Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Fotoalbum od 25.5.2018

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Z dôvodu účinnosti Zákona o ochrane osobných údajov od 25.5.2018 boli novinky, fotky, galérie fotiek a školské časopisy do tohto dátumu vymazané. Všetky zverejnené fotky musia byť so súhlasom dotknutých osôb.

Škoda 4 200 pekných fotiek a množstva mravenčej práce!

Pondelok 17. 12. 2018

Počet návštev: 9321240

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Mapa

Aktuálne informácie

 • Deň otvorených dverí

  Objekty našej školy momentálne prechádzajú komplexnou rekonštrukciou. Z tohto dôvodu plánujeme uskutočniť Deň otvorených dverí až koncom januára, konkrétne 30.1.2019.
  V rokoch 2018 a 2019 budú všetky objekty školy zateplené a skrášlené novou fasádou v celkovej hodnote 1 240 000€. Prostriedky na túto veľkú rekonštrukciu, v dvoch etapách, nám poskytol Prešovský samosprávny kraj, za čo sme veľmi vďační.
  Z prostriedkov EU v celkovej hodnote 730 000€ stavebne upravíme a vybavíme odborné učebne a školské dielne najmodernejšou technikou, konkrétne: mechatronický vzdelávací systém, meraciu a IT techniku (3D merací stroj, 3D tlačiarne...), pre predmet Prax modernú učebňu CNC techniky a nové konvenčné a CNC sústruhy, frézovačky a brúsky.

 • Súťaž v silovom dvojboji

  7.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v silovom dvojboji žiakov stredných škôl okresov Prešov a Sabinov v Sabinove. Súťaž v silovom dvojboji sa skladá z tlaku činky na lavičke a z tzv. mŕtveho ťahu. V kategórii 1. – 2. ročník sa darilo Tomášovi Vardžikovi z II.C triedy, ktorý obsadil celkové 2.miesto. V kategórii 3. – 4. ročník sa umiestnil na 4. mieste Martin Lacina, na 3. mieste Richard Polča, a na 2. mieste Pavol Mamrila, všetci z III.A triedy. Chlapcom blahoželáme k skvelému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
  FOTO Mgr. Ivan Lenko

 • Výsledky:

  Kategória A

  1. Tomáš Macko IV.A

  2. Ján Ivanecký III.B

  Kategória C

  3. Dávid Kosturko IV.A

  4. Matej Hudák IV.A

  Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Tomáš Macko postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 12.-14.02.2019 v Banskej Bystrici.

  Celkové výsledky

 • Silná ruka

  23.11.2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále SILNÁ RUKA stredných škôl.

  Náš žiak Adrián Murcko obsadil 1. miesto.

  Blahoželáme a ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

  DIPLOM

 • Burza informácií

  8.11.2018 sme sa zúčastnili Burzy informácií pre žiakov základných škôl.

  Dr. Kipikašová a Ing. Pavlanin spolu s našimi žiakmi prezentovali možnosť štúdia na našej škole.

  FOTO

 • Výsledky:

  Kategória A

  1. Tomáš Macko IV.A

  2. Ján Ivanecký III.B

  3. Branislav Ščišľak III.B

  Kategória C

  1. Dávid Kosturko IV.A

  2. Matej Hudák IV.A

  3. Norbert Marušák IV.B

  Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu svojej triedy.

  Prví dvaja súťažiaci postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 19.11.2018.

  FOTO: Priebeh súťaže Odovzdávanie cien

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Aj v tomto školskom roku sme sa 22.10.2018 stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

  Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma
  Skutočné knižnice-skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska, pretože tento rok si pripomíname jedno z najvýznamnejších výročí v našich dejinách. Pre žiakov sme pripravili zaujímavé informácie o vzniku republiky, žiaci mali možnosť pozrieť si krátky dokumentárny film, ktorý priblížil tento úsek našich dejín a podujatie spríjemnili žiaci aj hudbou, keď nám zahrali československú národnú hymnu. FOTO

  Organizátorkami podujatia boli Mgr. Aneta Vargová a PhDr. Emília Alcnauerová.

 • MS v programovaní CNC strojov - školské kolo

  27. septembra 2018 sa uskutočnilo školské kvalifikačné kolo v programovaní CNC strojov.

  Poradie:

  1. Tomáš Macko IV.A - kvalifikoval sa na celoštátnu súťaž
  2. David Kosturko IV.A
  3. Matej Hudák IV.A

  FOTO

 • Okresné majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu

  26. septembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali na tejto súťaži žiaci D. Galeštok zo IV.D triedy, R. Sabol a Damián Sova z III.D triedy. Trať pretekov merala 5 km. Družstvo našich žiakov obsadilo v konkurencii 20 škôl 2. miesto a v súťaži jednotlivcov sa umiestnil D. Galeštok na 2. mieste. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelému úspechu.
  Mgr. Ivan Lenko

 • 19.06.2017 sa uskutočnila súťaž "Navrhovanie výroby súčiastky 2", ktorej sa zúčastnilo 10 žiakov tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo.
  Úlohou žiakov bolo:
  - navrhnúť strojovú súčiastku
  - napísať výrobný postup strojovej súčiastky,
  - vytvoriť a odsimulovať program pre výrobu súčiastky na CNC . Žiaci mohli pracovať v programe Intys alebo v programe EMCO WinNC for Sinumerik Operate Mill.
  Medzi najlepších súťažiacich patrili:
  1. miesto Macko Tomáš z III.A
  2. miesto Staško Ján z III.B
  3. miesto Kosturko Dávid z III. A

  Najlepším blahoželáme a ostatným zúčastnením ďakujeme za ich aktívnu účasť.
  Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková

 • Pentapolitana 2018

  15.6.2018 sa uskutočnila v Sabinove na Spojenej škole súťaž v netradičných disciplínach. Bol to 18. ročník súťaže pod názvom Pentapolitana. Chlapci súťažili v hode polenom, stláčaní osobnej váhy a v člnkovom behu na 4x10m . Dievčatá v hádzaní valčekom, stláčaní osobnej váhy a v člnkovom behu na 4x10m. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiaci našej školy v zložení : Adriána Halušková, Lucia Rusinková, Zuzana Vargová a Terézia Baranová. Družstvo chlapcov tvorili Dávid Kočiš, Adam Maník a Karol Guman. Súťaž slávnostne otvoril primátor mesta Sabinova Ing. Peter Molčan , bývalý zamestnanec našej školy. V súťažiach v netradičných disciplínach sa z našich žiakov najviac darilo Lucii Rusinkovej, ktorá obsadila v hode valčekom 4.miesto. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. FOTO
  Mgr. Ivan Lenko

 • 14. júna 2018 sa uskutočnila letná súťaž z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2 “. Cieľom súťaže bolo podporiť predstavivosť, technické myslenie a kreativitu u žiakov prvého ročníka . Súťažilo 16 žiakov 1. ročníka.

  Najlepšiu predstavivosť ukázali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:
  1. miesto: ARENDÁČ MATEJ z I.B
  2. miesto: KENDRA ADAM z I.C
  3. miesto: FARKAŠ BENJAMÍN z I.B

  Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším.

  Ing. Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová

 • Odborná spôsobilosť

  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických elektrických zariadeniach podľa §21 sú pripravené na vyzdvihnutie u Ing. Pavla Pavlanina.

 • Rozlúčka 2018

  11.5.2018 sa na našej škole uskutočnila rozlúčka so žiakmi 4. ročníka.

  Štvrtákom želáme veľa úspechov počas maturitnej skúšky!

  FOTO

 • Múzeum židovskej kultúry

  Prešov bol vždy mestom, ktoré v sebe spájalo rôzne národy, kultúry i náboženstvá. Za poznávaním histórie a kultúry židovského národa sa vybrali žiaci I.B triedy 16.5.2018 do Múzea židovskej kultúry v Prešove. Mali možnosť vidieť nádherný interiér synagógy a na jej prvom poschodí si pozreli tzv. Barkányho zbierku judaík – predmety späté so židovským náboženstvom, sviatkami, kultúrou i bežným životom. Obohatením samotnej prehliadky bol aj výklad, ktorý pripomenul žiakom históriu židovského národa, jej svetlé i temné stránky. Exkurzia prispela k tomu, aby si žiaci uvedomili rôznorodosť jednotlivých kultúr i náboženstiev, aj ich miesto v živote súčasného mladého človeka. FOTO
  Mgr. Michaela Kozárová, PhDr. Emília Alcnauerová

 • BIBLIA NA CESTÁCH

  BIBLIA NA CESTÁCH je názov výstavy, na ktorej sa zúčastnili 15.5.2018 žiaci II.A triedy. Cieľom výstavy je priblížiť knihu kníh súčasnému človeku. Mali sme možnosť prezrieť si exponáty tejto knihy z rôznych historických období (najstaršia bola zo 17. storočia) napísané v rôznych svetových jazykoch, vrátane detských ilustrovaných kníh.
  Zaujímavé boli knihy písané švabachom, v latinčine, staroslovienčine, staročeštine a pod. Unikátom bola Biblia vydaná v počte len troch kusov, ktorá váži takmer 10 kg a každá z jej 66 kánonických kníh je vytlačená v inom svetovom jazyku. Z nových kníh je nielen pre zberateľov zaujímavé luxusné prevedenie tzv. BIBLIE-DALÍ, v ktorej ilustrácie namaľoval slávny španielsky maliar Salvador Dalí. Kniha váži 17 kilogramov a na Slovensku je len 333 kusov tejto knihy.
  Ďalšou zaujímavosťou sú Biblie zo vzdialeného Tichomoria, či Nový zákon v jazyku pôvodných obyvateľov Nového Zélandu. Skutočným unikátom je „Biblia“ vo forme MP3 v jazyku pidgin-english, ktorým hovoria domorodci na ostrove Papua nová Guinea. Tento prístroj je napájaný solárnou energiou. Zvláštnosťou je tzv. Biblia do nepohody (vystavená v akváriu), ktorá je vode odolná a nehorľavá.
  Výstavu odporúčame všetkým, ktorí sa zaujímajú o Bibliu a knihy vôbec.
  PhDr. Emília Alcnauerová FOTO