•  Profil verejného obstarávateľa

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

     Názov verejného obstarávateľa: Stredná priemyselná škola strojnícka

     Sídlo: Duklianska 1,  080 04 Prešov

     IČO: 00161845

     DIČ: 2021240551

     Štatutárny zástupca: RNDr. Hedviga Rusinková

     Tel. č.: 051/ 7712196

     E-mail: sekretariat@spspo.sk