Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Škola Organizácia Vzdelávanie Učitelia Fotoalbum

Sme špičková technická škola vybavená najmodernejšou technikou.

Utorok 20. 2. 2018

Počet návštev: 8832476

Kontakt

Meno školy: Stredná priemyselná škola strojnícka, kód: 673207
Email školy: sekretariat@spspo.sk
Telefón: +421 51 7712196
Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551

Mapa

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 20.2.2018)
Šimko Viliam (I.D)
Zajtra (Streda 21.2.2018)
Halčák Marek (IV.A)
Michalik Karol (IV.B)
Pozajtra (Štvrtok 22.2.2018)
Haladej Michal (III.D)

Fotogaléria

Aktuálne informácie

 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov už šesťdesiat rokov vzdeláva technikov pre potreby firiem a pripravuje žiakov na štúdium na vysokých školách. Za uvedené obdobie škola vychovala tisíce absolventov-odborníkov.

  V šk. roku 2018/2019 škola ponúka možnosť vzdelávania v študijných odboroch:
  2381 M strojárstvo – 3 triedy,
  3765 M technika a prevádzka dopravy – 1 trieda,
  3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve – 1/2 triedy,
  3917 M 02 technické a informatické služby so športovou prípravou (futbal) - 1/2 triedy.

  Podľa oficiálnych štatistík naša škola dosahuje najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov v rámci prešovských škôl - 3,1%.

 • Keď žiaci SPŠ strojníckej vytvoria perfektný a zohraný tím, informácie o našej škole sa medzi žiakov ôsmeho a deviateho ročníka posúvajú zábavnou formou.
  V takejto zostave a zásobení zaujímavými aktivitami sme navštívili Súkromnú základnú školu DSA Mukačevskú v Prešove v rámci ich projektu pod názvom: „Zlepšenie informovanosti o stredných školách“.
  Tím pracoval pod vedením výchovnej a kariérovej poradkyne PaedDr. Jany Kipikašovej.
  Za odbornú pomoc ďakujeme Ing. Pavlaninovi a Ing. Drábovej. FOTO

 • V dňoch 4.-10.2.2018 sme organizovali pre žiakov jazykový pobyt vo Veľkej Británii v meste Paignton v oblasti Devon. Napriek vysokým nákladom na dopravu a celý pobyt sa kurzu zúčastnilo 9 žiakov školy, ktorí boli nadšení prostredím, školou a výučbou. Žiaci denne absolvovali jazykové vzdelávanie a popoludní mali prehliadky okolia a pamätihodností. Všetci boli ubytovaní priamo v rodinách v domácom prostredí, kde mali možnosť ďalej zlepšovať svoje komunikačné kompetencie s členmi rodiny. Po skončení kurzu sme mali zastávku v Stonehenge, kde si žiaci prezreli kamennú stavbu z obdobia mladšej doby kamennej, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Následne sme strávili jeden a pol dňa v Londýne. Hlavné mesto so svojimi pamiatkami a ruchom urobilo na všetkých veľký dojem. Okrem hlavných pamiatok ako je Tower, Tower Bridge, Buckinghamský palác, Westminsterské opátstvo, Trafalgarské námestie, Piccadilly Circus a iných sme navštívili aj Múzeum voskových figurín a užili si zábavu a fotenie so slávnymi ľuďmi. Žiaci si veľmi vážia, že dostali možnosť stráviť nejaký čas v autentickom prostredí, spoznať kultúru, tradície, životný štýl a najmä zlepšiť sa v anglickom jazyku. Zároveň chceme poďakovať rodičom a spoločnostiam PO Car, Camea Car, a pivovaru Topvar za sponzorské príspevky, vďaka ktorým sme zmiernili finančné náklady žiakov na tento úžasný pobyt. Všetci vyjadrili veľkú spokojnosť a nádej, že aj v budúcnosti dostanú možnosť sa takéhoto kurzu zúčastniť. FOTO
  Mgr. Macková a Mgr

 • 12.2.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresných majstrovstiev vo florbale žiakov stredných škôl. Družstvo našich žiakov pod vedením Mgr. Ivana Lenka absolvovalo 4 zápasy základného kola , kde zvíťazili nad všetkými súpermi a postúpilo do finále turnaja . V skupine zvíťazili nad SOŠ dopravnou 6:0, nad Strednou zdravotníckou školou 6:0, nad Hotelovou akadémiou 6:0 a na záver zdolali aj Evanjelické kolegiálne gymnázium 4:1. Finále turnaja sa uskutoční 27.3.2018 na SŠĽP v Prešove, kde ich čakajú víťazi ďalších štyroch skupín. Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy a držíme palce v ďalších bojoch. FOTO
  Mgr. Ivan Lenko

 • 9.2.2018 sa konal III. ročník medzitriedneho volejbalového turnaja. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev – I.B, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B a IV.C. Najlepší sa prebojovali až do semifinále a finále. Umiestnenie:
  1. miesto družstvo IV.C triedy
  2. miesto družstvo III.D triedy
  3. miesto družstvo IV.A triedy
  Za účasť všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme. FOTO
  Mgr. Adriána Kováčová

 • Učebné pomôcky bývajú rôzne. Jednu z nich mali možnosť vidieť aj naši žiaci v rámci hodiny anglického jazyka 29. januára 2018. Bola to inscenovaná učebná pomôcka koncipovaná ako činoherné anglické divadelné predstavenie pod názvom The Heroes.
  Všetci obdivujeme hrdinov. Mnohí z nás majú potrebu mať svojho hrdinu. Často ich hľadáme len vo výnimočných ľuďoch, literárnych či filmových hrdinoch. Ani nám nenapadne, že aj v našom okolí možno žijú hrdinovia, o ktorých sa veľa nehovorí. Napríklad niektorí zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov alebo rodičov. Táto inscenácia je mozaikou týchto príbehov a ukazuje, že hrdinstvo môže mať v skutočnom živote mnoho podôb. Len by sme si mali všímať viac svoje okolie. A práve na tieto momenty poukazuje aj divadelná hra, ktorá zohľadňuje obsah školských osnov, je pre žiakov zrozumiteľná a poskytuje príjemný kultúrny zážitok v cudzom jazyku. FOTO

  Ľudmila Marinčáková

 • TÝŽDENNÝ JAZYKOVÝ KURZ VO VEĽKEJ BRITÁNII: 4. - 11. FEBRUÁR 2018

  Podrobná informácia

 • Žiak IV.C triedy Matej Grešák – skromný, milý, priateľský chlapec a nádejný futbalový talent. Stabilný člen reprezentačnej devätnástky, ktorý už ako šestnásťročný debutoval v slovenskej najvyššej súťaži.
  V januári v Grécku v Aténach sa Matej Grešák zúčastnil na tréningovom kempe a odohral dva prípravné zápasy so slovenskou futbalovou reprezentáciou U20 pod vedením trénera Pavla Hapala.
  Prvý zápas proti svojim rovesníkom z Grécka vyhrali 2:1 a druhý prehrali 0:1. Tréner vyjadril spokojnosť s výkonmi chlapcov a je perspektíva, že Matej Grešák v budúcej sezóne bude obliekať reprezentačný dres hráča U21, čo je veľký futbalový úspech a sen každého mladého futbalistu. FOTO

 • 23.januára 2018 sa uskutočnil volejbalový turnaj, ktorého účastníkmi boli žiaci stredných škôl Prešova, medzi nimi aj družstvo našej školy. Hralo sa v štyroch skupinách. Do finále postúpili víťazi skupín. Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.
  Mgr. Iveta Kovaľová
  FOTO

 • 21.12.2017 sa vo veľkej telocvični našej školy konal Vianočný futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev, ktoré súťažili v troch skupinách. Každé družstvo odohralo minimálne 3 zápasy a víťazi skupín bojovali vo finále o pohár víťaza. Zápasy rozhodovali žiaci III.D Jozef Korinko a Filip Senderák, ktorí rozhodujú aj v ligových súťažiach. Vo finálovej skupine sa najviac darilo družstvu I.A triedy, ktoré sa stalo aj víťazom turnaja. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo III.B triedy a na treťom mieste družstvo IV.B triedy. Víťazom blahoželáme. FOTO

  Mgr. Lenko, Mgr. Kovaľová

 • 19. decembra 2017, keď klopú predo dvermi najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, si naši žiaci pod vedením PaedDr. Jany Kipikašovej a Mgr. Anety Vargovej pripravili pre žiakov našej školy aj pre učiteľov vianočný program.
  Žiaci nám priblížili význam a symboliku Vianoc v moderne spracovanej scénke. Báseň od Daniela Heviera – Vypukli Vianoce nám pripomenula, že Vianoce nie sú len o rozdávaní darčekov, ale aj o láske a spolupatričnosti medzi ľuďmi navzájom. O hudobný sprievod sa postarali žiaci na husliach, harmonike, bubne a base.
  Na záver si mohli žiaci vypočuť novú pieseň Milión vôní a vidieť hudobný klip od nášho bývalého žiaka Petra Vyslockého so svojou skupinou Atlantída.
  Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii vianočného programu, patrí úprimná vďaka.
  FOTO

 • 19.12.2017 sa na našej škole uskutočnila tradičná akcia „Vianočné hody“.
  Poďakovanie patrí žiakom II.D, III.D, IV.A a IV.B ktorí sa zúčastnili tejto akcie, ako predávajúci. Žiaci uskutočnili prieskum trhu, výber vhodnej predajnej komodity, vyskúšali si prácu v tíme, koordináciu práce a manažérske kompetencie, ako aj podporu predaja formou vlastnej propagácie a reklamy.
  Výsledkom ich činnosti boli výborné langoše, gofry, pečené a grilované klobásky, parené buchty, lokše, kapustnica, guľáš, pukance, punč, bábovky a iné produkty, ktoré boli docenené patričným úspechom. PREDALO SA VŠETKO JEDLO.
  Vďaka patrí aj kupujúcim. Boli to žiaci a učitelia našej školy. Úspešní môžeme byť, len keď sa darí všetkým a keď sa ponuka stretne s dopytom.
  Všetkým želáme pevné zdravie, veľa energie do roku 2018 a tešíme sa na akcie podobného charakteru. FOTO
  Ing. Iveta Drábová

 • 20.12.2017 sa konal II. ročník vianočného futbalového turnaja športových tried. Športovci v zápasoch preukázali veľkú športovú bojovnosť, fair play a skvelé výkony. Na III. mieste sa umiestnilo družstvo I.D tiedy, na II. mieste sa umiestnilo družstvo III.D triedy a víťazom turnaja sa stalo družstvo IV.C triedy v zostave Oravec, Šimko, Tomko, Dziak, Grešák, Smolko, Tobiaš, Theisz a Kosturko. Chlapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa na nasledujúci turnaj. Zároveň ďakujem všetkým zúčastneným a trénerovi Marekovi Petrušovi. FOTO
  Mgr. Adriána Kováčová

 • 15. decembra 2017 sa uskutočnila vianočná súťaž z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“. Cieľom súťaže bolo podporiť predstavivosť, technické myslenie a kreativitu u žiakov prvého ročníka .
  Najlepšiu predstavivosť ukázali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:
  1. miesto: JAKUB HAJDUK z I. A
  2. miesto: ADAM KENDRA z I. C
  3. miesto: BRANISLAV CICOŇ z I. A
  Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším a tešíme sa na stretnutie v druhom polroku pri ďalšom pokračovaní tejto súťaže. FOTO
  Ing. Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová

 • 15.12.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v silovom dvojboji v Sabinove. Súťaž v silovom dvojboji sa skladá z tlaku činky na lavičke a z tzv. mŕtveho ťahu. V kategórii 1. – 2. ročník sa darilo Tomášovi Vardžikovi z 1.C triedy, ktorý obsadil celkové 2.miesto. V kategórii 3. – 4. ročník sa umiestnil na 4. mieste Matúš Galdun z III.B triedy, na 3.mieste Sebastián Široký tiež z III.B triedy a v tejto kategórii sme mali aj celkového víťaza súťaže Viliama Kočana zo IV.C triedy. Chlapcom blahoželáme k skvelému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. FOTO
  Mgr. Ivan Lenko

 • Mikuláš, Snehulienka a Čert opäť navštívil našu školu. Žiaci, učitelia a zamestnanci, ktorí boli dobrí, dostali aj chutné sladkosti.

  FOTO

 • 6.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov. Školské kolo pozostávalo zo troch častí – gramatický test, čítanie s porozumením, posluch. Žiaci preukázali dobré vedomosti a schopnosti v používaní anglického jazyka. Znalosť cudzieho jazyka môžu využiť nielen pri školských súťažiach, ale aj v osobnom, či neskôr aj v pracovnom živote.
  Víťazom školského kola sa stal Dávid Tomko z III.B triedy, ktorý bude našu školu reprezentovať aj v obvodovom kole. Na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Kožár z III.D a na treťom mieste Ján Ivanecký z II.B triedy. Všetci zúčastnení boli odmenení vecnými cenami.
  Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a víťazovi držíme palce pri reprezentácii našej školy.
  Školské kolo organizačne zabezpečili vyučujúce anglického jazyka Mgr. Marcela Macková a Mgr. Ľudmila Marinčáková. FOTO

 • 29.11.2017 sa na našej škole uskutočnil veľmi úspešný Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ.

  FOTO

  Súčasne sa uskutočnil futbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy pre žiakov ZŠ.

  FOTO

 • Exkurzia a vychádzka umožňuje žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite, čím žiaci získavajú komplexnejšie vedomosti. V tomto duchu sa žiaci triedy I.A a I. B zúčastnili 30. 11. 2017 exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež sa naši žiaci oboznámili s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky. Mali možnosť pozorovať rôzne fyzikálne javy, vyskúšať si hlavolamy, mechanické, magnetické a optické zariadenia.
  Exkurziu organizačne zabezpečili a zorganizovali Mgr. Judita Geľhošová, Mgr. Michaela Kozárová a Mgr. Zuzana Fejerčáková.

  FOTO

 • 25.10.2017 sa uskutočnilo školské kolu ZENITu v strojárstve v kategóriách A (8 žiakov) a C (6 žiakov).

  Najlepší 2 súťažiaci z každej kategórie postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 29.11.2017. FOTO školské kolo

  Naši žiaci na krajskom kole dosiahli vynikajúce výsledky.

  Kategória A

  1. Adam Semančík - SPŠ strojnícka Prešov - postup do celoštátneho kola

  2. Branislav Gnip - SPŠ Snina

  3. Michal Čverha - SPŠ strojnícka Prešov

  V kategórii C, kde sme sa zúčastnili prvýkrát, sa naši žiaci umiestnili na 4. a 5. mieste.
  Žiakom blahoželáme a zároveň im ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 03. 11. 2017 sa uskutočnila matematická súťaž medzi triedami 3. ročníka, ktorá bola zameraná na praktické využitie poznatkov z finančnej matematiky. Súťaže sa zúčastnili 4 triedy v dvojčlenných družstvách.
  Umiestnenie:
  1. miesto: III. D – Patrik Grega, Martin Leško
  2. miesto: III. D – Ján Juda, Lucia Krasová
  3. miesto: III. B – Dávid Tomko, Ján Staško
  Víťazom srdečne blahoželáme.

  FOTO
  Organizátor súťaže: Mgr. Judita Geľhošová

 • FOTO

  INFO

  Mgr. Mária Forgáčová

 • 25.10.2017 sa uskutočnilo školské kolu ZENITu v strojárstve v kategóriách A (8 žiakov) a C (6 žiakov).

  Najlepší súťažiaci postúpia na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 29.11.2017. FOTO

  Kategória A:

  1. Adam Semančík IV.A

  2. Michal Čverha IV.A

  3. Tomáš Macko III.A

  Kategória C:

  1. Branislav Ištoňa IV.A

  2. Dominik Skladaný IV.A

  3. David Šašala IV.A

  Ing. Ladislav Arendáč, Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková

 • FOTO

  INFO

  Ing. Iveta Drábová, Ing. Dagmar Ondirková

 • Múzeum holokaustu v Seredi bolo cieľom októbrovej exkurzie pre žiakov prvého a druhého ročníka. Za poznávaním národných dejín sa vybrali 23.10.2017. Cieľom exkurzie bolo na pozadí životných príbehov obetí aj tých, ktorí holokaust prežili, poznávať aj tienistú stránku slovenských novodobých dejín.
  Exponáty, dokumentácia i prezentované fakty boli žiakom predstavené pútavou formou. Autentické výpovede svedkov, ktoré si mali možnosť pozrieť prostredníctvom filmového dokumentu, len zdôraznili emocionálny rozmer celej prehliadky. Obohatením exkurzie bola aj krátka prednáška na tému Židovský kódex a osobnosť Jozefa Tisa v období II. svetovej vojny. Žiaci konfrontovaní s autentickým prostredím mohli lepšie pochopiť toto nehumánne obdobie plné hrôzy.
  Po prehliadke múzea mali možnosť navštíviť aj predajňu v Pečivárni Sedita Sereď, kde ich zodpovedná pracovníčka oboznámila s históriou aj súčasnosťou podniku. Žiaci si pozreli video a prezentáciu o výrobe oblátok, zasúťažili si o sladké odmeny, aj si zakúpili rôzne sladkosti vyrábané v pečivárni za výhodné ceny.
  Deň bol naplnený náročnou témou, ale aj sladkým záverom.
  Exkurziu organizačne zabezpečili a zorganizovali Mgr. Marcela Macková a PhDr. Emília Alcnauerová.

 • Aj tento školský rok sme sa 24. 10. 2017 stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Hlavným cieľom bola podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu a  získavanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
  Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma Deň Milana Rastislava Štefánika. Bol to významný politik, astronóm, vojenský letec, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu a jedna z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín.
  Pre žiakov sme pripravili zaujímavé informácie o živote tejto známej osobnosti aj formou úryvkov z jeho listov a zápiskov, žiaci mali možnosť pozrieť si krátky dokumentárny film o jeho živote a na záver sme vybrali aj niekoľko zaujímavostí o tomto nevšednom človeku, ktorý prežil svoj krátky život naplno.
  Organizátorkami podujatia boli Mgr. Aneta Vargová a PhDr. Emília Alcnauerová.

 •           Anglický jazyk je pevnou súčasťou nášho vzdelania. Učíme sa ho na tradičných vyučovacích hodinách, ale snažíme sa aj obmieňať formy práce. Zážitkové učenie je pre žiakov vždy zaujímavé, a preto sme sa rozhodli jednu hodinu stráviť v  British Council v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove. Je to pobočka, v ktorej môžeme nájsť množstvo zaujímavej anglickej literatúry, potrebných učebných materiálov, slovníkov. I. B si takúto hodinu zažila v piatok 13. októbra 2017. Žiakov zaujala možnosť nielen prezrieť si anglické knihy, ale aj listovať v nich a niečo zaujímavé si prečítať a dozvedieť sa. Niektorí sme sa pri tejto príležitosti aj zapísali do knižnice a budeme môcť využívať jej služby i mimo vyučovania. Návštevu tejto pobočky knižnice by sme určite odporúčali všetkým, ktorých zaujíma anglický jazyk, nájdete tam mnoho podnetných informácií.

  I.B a Mgr. Ľudmila Marinčáková

 •      Po víťazstve družstva našej školy na majstrovstvách okresu Prešov v cezpoľnom behu v  zložení : Dávid Galeštok, Libor Leško, Rastislav Švec, všetci žiaci III.D triedy, sa zúčastnilo krajského kola. Naše družstvo nesklamalo a vyhralo aj krajské kolo. Dávid Galeštok obsadil v súťaži jednotlivcov 3. miesto. Naše družstvo čaká náročná konkurencia na  Majstrovstvách Slovenska v tejto súťaži, ktorá sa uskutoční 25.októbra 2017 v Červenom Kláštore.

  Mgr. Ivan Lenko

 • 6. októbra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali na tejto súťaži žiaci III.D triedy. Trať pretekov merala 5 km. Družstvo našich žiakov obsadilo v konkurencii 20 škôl 1. miesto a v súťaži jednotlivcov chlapci obsadili prvé tri miesta. Na 1.mieste sa umiestnil Dávid Galeštok, na 2. mieste Libor Leško a na 3. mieste Rastislav Švec.
  12. októbra 2017  budú títo žiaci reprezentovať našu školu na krajskom kole v Starej Ľubovni.  Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelému úspechu.

  Mgr. Ivan lenko

 • Dňa 26.9.2017 naša škola zorganizovala, v rámci Európskeho dňa jazykov, množstvo aktivít, ktorými sa vyučujúci cudzích jazykov snažili vyzdvihnúť dôležitosť a potrebu ovládania cudzieho jazyka.
  V priestoroch školy bola zrealizovaná výstava kníh, časopisov a iných materiálov používaných na vyučovaní anglického jazyka. Zároveň pod vedením vyučujúcich sa v škole konali v jazykových učebniach rôzne kvízy a premietanie filmov v pôvodnom znení s titulkami.
         Mgr. Marinčáková a Mgr. Fejerčáková sa venovali americkým a anglickým reáliám . PaedDr. Drimáková  sa žiakov oboznámila s históriou Veľkej Británie.  Mgr. Macková ponúkla žiakom prostredníctvom sledovania filmu v angličtine s anglickými titulkami možnosť overiť si svoju kompetenciu počúvania s porozumením so zameraním na hovorovú angličtinu.
        Žiaci prijali spestrenie vyučovania anglického jazyka s nadšením, prezreli si materiály, pozreli filmy a otestovali svoj všeobecný rozhľad. Po pozitívnych reakciách sa už teraz tešíme na podobné aktivity na budúci školský rok.

  Mgr. Marcela Macková

 • 14.09.2017 sa uskutočnila Súťaž v programovaní CNC sústruhu.

  Víťazom sa stal žiak IV.A triedy Adam Semančík. Ten nás bude reprezentovať v kvalifikačnom kole v Martine na celoštátne kolo.

  Víťazovi blahoželáme a všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme.

  Ing. Miloš Murín, Ing. Rastislav Švirk

 •            Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove organizovalo dňa 14. 09. 2017 celoslovenský Deň polície. Naša škola sa zúčastnila na tomto významnom a prestížnom podujatí. Počas podujatia bola predvádzaná policajná technika, výzbroj a výstroj rôznych zložiek Policajného zboru, historické policajné autá, výstava policajných čiapok z celého sveta, Horská záchranná služba a mnoho ďalšieho. Aj takýmto spôsobom je možné našim žiakom priblížiť prácu nielen Policajného zboru, ale i ostatných záchranných zložiek a partnerov.

  Mgr. Judita Geľhošová, Mgr. Ivan Lenko

 • 23. júna 2017 sa uskutočnila letná súťaž z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2“.
  Cieľom súťaže bolo podporiťpredstavivosť, technické myslenie a kreativitu u žiakovprvého ročníka . Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z technického kreslenia vypracovaním klasického testu a dvoch interaktívnych testov v programe ALF.
  Najlepšie vedomosti preukázali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:
  1. miesto: SAMUEL KUŠNÍR   I. A
  2. miesto: JÁN IVANECKÝ    I. B
  3. miesto: JÁN BALOGA   I. B
  4. miesto: ZUZANA VARGOVÁ   I.D.
  Blahoželáme tým najúspešnejším a ďakujem všetkým súťažiacim.
  Ing.Alena Jurková, Ing. Júlia Juščáková.

 • 15.júna 2017 sa konal 2. ročník súťaže v programovaní v Delphi pre žiakov tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo a TIS.
  Úlohou súťažiacich bolo riešiť úlohy vedomostného testu a vytvoriť dve aplikácie zamerané na grafiku a vytváranie animácií pomocou časovača. Súťažiaci zvládli tieto úlohy na veľmi dobrej úrovni.
  Najviac bodov získali títo žiaci:
  1. miesto – Lukáš Pribula z  III.C a Tomáš Greš z III.A triedy
  3. miesto – Matej Smrek z III.C
  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Mgr. Forgáčová, Ing. Pavlaninová  

 • 09.06.2017 sa uskutočnila súťaž  "Navrhovanie výroby súčiastky 2", ktorej sa zúčastnilo 11 žiakov tretieho ročníka – študijný odbor  2381M strojárstvo.
  Úlohou žiakov bolo:
  - navrhnúť, vymodelovať a vyhotoviť  výrobný výkres strojovej súčiastky v programe SE ST7,
  - navrhnúť výrobný postup strojovej súčiastky,
  - napísať a odsimulovať CNC program na výrobu súčiastky.
  Medzi najlepších súťažiacich patrili:
  1.    miesto          Vladimír Dic III.A
  2.    miesto          Michal Čverha        III.A
  3.    miesto          Branislav Ištoňa     III.A      
  Najlepším blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za ich aktívnu účasť.
  Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková

 • 12. mája sa na našej škole uskutočnila rozlúčka so žiakmi 4. ročníka.

  Veríme, že počas akademického týždňa si žiaci utriedia svoje poznatky tak, aby na maturitnej skúške preukázali vedomosti a znalosti k spokojnosti maturitných komisií.

  Držíme im palce!!!

 • 3. mája 2017 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.  Zastúpení boli vybraní žiaci 2. a 3. ročníka.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí:
       I. časť -  vedomostný test,
      II. časť – ústna.
  Celkové poradie žiakov:
       1. miesto – Dušan Kirner, II.D
       2. miesto – Patrik Kišš, II.C
       3. miesto – Peter Sabol, III.A
  Organizačne súťaž pripravila Mgr. Aneta Vargová. Členkou hodnotiacej komisie bola PaedDr. Jana Kipikašová.
  Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

 • 15.5.2017 sme usporiadali kvíz o sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách. Zúčastnilo sa ho 7 tímov chlapcov prvého a druhého ročníka. Účastníci si mohli overiť svoje poznatky aj z oblasti, ktorá je súčasťou ústnej maturitnej skúšky.
  Kvíz nebol zameraný len na slovnú zásobu a gramatiku, ale aj na všeobecný rozhľad o kultúre a reáliách anglicky hovoriacich krajín.
  Víťazným družstvom boli žiaci I.C triedy - Kevin Kuruc, Roman Andrijko a Jakub Jančuš. Druhé miesto obsadili žiaci I.D triedy - Šimon Ondrej, Timotej Maguľak a Tomáš Kolivoška. Tretie miesto patrilo opäť žiakom prvého ročníka, I.B triedy - Martin Paňko, Jakub Beňo a Ján Ivanecký.
   Víťazi aj ostatní zúčastnení  boli za svoju snahu a vedomosti odmenení. Všetkým ďakujeme za účasť a srdečne blahoželáme.  Tešíme sa na ďalší ročník.
  Mgr. Macková, Mgr. Marinčaková

 • 11. – 12. mája 2017 sa v Trnave uskutočnili Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futbale,  na ktoré sa prebojovali aj žiaci našej školy. Hralo sa v dvoch skupinách po štyroch družstvách. Naši žiaci bojovali o postup do finálovej skupiny s OA Prievidza,  SPŠ strojníckou Skalica, SOŠ polytechnickou Zlaté Moravce . V skupine sme vyradili Zlaté Moravce víťazstvom  2:1 a Skalicu víťazstvom 2:0 a postúpili sme do semifinále.     V semifinálovom zápase  sme si vybojovali postup do finále  víťazstvom nad OA Ružomberok, keď sme vyhrali 2:0. Vo finálovom zápase nás čakala OA Prievidza. Finálový zápas skončil v riadnom hracom čase  nerozhodne 1:1 , takže o majstrovi Slovenska sa rozhodlo až po penaltovom súboji , v ktorom boli úspešnejší naši súperi. Našim chlapcom patrí 2. miesto, čo je mimoriadne veľký úspech na takomto podujatí. Jozef Adam Oravec z III.C triedy bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.  Nášmu družstvu blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy na verejnosti.

  Mgr. Ivan Lenko

 •  

  Pavol Svat zo IV.A triedy obsadil s prácou Drvič konárov v kategórii 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava  vynikajúce 4. miesto v celoštátnom kole SOČ.

  Paľovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 28.4.2017 sa žiaci II.A triedy zúčastnili 27. ročníka automobilovej prehliadky Autosalón Bratislava 2017. V Inchebe sa bolo na čo pozerať, pretože vystavovalo 46 značiek, počet výstavných premiér 83.
  Zaujali slovenské premiéry : AUDI Q2, Q5, A5 Sportback, BMW 5 či Škoda Kodiak ,avšak záujem chlapcov sa najviac sústredil na tzv. Exclusiv salón, kde dominovali luxusné športové autá značiek : Lamborghini, Bentley, Maserati, Mc Laren, Lexus a bezpochyby „autíčko“ agenta 007 Jamesa Bonda :  Aston Martin DB 11.

  Ing. Milan Choma, Ing. Rastislav Švirk

 • 11. 04. 2017 sa na našej škole uskutočnila prednáška s názvom „Človek vo sfére peňazí“, ktorej sa zúčastnilo 87 žiakov 4. ročníka. Cieľom tejto prednášky bolo učiť žiakov o hodnote peňazí. „Ak si chceš niečo kúpiť, musíš si na to počkať.“ Toto je veľmi ťažké pre ľudí v akomkoľvek veku. Táto schopnosť, oddialiť si potešenie, dokáže dokonca predpovedať, aký úspešný žiak bude, keď vyrastie. Žiaci v tomto veku by sa mali učiť, že ak niečo skutočne chcú, musia si na to počkať a ušetriť peniaze. Vedomosť o financiách je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Zámerom prednášky bolo prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti  našich žiakov.

  Mgr. Judita Geľhošová

 • 11.apríla 2017 sa konal druhý ročník súťaže v programovaní mikroprocesorov, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov 4. ročníka študijného odboru TPD.
  Úlohou súťažiacich bolo:
  - riešiť úlohy testu zameraného na základné pojmy, vlastnosti mikroprocesora a vývojové prostredie µVision
  - vytvoriť program v jazyku C, ktorý by riadil činnosť ABS v motorovom vozidle.
  Najviac sa darilo týmto súťažiacim:
  1. miesto – Matúš Šingľar zo IV.B
  2. miesto – Marek Paločko zo IV.B
  3. miesto – Dávid Koropčák a Marek Lapoš zo IV.C
  Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť.

  Ing. Pavol Pavlanin, Ing. Martina Pavlaninová