• Vitajte na stránkach SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov.
    • Chcete, aby vaše dieťa dostalo naozaj kvalitné vzdelanie? Vyberte si našu technickú školu!
    • Učebňa automatizácie a mechatroniky
    • 3D tlač
     • Matematický klokan

      Milí žiaci,

      už budúci týždeň sa uskutoční medzinárodná súťaž Matematický klokan. Všetkým vám, ktorí ste sa v marci prihlásili u svojich vyučujúcich matematiky, bude prostredníctvom EduPage zaslané konto s prihlasovacími údajmi a podrobnými pokynmi, ako postupovať.

      Prajeme veľa úspechov a zábavu pri riešení zaujímavých úloh.

    • Krajská prehliadka SOČ
     • Krajská prehliadka SOČ

      Dňa 26.03.2021 prebiehalo 43. kolo krajskej prehliadky SOČ. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu aj tento ročník prebiehal dištančnou formou. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov so štyrmi prácami.
      V odbore
      09-strojárstvo, hutníctvo, doprava obsadil pekné 3.miesto žiak IV.A triedy Filip Paľo s prácou Komparácia klasických výrobných technológií a 3D tlače.

     • Slávnostné vyhodnotenie školského kola SOČ

      Dňa 22.03.2021 sa v zasadacej miestnosti vedenia školy konalo slávnostné vyhodnotenie 43. ročníka školského kola SOČ. Vedenie školy v zložení RŠ RNDr. Hedviga Rusinková, ZRŠ Ing. Pavol Pavlanin, ktorý bol aj predsedom poroty školského kola SOČ a ZRŠ Mgr. Aneta Vargová privítali našich žiakov - riešiteľov SOČ. Zhodnotili priebeh školského kola SOČ, keďže v tomto školskom roku prebiehala súťaž vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu dištančne. Pochválili ich za prácu a úsilie, ktoré vynaložili a hlavne, že mali odvahu ísť do toho a skúsiť niečo nové, nepoznané.
      Riešitelia boli ocenení finančnou hotovosťou od Združenia rodičov pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove a diplomom. Na záver riešiteľom, ktorí budú reprezentovať našu školu v krajskom kole, poprialo vedenie školy veľa úspechov. Veľkú podporu a poďakovanie vyjadrila všetkým riešiteľom aj koordinátorka SOČ

    • Veľká pátracia súťaž o knihách
     • Veľká pátracia súťaž o knihách

      Mesiac marec sa už tradične spája s knihami a čítaním. Tento rok sme pre Vás pripravili pátraciu súťaž o knihách. Vašou úlohou bude podľa daných indícií, ktoré Vám dá hlavná postava knihy, uhádnuť názov diela aj meno autora desiatich kníh. Správne odpovede posielajte do 31. marca 2021 na adresu ulohyalc@gmail.com. Uveďte svoje meno a triedu. Najlepších a najrýchlejších lúštiteľov odmeníme. Nápovedy sú prípustné – použi zošit, internet, priateľa, rodiča alebo aj vlastnú hlavu.

    • Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Dňa 11.3.2021 v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. sa uskutoční virtuálny Deň otvorených dverí. DOD je určený pre všetkých, ktorí máte záujem o štúdium na našej škole, pre rodičov, pre výchovných poradcov ZŠ a pre všetkých priateľov školy.

      V deň DOD budú prebiehať 4 videokonferencie.

      Odkazy na konferencie:

  • Partneri

   • ZTS Sabinov, a.s.
   • TU Košice, FVT Prešov
   • Garrett Advancing motion
   • Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
  • Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

  • Newsletter

      

  • Microsoft 365

   (Office, OneDrive, Skype)

    

  • VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

  • Fotoalbum

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2163608
  •        Nainštalujte si do mobilu

             aplikáciu EDUPAGE

  • Príspevok  Rodičovskému združeniu pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov

   Číslo účtu : SK60 0900 0000 0051 6494 4828

   Variabilný symbol: 20202021

   Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, trieda

   Výška príspevku : 20,- € (pre ďalšieho súrodenca 10,-)