• Mesačný harmonogram

    • Harmonogram na december

      

     23. december – 07. január             

                 - vianočné prázdniny

      

      

     Ďalšie úlohy:

     - inventarizácia majetku

     - práca v projekte Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

      

      

                                                            

      

                                                                                                                RNDr. Hedviga Rusinková

                                                                                                                          riaditeľka školy