• Vedenie

    Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov 

     

    RNDr. Hedviga Rusinková – riaditeľka školy

              riaditelka@spspo.sk            rusinkova.hedviga@spspo.sk 

               +421 51 7465718              0907/973274 

                CV riaditeľky školy

     Ing. Katarína Sániková  zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné a praktické vyučovanie

             zastupca@spspo.sk               sanikova.katarina@spspo.sk 

              +421 51 7465755   

    Mgr.  Aneta Vargová – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické všeobecnovzdelávacie vyučovanie   

            zastupkyna@spspo.sk           vargova.aneta@spspo.sk

             +421 51 7465749