• Zoznam predmetov

  • ADK
  • Administratíva a korešpondencia
  • ALE
  • Algoritmy a programovanie
  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • API
  • Aplikovaná informatika
  • AUE
  • Autoelektronika
  • AUT
  • Automatizácia
  • CDO
  • Cestná doprava
  • CED
  • Cestná doprava
  • CEV
  • Cestné vozidlá
  • CAE
  • Cvičenia z autoelektroniky
  • CEE
  • Cvičenia z elektroniky
  • CST
  • Časti strojov
  • DEJ
  • Dejepis
  • DMV
  • Diagnostika motorových vozidiel
  • DPM
  • Doprava a manipulácia
  • EKC
  • Ekonomické cvičenia
  • EKO
  • Ekonomika
  • EEP
  • Elektrické a elektronické prístroje
  • ELE
  • Elektronika
  • ETS
  • Elektrotechnická spôsobilosť
  • ELM
  • Elektrotechnické meranie
  • ELK
  • Elektrotechnika
  • EMW
  • Elektrotechnika motorových vozidiel
  • ETV
  • Etická výchova
  • FYZ
  • Fyzika
  • GRS
  • Grafické systémy
  • INF
  • Informatika
  • KOC
  • Konštrukčné cvičenia
  • KOM
  • Kontrola a meranie
  • KAJ
  • Konverzácia v anglickom jazyku
  • MAT
  • Matematika
  • MEC
  • Mechanika
  • MEZ
  • Mechanizačné zariadenia
  • MNK
  • Mechatronika
  • NBK
  • Náboženská výchova
  • NBE
  • Náboženská výchova
  • NBG
  • Náboženská výchova
  • OBN
  • Občianska náuka
  • PRA
  • Prax
  • PIT
  • Priemyselná informatika
  • PCM
  • Programovanie CNC strojov
  • PMP
  • Programovanie mikroprocesorov
  • SJL
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • SPR
  • Správanie
  • SAU
  • Stavba automobilov
  • STC
  • Strojárska konštrukcia
  • STT
  • Strojárska technológia
  • STN
  • Strojníctvo
  • SRL
  • Športová príprava
  • TCK
  • Technické kreslenie
  • TEJ
  • Technika jazdy
  • TGC
  • Technologické cvičenia
  • TSV
  • Telesná a športová výchova
  • UCT
  • Účtovníctvo
  • ZAE
  • Základy elektrotechniky
  • ZTD
  • Zdravotná telesná výchova
  • ATE
  • Automatizačná technika
  • PRM
  • Programovanie mikrokontrolérov
  • PRH
  • Progresívne technológie