Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Pondelok 8. 2. 2016

Počet návštev: 7549211

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 8.2.2016)
Horvát Marek (I.B)
Zajtra (Utorok 9.2.2016)
Bc.Denisa Paľová
Pozajtra (Streda 10.2.2016)
Duda Ján (III.D)
Oľhová Gabriela (IV.D)

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • 16.12.2015 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa a zástupcov riaditeľa SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom.

 • Poznáš históriu mesta, v ktorom študuješ? Tak na túto otázku si môžu pokojne kladne odpovedať všetky družstvá prvého ročníka, ktoré sa 3. februára 2016 zúčastnili kvízu s týmto názvom. Otázky sa týkali histórie, znalosti historických budov, aj osobností, ktorých mená sú späté s históriou Prešova. A vedomosti našich súťažiacich neboli malé. Najlepšie obstálo družstvo I. B triedy, ktorého výhru potvrdila znalosť legendy o vzniku názvu nášho mesta. Všetkým zúčastneným ďakujeme zas účasť a tešíme sa, že svojich priateľov môžu zobrať aj na historickú prechádzku po Prešove.

 • Dňa 28. 1. 2016 sa v škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažili 16 žiaci 1. a 2. ročníka, ktorí sa prebojovali z triednych kôl. V znalostiach z Evanjelia sv. Lukáša najlepšie obstáli:

  1. miesto: Ján Staško I.B
  2. miesto: Juraj Stachura II. B
  3. miesto: Patrik Havrila II.B
  Traja víťazi vytvoria družstvo, ktoré postupuje do dekanátneho kola. Spolu s nimi sa bude  pripravovať aj Šimon Štofaník z II.B, ktorý skončil na 4. mieste a je náhradníkom.
  Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme ďalšie úspechy vo vyšších kolách súťaže.

 • 30.11.2015 sme ukončili projekt  Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov.
  Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť žiakov pre aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja všeobecného a odborného vzdelávania a inovácie kariérneho poradenstva.
  Podrobnejšia informácia

 • 02.12.2015 sa uskutočnilo Krajské kolo ZENITU v strojárstve - kategória A.

  Naši žiaci boli veľmi úspešní. Ľubomír Kerpčár IV.A zvíťazil Peter Zjatik IV.A obsadil 3. miesto.

   Ľubomír Kerpčár nás bude reprezentovať na celoštátnom kole.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 14. decembra 2015 sa uskutočnila vianočná súťaž z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“. Cieľom súťaže bolo podporiť predstavivosť, technické myslenie a kreativitu žiakov prvého ročníka.
  Najlepšiu predstavivosť ukázali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:
  1. miesto: DULINA DOMINIK z I. C
  2. miesto: MARUŠAK NORBERT z  I. B
  3. miesto: PAPCUNOVÁ TATIANA z I. B
  Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším, zároveň sa tešíme na stretnutie v druhom polroku pri ďalšom pokračovaní tejto súťaže.

  Ing.  Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová

 • Prezentácia VŠ (študijné programy fakúlt, možnosti a podmienky štúdia) na SPŠ strojníckej v Prešove.

  Podrobnosti

 •      Dňa 7.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov. Školské kolo pozostávalo zo štyroch častí – gramatický test, čítanie s porozumením, posluch a opis obrázka. Žiaci preukázali dobré vedomosti a schopnosti  v používaní anglického jazyka aj kreativitu pri tvorbe príbehu podľa obrázka.
       Víťazom školského kola sa stal Martin Piskura z II. A triedy, ktorý bude našu školu reprezentovať aj v obvodovom kole. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Kraviansky zo IV.A a na treťom mieste Jakub Bednár z III.E triedy.

  Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a víťazovi držíme palce pri reprezentácii našej školy.
      Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • Dňa 8. decembra 2015 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa jej osem žiakov. Prvé miesto obsadil Michal Kraviansky zo IV.A, druhé miesto Jakub Kollarčík zo IV.D a tretie miesto Matúš Hedvig zo IV.C triedy. Víťazom srdečne blahoželáme.

  Organizácia: Mgr. Mária Petraninová  

 • Začiatkom decembra to už zo všetkých strán začína dýchať Vianocami. Mestá sa začínajú odievať do svojho krásneho vianočného šatu a červený bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi sa začína čoraz častejšie objavovať aj na televíznych obrazovkách. Mikuláš, ten ozajstný,  prichádza 6. decembra snáď na všetky námestia, aby odmenil všetky deti, ktoré boli dobré a po celý rok poslúchali. Spolu s ním prichádzajú aj jeho spoločníci v podobe anjela a čerta. Nebolo tomu inak ani na našej škole.  Šiesty december sa naozaj vydaril po školských chodbách sa ozýval zvuk zvončeka. Ten neznamenal nič iné ako to, že Mikuláš zavítal aj k nám. Spolu s anjelom a čertom nezabudli ani na jedného žiaka a každý, kto zaspieval alebo zarecitoval, dostal sladkú odmenu. No a tí najneposlušnejší skončili v čertovom vreci. A o tom, že bolo veselo, svedčia aj nasledujúce fotografie.

  Vypracovala: Mgr. Judita Geľhošová

 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov sa zapojila v tomto školskom roku do kampane Červené stužky.

  Správa pre Kampaň Červené stužky 2015/2016

 • Dňa 19.11.2015 sme na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov privítali žiakov 9. ročníka základných škôl v regióne, ich pedagógov a rodičov. Pripravili sme pre nich atraktívnu prehliadku priestorov našej školy, počas ktorej sa žiaci mohli aktívne zaujímavou,  hravou formou za pomoci našich žiakov zapojiť do vyučovacieho procesu na pripravených stanovištiach.

  Všetci zúčastnení odchádzali od nás s dobrým pocitom a malým darčekom.

 • Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
  V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl.

  Dňa 9. novembra súťažilo 64 žiakov našej školy v kategórii Junior  a 10. novembra súťažilo 39 žiakov v kategórii Senior.
  Poradie najúspešnejších riešiteľov v rámci našej školy:
  1. miesto Lukáš Pribula (II.DT)
  2. miesto Anton Jenča (III.A)
  3. miesto Adam Semančík (II.A)
  4. miesto Kristián Kišš (I.D), Jakub Harčár (III.D)

  Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším.

  Mgr. Mária Forgáčová

 • V tomto ešte dušičkovom období, dňa 6. novembra 2015, sme so žiakmi 3. a 4. ročníka, ktorí budú v tomto a budúcom školskom roku maturovať  z nemeckého jazyka, navštívili nemecký vojenský cintorín z druhej svetovej vojny v Prešove.  Žiaci mali možnosť vidieť typický vzhľad nemeckých vojenských cintorínov a dozvedieť sa základné informácie a zaujímavosti o padlých nemeckých vojakoch, čiže o vojakoch z krajiny, ktorej jazyk študujú.

  Organizácia: Mgr. Mária Petraninová

 • V dňoch 18.10 - 23. 10. 2015  naša škola za účasti Mgr. Mackovej participovala na štruktúrovanom kurze programu Erasmus+ v Portugalskom Porte. 
  Kurz bol zameraný na projektový manažment, vypracovanie formulárov a tvorbu projektov v oblastiach KA1 a KA2 v rámci programu Erasmus+ a na nadviazanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu a vytváranie partnerstiev.

  Účastníkmi kurzu boli pedagógovia z ôsmich krajín - Nemecko, Dánsko, Fínsko, Litva, Poľsko, Island, Slovinsko, Grécko, a Slovensko. Tento kurz poskytol nie len relevantné informácie o tvorbe projektov, ale najmä možnosť nadviazať partnerstvo medzi školami Európskej Únie za účelom naplánovania, vypracovania a realizácie projektu KA2 - Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie.

 • Aj tento školský rok sme sa 28. októbra 2015 stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Keďže rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, aj my sme si spoločne pripomenuli 200. výročie narodenia tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na budúci školský rok.

  Organizácia podujatia: Mgr. Aneta Vargová, PhDr. Emília Alcnauerová

 • Dňa 27. októbra 2015 sa uskutočnila matematická súťaž medzi triedami 3. a 4. ročníka, ktorá bola zameraná na praktické využitie poznatkov z finančnej matematiky. Súťaže sa zúčastnilo   6 tried v dvojčlenných družstvách.
  Umiestnenie:
  I. miesto: IV. A - Stanislav Varga, Patrik Frištik
  II. miesto: III. B - Rudolf Mihalik, Matúš Šingľar
  III. miesto: IV. C – Branislav Valek, Daniel Mikolaj

  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Organizátori súťaže: Mgr. Judita Geľhošová, PaedDr. Zlata Marcinková

 • 23. októbra 2015 florbalový krúžok pod vedením Mgr. Ivana Lenka zorganizoval 4. ročník florbalového turnaja MINIFLORBAL CUP 2015. Tohto tradičného podujatia sa zúčastňujú štyri družstvá : SPŠ elektrotechnická, SPŠ stavebná, SPŠ strojnícka a SOŠ obchodu a služieb.
  Zápasy rozhodovali ligoví rozhodcovia Ján Kominek a Martin Sikorjak.  Hralo sa systémom každý s každým, teda každé družstvo odohralo 3 zápasy. Na poslednom štvrtom mieste sa umiestnila SOŠ obchodu a služieb, 3. miesto obsadila SPŠ stavebná, na druhom mieste sa umiestnila SPŠ elektrotechnická a víťazom sa stalo domáce družstvo  - SPŠ strojnícka Prešov. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

 • Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.október)  sme zrealizovali v škole pre žiakov minikino, v ktorom si mohli pozrieť odbornú prezentáciu venovanú tejto téme – tzn. informácie o obchodovaní s ľuďmi, komiksové príbehy mladých ľudí, ktorí ostražitosť podcenili a padli do siete obchodu s ľuďmi, ale aj preventívne rady, ako sa nestať obeťou tohto javu či odporúčané kontakty na organizácie a web stránky, ktoré sa tejto téme intenzívne venujú.

  Organizácia: PaedDr. Jana Kipikašová, koordinátorka Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi

 • Dňa 19.10. 2015  žiaci I.D triedy navštívili pobočku  British Council, Hlavná ul. 139, Prešov. Cieľom exkurzie bolo získať základné informácie o poslaní a  pôsobení British Council na Slovensku, spoznať najmodernejšie učebné a študijné materiály v oblasti vyučovania a učenia sa anglického jazyka. Žiakom boli ukázané najmodernejšie slovníky, levelové knihy na základné precvičovanie a upevňovanie si slovnej zásoby a gramatiky  a bola im ponúknutá možnosť výpožičiek študijných a audiovizuálnych materiálov.

  Text a foto: PhDr. Františka Grušková

 •      Aj tohtoročný začiatok školského roka nám priniesol zaujímavú akciu  - už tradičné divadelné predstavenie v anglickom jazyku pod názvom American Dream. V utorok 13. októbra 2015 sme mali hodinu anglického jazyka v podobe „snívania“ – veď každý o niečom sníva, má svoj americký sen. Rovnako aj hlavná postava Otto, ktorá sa v sne dostane do Ameriky a prežije svoju predstavu o budúcnosti. Divák spolu s ním prežíva úskalia študijného pobytu v zahraničí, s čím všetkým sa takýto študent stretáva a aké banality a nedorozumenia sa môžu stať. Hlavnou témou predstavenia je nebáť sa snívať a ísť si za svojím snom, čo najskôr si uvedomiť, v čom sme dobrí a na čo máme talent. Uvedomili sme si, že všetko máme vo svojich rukách a že záleží na každom jednom z nás, ako so svojím talentom naloží.

  Tento pekný zážitok nám pripravilo Divadelné centrum Martin.

          Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • 08.10.2015 sa uskutočnila Burza informácií pre žiakov ZŠ na SOŠ technickej v Prešove.
  Žiaci a učitelia našej školy predstavili žiakom ZŠ jednotlivé študijné odbory, technické vybavenie a aktivity žiakov.
  Odpovedali na množstvo otázok zo strany žiakov ZŠ. Veríme, že mnohí z nich sa rozhodnú pre našu jedinečnú školu s dlhoročnou tradíciou.

 • 12. 10. 2015

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme na našej škole usporiadali dňa 25. septembra 2015 premietanie filmu v anglickom a nemeckom jazyku spojené s vedomostným kvízom o jazykoch a výstavou kníh, učebných pomôcok a materiálov, ktoré naši vyučujúci cudzích jazykov používajú v rámci vyučovania.

  Cieľom tejto akcie bolo zdôrazniť potrebu učiť sa cudzie jazyky a motivovať  na štúdium cudzích jazykov. Zdôraznili sme fakt, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

 • Dlhodobá  korešpondečná  súťaž  venovaná Olympijským hrám od ich počiatkov až po súčasnosť.

  Podrobnosti

   

   

 • Naša škola realizuje projekt "Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov"  v rámci operačného programu Vzdelávanie v celkovej hodnote 337 000 €.

  Na učebné pomôcky je vyčlenených viac ako 111 000 €.

 • V rámci projektu Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety naša škola získala kompletné technické vybavenie pre dve interaktívne učebne.

 • V marci 2014 sme otvorili novo vybudovanú dielňu, ktorá bude slúžiť na diagnostiku moderných aut.
  Dielňa disponuje najmodernejšími diagnostickými prístrojmi a moderným stĺpovým zdvihákom. Dielňa bude slúžiť najmä pre žiakov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravyFOTO

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

  Potulky po historickom centre Prešova

  Človek a príroda - Kalorimetrická rovnica

 • Finančná zbierka "Biela pastelka"