• Vitajte na stránkach SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov.
    • Chcete, aby vaše dieťa dostalo naozaj kvalitné vzdelanie? Vyberte si našu technickú školu!
    • Učebňa automatizácie a mechatroniky
    • 3D tlač
    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomôže zlepšiť život ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky bude použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomôžu začleniť sa do bežného života.

      Dňa 22. 9. 2023 (piatok) môžete podporiť nevidiacich a slabozrakých zaslaním SMS správy na č. 820 v hodnote 2 €, alebo akýmkoľvek finančným príspevkom do pokladničky v uliciach nášho mesta.

    • „Do školy a práce na bicykli“
     • „Do školy a práce na bicykli“

      V mesiaci september organizuje PSK kampaň pod názvom „Do školy a práce na bicykli“ s dôrazom na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi.
      Keďže na našej škole v tomto období prebieha vyučovanie dištančnou formou, rozhodli sme sa túto akciu podporiť cyklotúrou v okolí mesta Prešov. Dňa 11.9.2023 žiaci prvého ročníka našej školy absolvovali s vyučujúcimi telesnej a športovej výchovy 30 km cyklotúru v okolí mesta Prešov. Cieľom cyklotúry bolo oboznámiť našich žiakov prvého ročníka s cyklotrasami v okolí Prešova a tým podporiť jednu z možných alternatív dochádzania do školy – na bicykli.

    • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - DUBLIN
     • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - DUBLIN

      Ani cez letné prázdniny naši učitelia nezaháľajú, v dňoch 19.08. – 26.08.2023 sa pedagógovia našej školy - Mgr. Marcela Macková, Emília Alcnauerová, Mgr. Mária Forgáčová a Ing. Monika Koltášová, zúčastnili ďalšej mobility - kurzu anglického jazyka a kurzu zameraného na zlepšenie jazykových kompetencií a metódu CLIL, ktorý zabezpečovala organizácia Europass Teacher Academy Ireland Limited v Dubline.

     • Program Erasmus+ na SPŠ strojníckej

      Naša škola úspešne realizuje žiacke aj učiteľské mobility v programe Erasmus+. Vybraní žiaci zo všetkých odborov sa každoročne zúčastňujú zahraničnej stáže, kde získavajú praktické skúseností vo svojom odbore. Naši pedagógovia zase majú možnosť absolvovať rôzne kurzy alebo pozorovania pri práci na zahraničných školách a nadobudnutím nových vedomostí a kompetencií prispievajú k svojmu profesionálnemu rozvoju.

    • Úspešná realizácia programu Erasmus+ na SPŠ strojníckej
     • Úspešná realizácia programu Erasmus+ na SPŠ strojníckej

      Po zdarnom ukončení starších aj novších projektov a aktívnom zapojení sa do nového akreditovaného programu Erasmus+ v programovom období 2021 – 2027 sme opäť získali finančnú podporu z programu Erasmus+ na realizáciu mobilít na nasledujúcich 15 mesiacov, tentokrát vo výške 91 960,-€

      35 - 40 žiakov našej školy z odboru STR, MECH a TPD sa zúčastní žiackej odbornej stáže v Španielsku, Nemecku a v Českej republike, kde dostanú možnosť získať nové zručnosti a vedomosti vo svojom odbore a zároveň spoznať krajinu, kultúru a nájsť si nových priateľov. Tieto mobility pomôžu našim žiakom nielen k úspešnému ukončeniu štúdia na našej škole, ale najmä k lepšiemu uplatneniu sa na domácom aj európskom trhu práce.

    • SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov
     • SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov

      Tento rok sa konal 20. ročník súťaže SYGA 2023 (Siemens Young Generation Award 2023) určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania s témou „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“.
      Do súťaže sa zapojili dvaja žiaci IV.C triedy, Dominik Andraščík a Filip Hreha pod vedením Ing. Patrika Paugscha. Vytvorili testovaciu stanicu batériových článkov, ktorá slúži na vyhodnotenie kvality konkrétnych článkov. S prácou postúpili do finále 10 najlepších prác na Slovenku z celkového počtu 23 prihlásených prác.

  • Partneri

   • AutoCar Prešov
   • AutoPark Prešov
   • JAK Trans, Kapušany
   • Motor Car prešov
   • MotoSpol Hanušovce nad Topľou
   • POCAR prešov
   • AWU Precision Slovakia k. s.
   • DRC, s r.o., Prešov
   • GOHR, Veľký Šariš
   • INGMETAL, Petrovany
   • KADAKO, Šarišské Sokolovce
   • KIPECH Mounting s.r.o.
   • KMS-PT, s.r.o. Prešov
   • Kovo, Ľubotice
   • KOVOTIP, Raslavice
   • Lear Corporation Seating
   • Tomark, Prešov
   • ZVL Auto, Prešov
   • SPINEA Technologies, Prešov
   • PVS Computer, Prešov
   • SGS Technologies,Prešov
   • M-D-J, Košice
   • ATS Industrial Automation s.r.o.
  • Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

  • Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry
   Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov

  • Príspevok  Rodičovskému združeniu pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov

   Číslo účtu : SK60 0900 0000 0051 6494 4828

   Variabilný symbol: 20232024

   Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, trieda

   Výška príspevku : 25,- € (pre ďalšieho súrodenca 20 € )

    

   Predseda rodičovského združenia

   Katarína Dzuriková

   tel. kontakt: 0904 185 084

   e-mail: 15katkadzurikova@gmail.com

    

  • Microsoft 365

   (Office, OneDrive, Skype)

    

  • VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

  • Fotoalbum

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4586269
  •        Nainštalujte si do mobilu

             aplikáciu EDUPAGE