián (II.D)

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • Záverečné skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti §21 sa uskutočnia dňa 27.5.2015 o 8:00 – IV.B a o 8:30 – IV.C  v učebni č.351.

  Bližšie informácie o kurze a skúškach na:
  http://spspo.edupage.org/text/?text=teachers/35554&subpage=1&
  e-mail: pavlanin@spspo.sk  

 • Prijímacie skúšky

   

  Ďalší zápis žiakov bude v termíne od 25.5.2015 do 27.5.2015.

 • V dňoch 15. – 18. apríla 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili odbornej exkurzie v Mníchove.

  Organizačne exkurziu zabezpečili vyučujúce: PaedDr. Jana Kipikašová, Mgr. Aneta Vargová.

  Najkrajšie momenty vám ponúkame vo fotodokumentácii...

 • Celoštátna súťaž MEĎ

 • Dňa 16. apríla 2015 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili prednášky o finančnej gramotnosti spojenej s besedou.  Prednášal finančný konzultant Daniel Bíroš z firmy ProSight Finance a. s., ktorá sa zaoberá vzdelávacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti finančnej gramotnosti a osobnostného rozvoja. Počas besedy odzneli nasledovné témy: Investičné životné poistenie, Finančná nezávislosť, Úspech a narábanie s finančným prostriedkami, Sporenie - Poisťovňa a konkrétne príklady z praxe, Zamestnanie  a ponuka trhu práce. Žiakom sa prednáška páčila a počas besedy mali veľa otázok, ktoré im boli odborne zodpovedané.

  Organizačne zabezpečila: Mgr. Judita Geľhošová.

 • Dňa 13.apríla 2015  žiaci I.B triedy navštívili pobočku British Council, Hlavná ul. 139, Prešov  - bývala  budova Knižnice P.O. Hviezdoslava. Cieľom exkurzie bolo získať základné informácie o poslaní a  pôsobení British Council na Slovensku, spoznať najmodernejšie učebné a študijné materiály v oblasti vyučovania a učenia sa anglického jazyka. Žiaci si pozreli aj výstavku o Spojenom kráľovstve a bola im ponúknutá možnosť výpožičiek študijných a audiovizuálnych materiálov.

  Text a foto: PhDr. Františka Grušková

 • Tejto súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách KADET a JUNIOR.

  VÝSLEDKY

  Koordinátor súťaže: PaedDr. Zlata Marcinková
  Administrátor súťaže: Mgr. Judita Geľhošová

 • V marci 2014 sme otvorili novo vybudovanú dielňu, ktorá bude slúžiť na diagnostiku moderných aut.
  Dielňa disponuje najmodernejšími diagnostickými prístrojmi a moderným stĺpovým zdvihákom. Dielňa bude slúžiť najmä pre žiakov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravyFOTO

 • V piatok 13. marca 2015 sa v Sabinove uskutočnila súťaž v silovom dvojboji stredných škôl  okresu Prešov a Sabinov. Našu školu v tomto silovom športe reprezentovali žiaci : P. Mišenko z II.C, Jakub Kropiľak  zo IV.D, Michal Ivanko Macej zo IV.B, Miloš Fekete zo IV.B, Daniel Opina zo  IV.C  a Ľubomír Kerpčár z III.A triedy. Súťaž v silovom dvojboji pozostáva z dvoch disciplín – z tlaku na lavičke a z mŕtveho ťahu. Každý súťažiaci má 3 pokusy v každej disciplíne a musí zdvihnúť čo najvyššiu záťaž. Našim silákom sa to dokonale podarilo. Naši 6 súťažiaci  získali 4 medaily. V kategórii mladších dorastencov získal 2. Miesto P. Mišenko , v kategórii staršich dorastencov obsadili 1. miesto J. Kropiľak, 2.miesto M. Ivanko Macej a 3. miesto M. Fekete,  na 4. mieste skončil Ľ. Kerpčár a na 6. mieste D. Opina. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

  Mgr. Ivo Lenko

 • Dňa 11. marca 2015 sa  konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.  Zastúpení boli  vybraní žiaci z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Organizačne súťaž pripravila Mgr. Aneta Vargová. Členkou hodnotiacej komisie bola PaedDr. Jana Kipikašová.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí:
  I. časť – vedomostný test,
  II. časť – ústna.

  Víťazné poradie žiakov:
  1. miesto – Michal Eliaš, IV.B
  2. miesto – Tomáš Sabo, III.A
  3. miesto – Patrik Ravas, III.A
                       Branislav Valek, III.C

  Víťazom srdečne blahoželáme.


 • Dna 12. 3. 2015 sa trojčlenné družstvo z našej školy v zložení: Samuel Stankovič (II.C), Damián Jaklovský (I. A) a Dávid Stajanča (II.A) zúčastnilo okresného kola Biblickej olympiády. Hoci sa neumiestnili na prvých priečkach, ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a za čas strávený pri štúdiu Biblických kníh.

  Mgr. Helena Štrbová

 • Zber SABI viečok

  Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sme sa registrovali do 12. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ v zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov firmy MILK-AGRO. Zber viečok bude prebiehať do apríla 2015.

  „Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“


  Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.

  Povzbudzujeme všetkých žiakov a rodičov k ďalšiemu zbieraniu hliníkových viečok SABI. Výsledky súťaže a najšikovnejších žiakov zverejníme aj na tejto webstránke.

  Viac o súťaži sa dozviete na stránkach http://www.milkagro.sk/sutaz/.

   Do zbierania!  PLAGÁT.

   J. Geľhošová, koordinátorka súťaže

 • Masívne investície do nových učebných pomôcok

  Naša škola realizuje projekt "Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov"  v rámci operačného programu Vzdelávanie v celkovej hodnote 337 000 €.

  Na učebné pomôcky je vyčlenených viac ako 111 000 €.

 • Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  V rámci projektu Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety naša škola získala kompletné technické vybavenie pre dve interaktívne učebne.

 • Dňa 10. 2. 2015 sa na našej škole konala súťaž o najlepšie napísanú esej. Témy, z ktorých si žiaci mohli vybrať, navrhli usporiadateľky súťaže: The life of a Teenager a  A Birthday Party. Všetci súťažiaci si zvolili tému: „Život mladého človeka“
  1. miesto : Jakub Bednár      (2.E)
  2. miesto:  Peter Gališin       (2.E)
  3. miesto: Jakub Kropiľák    (4.D)

  Cieľom tejto súťaže bolo povzbudiť a podporiť talentovaných a tvorivých žiakov k tomu, aby sa zlepšovali v anglickom jazyku a v písomných zručnostiach. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

  PhDr. F. Grušková, PhDr. Lenka Žigová, PhD.

 • Dňa 20.02.2015 sa žiaci II.A triedy zúčastnili exkurzie v STEEL PARK Košice. Mali sa možnosť oboznámiť s postupom výroby ocele, výrobou výliskov pre automobilový priemysel a s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárstva.

  Ing. Ďuricová, Ing. Koltášová

 • Dňa 10.2.2015 sa žiaci I.A triedy zúčastnili informatívnej exkurzie do Knižnice P.O. Hviezdoslava pobočky British Council. Mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou tejto knižnice, obzvlášť so sekciou britskej literatúry. Pani knihovníčka ich informovala o možnostiach využívania knižničných služieb, študenti nahliadli do rôznych publikácií, slovníkov, kníh v anglickej mutácii.
  Obzvlášť ich zaujala publikácia 100 divov sveta tiež v anglickej mutácii v exkluzívnom vydaní. Nemenej zaujímavé bolo aj vydanie súborného diela W. Shakespeara v jednej knihe.

  Takáto netradičná hodina anglického jazyka žiakov veľmi zaujala a ukázala im ďalšie možnosti získavania a vyhľadávania informácií, ktoré im môžu pomôcť pri príprave na maturitnú skúšku, ale aj pri komunikácii v anglickom jazyku.

  Text: Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • 27. januára 2015 sa uskutočnil školský futbalový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom  12 družstiev školy. Hralo sa v troch skupinách , v každej sa stretli 4 družstvá, takže každé družstvo odohralo v základnej skupine 3 zápasy.  Víťazi skupín sa stretli vo finále. Do finálovej skupiny sa prebojovali III.C, IV.A a IV.C trieda. Z ich vzájomných zápasov vzišiel víťaz turnaja. Najviac síl vo finále mala IV.A trieda, ktorá zdolala obidvoch svojich súperov a stala sa víťazom turnaja, mimochodom táto trieda zvíťazila aj v minuloročnom turnaji. Na druhom mieste skončila IV.C trieda a na treťom mieste sa umiestnila III.C trieda. Víťazom blahoželáme.

 • Dňa 29. 1. 2015 sa v škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažili 13 žiaci I. a II. ročníka, ktorí postúpili z triednych kôl. V znalostiach z biblickej knihy Skutky apoštolov sa najlepšie osvedčili:
  1. miesto: Samuel Stankovič II.C
  2. miesto: Damián Jaklovský I.A
  3. miesto: Dávid Stajanča II.A
  Títo traja žiaci postupujú do dekanátneho kola, kde budú reprezentovať našu školu ako trojčlenné družstvo. 

  Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme ďalšie úspechy vo vyšších kolách súťaže.

 • 20. januára 2015 sa uskutočnili okresné majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise družstiev. Našu školu na tomto podujatí reprezentovali Damián Vaňo z II.E, Peter Mišenko  z  II.B, Matúš Lazorík a Jakub Sontág  z II.D triedy.
  Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev. Hralo sa v 4 skupinách.  Naši žiaci vyhrali v skupine nad Hotelovou akadémiou 4 : 1,  nad Gymnáziom JAR 4:1 na zápasy a postúpili do štvrťfinále z 1. miesta v skupine. Vo štvrťfinále naši žiaci narazili na SOŠ obchodu a služieb , nad nimi zvíťazili 4:2 na zápasy. V boji o postup do  finále sme žiaľ prehrali a  celkovo sme obsadili na turnaji 4. miesto.

  Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

 • Finančná zbierka "Biela pastelka"