• Mesačný harmonogram

    • Harmonogram na júl-august

      01.07. - 26.08. - čerpanie dovolenky  a náhradného voľna podľa rozpisu

      

     27.08.              - nástup pedagógov do školy ( o 8.00 hod. pracovná porada)

              - príprava  nového školského roka (TVVP, návrh na záujmové krúžky, návrhy

                 na exkurzie a pod.)

      

     27. - 28.08.      - preskúšanie žiakov podľa osobitného rozpisu (od 9.00 hod.)

      

     02.09.              - začiatok školského roka

      

                                                                                                                  RNDr. Hedviga Rusinková

                                                                                                                               riaditeľka školy