•  

     RNDr. Hedviga Rusinková   riaditeľka
     Ing. Pavol Pavlanin  zástupca riaditeľa pre teoretické odborné a praktické vyučovanie
     Mgr. Aneta Vargová  zástupkyňa riaditeľa pre teoretické všeobecnovzdelávacie vyučovanie