• Charakteristika školy

    • SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov ponúka 4 študijné odbory:

      

     2381 M strojárstvo (projektovanie pomocou počítača (CAD), dielenské a CAM programovanie                                                                   výroby, meranie (CAT), programovanie robotov, PLC systémy)

     2387 M mechatronika (strojárstvo, elektrotechnika, elektronika, automatizácia, programovanie                                                              robotov, informatika, PLC systémy)

     3765 M technika a prevádzka dopravy (motory, autodiagnostika, eutoelektronika a programovanie                                                                                    mikroprocesorov)

      

     Škola má dlhoročnú tradíciu a počas 61 rokov svojej existencie ju absolvovalo viac ako 9500 študentov. Z nich mnohí úspešne pokračovali v štúdiu na rôznych univerzitách. SPŠ strojnícka v súlade s ekonomickými trendmi v hospodárstve sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky  v uvedených študijných odboroch, s ktorými má dlhoročnú skúsenosť. Využívanie moderných počítačových technológií v oblasti navrhovania  a konštruovania strojárskych výrobkov sa stáva nevyhnutnosťou, a to vzhľadom na to, że sa na trhu začína prejavovať nedostatok technicky vzdelaných kádrov nielen v EÚ, ale aj na Slovensku. SPŠ strojnícka ponúka kvalitné technické vzdelanie pomocou najmodernejších IKT technológií.