• Stratégia internacionalizácie SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov

     • Stratégia internacionalizácie SPŠ strojníckej definuje zámery, základné východiská, ciele a plán, ako tieto konkrétne zadefinované ciele internacionalizácie školy dosiahnuť na obdobie rokov 2020 - 2025, s výhľadom do roku 2030. Strategickým cieľom školy v oblasti internacionalizácie je jej trvalé zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a vypracovanie tohto osobitného dokumentu odráža dôležitosť, ktorú tejto oblasti Stredná priemyselná škola strojnícka (ďalej len škola) prikladá. Stratégia internacionalizácie školy vytvára základný rámec pre realizáciu strategických priorít v oblasti medzinárodnej spolupráce a vnášania medzinárodnej dimenzie do kľúčových aktivít na našej škole.

      . . .  celý dokument