Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 042022 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 5760.- s DPH 04.07.2022 CeMS, s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva 032022 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 7980.- s DPH 24.06.2022 JC Media 1 s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva 2022132 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 4920.- s DPH 23.06.2022 Sova Digital a.s. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva 2/2022 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 16320.- s DPH 22.06.2022 M-D-J spol. s r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva Z20225717 Rámcová dohoda 36 025,92 bez DPH 07.06.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH 25.05.2022 Spojená škola SPŠ strojnícka - požičiavateľ RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Zmluva Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 45 600,00 s DPH 17.05.2022 FAMES s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 04/2022 s DPH 30.04.2022
Zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku s DPH 28.04.2022 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 44/2022 Stravné lístky s DPH 27.04.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SPŠ strojnícka
Objednávka 43/2022 Chémia - školský bazén s DPH 22.04.2022 AWV s.r.o. SPŠ strojnícka
Zmluva 2022/04-02 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 21.04.2022 PcProfi s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 42/2022 Pečiatky pre potreby školy s DPH 20.04.2022 Janka Trudičová - Pečiatky od Janky SPŠ strojnícka
Objednávka 41/2022 Správa a podpora účtov Office 365 s DPH 19.04.2022 Interaktívna škola SPŠ strojnícka
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 06.04.2022 INGMETAL s.r.o. SPŠ strojnícka RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 03/2022 s DPH 31.03.2022
Objednávka 40/2022 Stravné lístky s DPH 29.03.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SPŠ strojnícka
Objednávka 39/2022 Spotrebný materiál - učebne GRS s DPH 24.03.2022 PVS computer s.r.o. SPŠ strojnícka
Zmluva 1/2022 Zmluva o poskytovaní služieb - projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú 8 488.00 s DPH 24.03.2022 Zita Hančáková CK Delta SPŠ strojnícka
Objednávka 37/2022 Online školenie - finančné výkazy ISPIN s DPH 24.03.2022 Asseco Solution, a.s. SPŠ strojnícka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3349