• Mesačný harmonogram

    • Harmonogram na máj

     03.05.              - prijímacie skúšky (1. termín 1. kola)

     10.05.              - prijímacie skúšky (2. termín 1. kola)

     14.05.              - slávnostná triednická hodina TU 4. ročníka a odovzdávanie ocenení žiakom

                               tried pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia

      

      

     Iné úlohy:

     • práca v projekte Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

      

                                                            

      

                                                                                                                RNDr. Hedviga Rusinková

                                                                                                                          riaditeľka školy