Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Štvrtok 26. 11. 2015

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 26.11.2015)
Lazorík Matúš (III.D)
Sečka Patrik (III.C)
Tomáš Michal (IV.B)
Milan Benčík
Zajtra (Piatok 27.11.2015)
Milan Benčík
Ing. Milan Choma
Ing. Milan Škovran

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • Dňa 19.11.2015 sme na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov privítali žiakov 9. ročníka základných škôl v regióne, ich pedagógov a rodičov. Pripravili sme pre nich atraktívnu prehliadku priestorov našej školy, počas ktorej sa žiaci mohli aktívne zaujímavou,  hravou formou za pomoci našich žiakov zapojiť do vyučovacieho procesu na pripravených stanovištiach.

  Všetci zúčastnení odchádzali od nás s dobrým pocitom a malým darčekom.

 • Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
  V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl.

  Dňa 9. novembra súťažilo 64 žiakov našej školy v kategórii Junior  a 10. novembra súťažilo 39 žiakov v kategórii Senior.
  Poradie najúspešnejších riešiteľov v rámci našej školy:
  1. miesto Lukáš Pribula (II.DT)
  2. miesto Anton Jenča (III.A)
  3. miesto Adam Semančík (II.A)
  4. miesto Kristián Kišš (I.D), Jakub Harčár (III.D)

  Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším.

  Mgr. Mária Forgáčová

 • Výsledky:

  1.         Peter Zjatik                   IV.A     152,4
  2.         Ľubomír Kerpčár         IV.A     152,2
  3.         Vladimír Kerpčár         IV.A     147,4
  4.         Marián Paľuch             IV.A     145,6
  5.         Jozef Kendra               IV.A     144,2
  6.         Martin Ištván               III.A      135,2
  7.         Dávid Šašala               II.DS     124,6
  8.         Adam Semančík         II.A       117,6


 • V tomto ešte dušičkovom období, dňa 6. novembra 2015, sme so žiakmi 3. a 4. ročníka, ktorí budú v tomto a budúcom školskom roku maturovať  z nemeckého jazyka, navštívili nemecký vojenský cintorín z druhej svetovej vojny v Prešove.  Žiaci mali možnosť vidieť typický vzhľad nemeckých vojenských cintorínov a dozvedieť sa základné informácie a zaujímavosti o padlých nemeckých vojakoch, čiže o vojakoch z krajiny, ktorej jazyk študujú.

  Organizácia: Mgr. Mária Petraninová

 • V dňoch 18.10 - 23. 10. 2015  naša škola za účasti Mgr. Mackovej participovala na štruktúrovanom kurze programu Erasmus+ v Portugalskom Porte. 
  Kurz bol zameraný na projektový manažment, vypracovanie formulárov a tvorbu projektov v oblastiach KA1 a KA2 v rámci programu Erasmus+ a na nadviazanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu a vytváranie partnerstiev.

  Účastníkmi kurzu boli pedagógovia z ôsmich krajín - Nemecko, Dánsko, Fínsko, Litva, Poľsko, Island, Slovinsko, Grécko, a Slovensko. Tento kurz poskytol nie len relevantné informácie o tvorbe projektov, ale najmä možnosť nadviazať partnerstvo medzi školami Európskej Únie za účelom naplánovania, vypracovania a realizácie projektu KA2 - Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie.

 • Aj tento školský rok sme sa 28. októbra 2015 stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Keďže rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, aj my sme si spoločne pripomenuli 200. výročie narodenia tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na budúci školský rok.

  Organizácia podujatia: Mgr. Aneta Vargová, PhDr. Emília Alcnauerová

 • Dňa 27. októbra 2015 sa uskutočnila matematická súťaž medzi triedami 3. a 4. ročníka, ktorá bola zameraná na praktické využitie poznatkov z finančnej matematiky. Súťaže sa zúčastnilo   6 tried v dvojčlenných družstvách.
  Umiestnenie:
  I. miesto: IV. A - Stanislav Varga, Patrik Frištik
  II. miesto: III. B - Rudolf Mihalik, Matúš Šingľar
  III. miesto: IV. C – Branislav Valek, Daniel Mikolaj

  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Organizátori súťaže: Mgr. Judita Geľhošová, PaedDr. Zlata Marcinková

 • 23. októbra 2015 florbalový krúžok pod vedením Mgr. Ivana Lenka zorganizoval 4. ročník florbalového turnaja MINIFLORBAL CUP 2015. Tohto tradičného podujatia sa zúčastňujú štyri družstvá : SPŠ elektrotechnická, SPŠ stavebná, SPŠ strojnícka a SOŠ obchodu a služieb.
  Zápasy rozhodovali ligoví rozhodcovia Ján Kominek a Martin Sikorjak.  Hralo sa systémom každý s každým, teda každé družstvo odohralo 3 zápasy. Na poslednom štvrtom mieste sa umiestnila SOŠ obchodu a služieb, 3. miesto obsadila SPŠ stavebná, na druhom mieste sa umiestnila SPŠ elektrotechnická a víťazom sa stalo domáce družstvo  - SPŠ strojnícka Prešov. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

 • Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.október)  sme zrealizovali v škole pre žiakov minikino, v ktorom si mohli pozrieť odbornú prezentáciu venovanú tejto téme – tzn. informácie o obchodovaní s ľuďmi, komiksové príbehy mladých ľudí, ktorí ostražitosť podcenili a padli do siete obchodu s ľuďmi, ale aj preventívne rady, ako sa nestať obeťou tohto javu či odporúčané kontakty na organizácie a web stránky, ktoré sa tejto téme intenzívne venujú.

  Organizácia: PaedDr. Jana Kipikašová, koordinátorka Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi

 • Dňa 19.10. 2015  žiaci I.D triedy navštívili pobočku  British Council, Hlavná ul. 139, Prešov. Cieľom exkurzie bolo získať základné informácie o poslaní a  pôsobení British Council na Slovensku, spoznať najmodernejšie učebné a študijné materiály v oblasti vyučovania a učenia sa anglického jazyka. Žiakom boli ukázané najmodernejšie slovníky, levelové knihy na základné precvičovanie a upevňovanie si slovnej zásoby a gramatiky  a bola im ponúknutá možnosť výpožičiek študijných a audiovizuálnych materiálov.

  Text a foto: PhDr. Františka Grušková

 •      Aj tohtoročný začiatok školského roka nám priniesol zaujímavú akciu  - už tradičné divadelné predstavenie v anglickom jazyku pod názvom American Dream. V utorok 13. októbra 2015 sme mali hodinu anglického jazyka v podobe „snívania“ – veď každý o niečom sníva, má svoj americký sen. Rovnako aj hlavná postava Otto, ktorá sa v sne dostane do Ameriky a prežije svoju predstavu o budúcnosti. Divák spolu s ním prežíva úskalia študijného pobytu v zahraničí, s čím všetkým sa takýto študent stretáva a aké banality a nedorozumenia sa môžu stať. Hlavnou témou predstavenia je nebáť sa snívať a ísť si za svojím snom, čo najskôr si uvedomiť, v čom sme dobrí a na čo máme talent. Uvedomili sme si, že všetko máme vo svojich rukách a že záleží na každom jednom z nás, ako so svojím talentom naloží.

  Tento pekný zážitok nám pripravilo Divadelné centrum Martin.

          Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • 08.10.2015 sa uskutočnila Burza informácií pre žiakov ZŠ na SOŠ technickej v Prešove.
  Žiaci a učitelia našej školy predstavili žiakom ZŠ jednotlivé študijné odbory, technické vybavenie a aktivity žiakov.
  Odpovedali na množstvo otázok zo strany žiakov ZŠ. Veríme, že mnohí z nich sa rozhodnú pre našu jedinečnú školu s dlhoročnou tradíciou.

 • 12. 10. 2015

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme na našej škole usporiadali dňa 25. septembra 2015 premietanie filmu v anglickom a nemeckom jazyku spojené s vedomostným kvízom o jazykoch a výstavou kníh, učebných pomôcok a materiálov, ktoré naši vyučujúci cudzích jazykov používajú v rámci vyučovania.

  Cieľom tejto akcie bolo zdôrazniť potrebu učiť sa cudzie jazyky a motivovať  na štúdium cudzích jazykov. Zdôraznili sme fakt, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

 • Dlhodobá  korešpondečná  súťaž

  Dlhodobá  korešpondečná  súťaž  venovaná Olympijským hrám od ich počiatkov až po súčasnosť.

  Podrobnosti

   

   

 • V marci 2014 sme otvorili novo vybudovanú dielňu, ktorá bude slúžiť na diagnostiku moderných aut.
  Dielňa disponuje najmodernejšími diagnostickými prístrojmi a moderným stĺpovým zdvihákom. Dielňa bude slúžiť najmä pre žiakov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravyFOTO

 • Národný projekt

  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

  Potulky po historickom centre Prešova

  Človek a príroda - Kalorimetrická rovnica

 • Dňa 23. 06. 2015 sa uskutočnil Energetický deň v Prešovskom kraji. Naša škola pripravila súbor aktivít zameraných na túto problematiku. Energetický deň je súčasťou celoeurópskeho podujatia, ktoré každoročne organizuje Európska únia v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie.  Záujem o interaktívne aktivity bol zo strany návštevníkov veľký.

  Pripravil a realizoval:  Mgr. Judita Geľhošová, koordinátor  ENV

  Technické zabezpečenie a pomoc pri realizácií: Ing. Pavol Pavlanin

 • Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI

  V školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojila do 12. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.zbere hliníkových viečok z výrobkov SABI.  Spoločne sme vyzbierali a zneškodnili 12,57 ton tetrapakov a hliníkových viečok SABI.Do súťaže sa zapojilo 340 škôl. Pri zbere  sa akceptovali  iba umyté a vysušené viečka, voľne uložené v igelitovom vreci, aby neboli počas skladovania zdrojom zápachu alebo plesní. Nahlásená hmotnosť na webe sa prepočítavala na jedného žiaka školy, čím sa zároveň vyhodnotilo aktuálne poradie.
  V rámci našej školy:
  1. miesto –Peter Mišenko- II.C
  2. miesto – Samuel Stankovič – II.C
  3. miesto – Peter Kopčík – II. A

  Výhercom srdečne blahoželáme. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže.
  Mgr. Judita Geľhošová
  koordinátor ENV

 • 11. júna 2015 sa uskutočnila letná súťaž z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2“.
  Cieľom súťaže bolo podporiť  predstavivosť, technické myslenie a kreativitu u žiakov  prvého ročníka. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z technického kreslenia vypracovaním klasického testu a interaktívneho testu v programe ALF.
  Najlepšie vedomosti preukázali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:
  1. miesto: PRIBULA LUKÁŠ z I.DT
  2. miesto: HAVRILA PATRIK z  I.B
  3. miesto: RAGULSKÝ MARTIN z I.B
  Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším.

  Ing. Helena Ďuricová, Ing.  Alena Jurková.

 • Dňa 9. 6. 2015 sa na našej škole konal kvíz pod názvom – Čo spája Ameriku a Rusko?
  Zúčastnili sa ho vybraní žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Láska k autám je silné puto, ktoré charakterizuje obe krajiny. Známe „car hit songs“- americké aj ruské piesne o autách- spestrili podujatie. Znalosti našich žiakov v oblasti automobilizmu sú na vysokej úrovni. Súťažiacim ďakujeme za účasť, tešíme sa ďalšie stretnutie.
  PhDr. Františka Grušková

 • 2. júna 2015 sme na našej škole zorganizovali kvíz Poznaj hudobné legendy anglo-americkej hudby. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka – jednotlivé triedy vytvorili súťažné družstvá, úlohou ktorých bolo nielen poznať interpretov a ich skladby, ale rozumieť aj textom anglických piesní a vedieť na základe počutého textu správne text doplniť.
  Príjemne sme si zasúťažili,  pobavili sme sa, ba aj preverili svoje vedomosti z anglického jazyka takouto netradičnou formou. A zistili sme aj, kde máme slabé miesta.

  Najviac vedomostí preukázali žiaci III. A, ktorí v tomto zábavnom kvíze tento rok zvíťazili.

  Kvíz organizačne zabezpečila Mgr. Ľudmila Marinčáková.

 • V dňoch 15. – 18. apríla 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili odbornej exkurzie v Mníchove.

  Organizačne exkurziu zabezpečili vyučujúce: PaedDr. Jana Kipikašová, Mgr. Aneta Vargová.

  Najkrajšie momenty vám ponúkame vo fotodokumentácii...

 • Celoštátna súťaž MEĎ

 • Dňa 16. apríla 2015 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili prednášky o finančnej gramotnosti spojenej s besedou.  Prednášal finančný konzultant Daniel Bíroš z firmy ProSight Finance a. s., ktorá sa zaoberá vzdelávacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti finančnej gramotnosti a osobnostného rozvoja. Počas besedy odzneli nasledovné témy: Investičné životné poistenie, Finančná nezávislosť, Úspech a narábanie s finančným prostriedkami, Sporenie - Poisťovňa a konkrétne príklady z praxe, Zamestnanie  a ponuka trhu práce. Žiakom sa prednáška páčila a počas besedy mali veľa otázok, ktoré im boli odborne zodpovedané.

  Organizačne zabezpečila: Mgr. Judita Geľhošová.

 • Dňa 13.apríla 2015  žiaci I.B triedy navštívili pobočku British Council, Hlavná ul. 139, Prešov  - bývala  budova Knižnice P.O. Hviezdoslava. Cieľom exkurzie bolo získať základné informácie o poslaní a  pôsobení British Council na Slovensku, spoznať najmodernejšie učebné a študijné materiály v oblasti vyučovania a učenia sa anglického jazyka. Žiaci si pozreli aj výstavku o Spojenom kráľovstve a bola im ponúknutá možnosť výpožičiek študijných a audiovizuálnych materiálov.

  Text a foto: PhDr. Františka Grušková

 • Tejto súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách KADET a JUNIOR.

  VÝSLEDKY

  Koordinátor súťaže: PaedDr. Zlata Marcinková
  Administrátor súťaže: Mgr. Judita Geľhošová

 • V piatok 13. marca 2015 sa v Sabinove uskutočnila súťaž v silovom dvojboji stredných škôl  okresu Prešov a Sabinov. Našu školu v tomto silovom športe reprezentovali žiaci : P. Mišenko z II.C, Jakub Kropiľak  zo IV.D, Michal Ivanko Macej zo IV.B, Miloš Fekete zo IV.B, Daniel Opina zo  IV.C  a Ľubomír Kerpčár z III.A triedy. Súťaž v silovom dvojboji pozostáva z dvoch disciplín – z tlaku na lavičke a z mŕtveho ťahu. Každý súťažiaci má 3 pokusy v každej disciplíne a musí zdvihnúť čo najvyššiu záťaž. Našim silákom sa to dokonale podarilo. Naši 6 súťažiaci  získali 4 medaily. V kategórii mladších dorastencov získal 2. Miesto P. Mišenko , v kategórii staršich dorastencov obsadili 1. miesto J. Kropiľak, 2.miesto M. Ivanko Macej a 3. miesto M. Fekete,  na 4. mieste skončil Ľ. Kerpčár a na 6. mieste D. Opina. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

  Mgr. Ivo Lenko

 • Dňa 11. marca 2015 sa  konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.  Zastúpení boli  vybraní žiaci z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Organizačne súťaž pripravila Mgr. Aneta Vargová. Členkou hodnotiacej komisie bola PaedDr. Jana Kipikašová.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí:
  I. časť – vedomostný test,
  II. časť – ústna.

  Víťazné poradie žiakov:
  1. miesto – Michal Eliaš, IV.B
  2. miesto – Tomáš Sabo, III.A
  3. miesto – Patrik Ravas, III.A
                       Branislav Valek, III.C

  Víťazom srdečne blahoželáme.


 • Dna 12. 3. 2015 sa trojčlenné družstvo z našej školy v zložení: Samuel Stankovič (II.C), Damián Jaklovský (I. A) a Dávid Stajanča (II.A) zúčastnilo okresného kola Biblickej olympiády. Hoci sa neumiestnili na prvých priečkach, ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a za čas strávený pri štúdiu Biblických kníh.

  Mgr. Helena Štrbová

 • Zber SABI viečok

  Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sme sa registrovali do 12. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ v zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov firmy MILK-AGRO. Zber viečok bude prebiehať do apríla 2015.

  „Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“


  Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.

  Povzbudzujeme všetkých žiakov a rodičov k ďalšiemu zbieraniu hliníkových viečok SABI. Výsledky súťaže a najšikovnejších žiakov zverejníme aj na tejto webstránke.

  Viac o súťaži sa dozviete na stránkach http://www.milkagro.sk/sutaz/.

   Do zbierania!  PLAGÁT.

   J. Geľhošová, koordinátorka súťaže

 • Masívne investície do nových učebných pomôcok

  Naša škola realizuje projekt "Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov"  v rámci operačného programu Vzdelávanie v celkovej hodnote 337 000 €.

  Na učebné pomôcky je vyčlenených viac ako 111 000 €.

 • Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  V rámci projektu Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety naša škola získala kompletné technické vybavenie pre dve interaktívne učebne.

 • Dňa 10. 2. 2015 sa na našej škole konala súťaž o najlepšie napísanú esej. Témy, z ktorých si žiaci mohli vybrať, navrhli usporiadateľky súťaže: The life of a Teenager a  A Birthday Party. Všetci súťažiaci si zvolili tému: „Život mladého človeka“
  1. miesto : Jakub Bednár      (2.E)
  2. miesto:  Peter Gališin       (2.E)
  3. miesto: Jakub Kropiľák    (4.D)

  Cieľom tejto súťaže bolo povzbudiť a podporiť talentovaných a tvorivých žiakov k tomu, aby sa zlepšovali v anglickom jazyku a v písomných zručnostiach. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

  PhDr. F. Grušková, PhDr. Lenka Žigová, PhD.

 • Dňa 20.02.2015 sa žiaci II.A triedy zúčastnili exkurzie v STEEL PARK Košice. Mali sa možnosť oboznámiť s postupom výroby ocele, výrobou výliskov pre automobilový priemysel a s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárstva.

  Ing. Ďuricová, Ing. Koltášová

 • Dňa 10.2.2015 sa žiaci I.A triedy zúčastnili informatívnej exkurzie do Knižnice P.O. Hviezdoslava pobočky British Council. Mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou tejto knižnice, obzvlášť so sekciou britskej literatúry. Pani knihovníčka ich informovala o možnostiach využívania knižničných služieb, študenti nahliadli do rôznych publikácií, slovníkov, kníh v anglickej mutácii.
  Obzvlášť ich zaujala publikácia 100 divov sveta tiež v anglickej mutácii v exkluzívnom vydaní. Nemenej zaujímavé bolo aj vydanie súborného diela W. Shakespeara v jednej knihe.

  Takáto netradičná hodina anglického jazyka žiakov veľmi zaujala a ukázala im ďalšie možnosti získavania a vyhľadávania informácií, ktoré im môžu pomôcť pri príprave na maturitnú skúšku, ale aj pri komunikácii v anglickom jazyku.

  Text: Mgr. Ľudmila Marinčáková

 • 27. januára 2015 sa uskutočnil školský futbalový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom  12 družstiev školy. Hralo sa v troch skupinách , v každej sa stretli 4 družstvá, takže každé družstvo odohralo v základnej skupine 3 zápasy.  Víťazi skupín sa stretli vo finále. Do finálovej skupiny sa prebojovali III.C, IV.A a IV.C trieda. Z ich vzájomných zápasov vzišiel víťaz turnaja. Najviac síl vo finále mala IV.A trieda, ktorá zdolala obidvoch svojich súperov a stala sa víťazom turnaja, mimochodom táto trieda zvíťazila aj v minuloročnom turnaji. Na druhom mieste skončila IV.C trieda a na treťom mieste sa umiestnila III.C trieda. Víťazom blahoželáme.

 • Dňa 29. 1. 2015 sa v škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažili 13 žiaci I. a II. ročníka, ktorí postúpili z triednych kôl. V znalostiach z biblickej knihy Skutky apoštolov sa najlepšie osvedčili:
  1. miesto: Samuel Stankovič II.C
  2. miesto: Damián Jaklovský I.A
  3. miesto: Dávid Stajanča II.A
  Títo traja žiaci postupujú do dekanátneho kola, kde budú reprezentovať našu školu ako trojčlenné družstvo. 

  Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme ďalšie úspechy vo vyšších kolách súťaže.

 • 20. januára 2015 sa uskutočnili okresné majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise družstiev. Našu školu na tomto podujatí reprezentovali Damián Vaňo z II.E, Peter Mišenko  z  II.B, Matúš Lazorík a Jakub Sontág  z II.D triedy.
  Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev. Hralo sa v 4 skupinách.  Naši žiaci vyhrali v skupine nad Hotelovou akadémiou 4 : 1,  nad Gymnáziom JAR 4:1 na zápasy a postúpili do štvrťfinále z 1. miesta v skupine. Vo štvrťfinále naši žiaci narazili na SOŠ obchodu a služieb , nad nimi zvíťazili 4:2 na zápasy. V boji o postup do  finále sme žiaľ prehrali a  celkovo sme obsadili na turnaji 4. miesto.

  Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

 • Finančná zbierka "Biela pastelka"