• Mesačný harmonogram

    • Harmonogram na november

      

     15.11.                             -  aktualizačné  vzdelávanie – EduPage  pre pedagogických 

                                               zamestnancov školy

     16.11.                             -  slávnostná triednická hodina (1. vyučovacia hodina) – imatrikulácia

                                               žiakov 1. a 2. ročníka

     18.11.                             -  skrátený rozvrh; informatívna klasifikačná porada o 13.00 hod.

                                           -  online triedne aktívy rodičovského združenia o 16.00 hod.

                                           - online zasadnutie Rady rodičov o 17.00 hod.

      

                                    Ďalšie úlohy:

     • príprava prác SOČ
     • práca v projekte Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

      

      

     Harmonogram na december

      

     07.12.                             -  aktualizačné  vzdelávanie – MS Word – rozšírené funkcie  pre                         

                                               pedagogických zamestnancov školy

     20.12.  – 07.01.              - vianočné prázdniny

      

                                      Ďalšie úlohy:

                            - inventarizácia majetku
                              - práca v projekte Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

                                                                                                                RNDr. Hedviga Rusinková

                                                                                                                          riaditeľka školy