• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

    • V zmysle §69 ods. 1 písm. b) a písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľ vzdelávania Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov zverejňuje názvy a hodnotenia uskutočnených programov vzdelávania, ktoré poskytuje nasledovne:

     Školský rok 2022/2023

     Poradové číslo

     Druh vzdelávania

     Názov programu

     Trvanie/termín

     Rozsah v hodinách

     Hodnotenie

     1.

     adaptačné

     Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca

     september 2022 – január 2023

     neudáva sa

      

      

     2.

      

     aktualizačné

     Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov

     september 2022 – jún 2023

     20

     Hodnotenie_vzdelávania