• I.A
   • I.ATriedny učiteľ Zuzana Fejerčáková153
   • I.B
   • I.BTriedny učiteľ Daniela Belišová150
   • I.C
   • I.CTriedny učiteľ Mária Forgáčová42
   • I.D
   • I.DTriedny učiteľ Monika Koltášová79
   • II.A
   • II.ATriedny učiteľ Helena Ďuricová76
   • II.B
   • II.BTriedny učiteľ Jozef Malinovský85
   • II.C
   • II.CTriedny učiteľ Ľudmila Marinčáková117
   • II.D
   • II.DTriedny učiteľ Judita Geľhošová156
   • III.A
   • III.ATriedny učiteľ Adriána Mirilovič103
   • III.B
   • III.BTriedny učiteľ Janka Hnatová82
   • III.C
   • III.CTriedny učiteľ Michaela Lapošová103
   • III.D
   • III.DTriedny učiteľ Marcela Macková120
   • IV.A
   • IV.ATriedny učiteľ Peter Onderko332
   • IV.B
   • IV.BTriedny učiteľ Emil Roháč45
   • IV.C
   • IV.CTriedny učiteľ Martina Pavlaninová351
   • IV.D
   • IV.DTriedny učiteľ Aneta Vargová114