• Mgr. Daniela Belišová
   • Mgr. Daniela Belišováučiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    Web stránka
   • PaedDr. Michaela Drimáková
   • PaedDr. Michaela Drimákováučiteľka
    Triedna učiteľka: I.D
   • Ing. Helena Ďuricová
   • Ing. Helena Ďuricováučiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    Web stránka
   • Mgr. Zuzana Fejerčáková
   • Mgr. Zuzana Fejerčákováučiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    Web stránka
   • Mgr. Judita Geľhošová
   • Mgr. Judita Geľhošováučiteľka
    Triedna učiteľka: IV.D
    Web stránka
   • Ing. Janka Hnatová
   • Ing. Janka Hnatováučiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    Web stránka
   • PaedDr. Jana Kipikašová
   • PaedDr. Jana Kipikašováučiteľka
    Triedna učiteľka: IV.C
    Web stránka
   • Mgr. Michaela Lapošová, PhD.
   • Mgr. Michaela Lapošová, PhD.učiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
   • Mgr. Marcela Macková
   • Mgr. Marcela Mackováučiteľka
    Triedna učiteľka: II.D
    Web stránka
   • Ing. Jozef Malinovský
   • Ing. Jozef Malinovskýučiteľ
    Triedny učiteľ: I.B
   • Mgr. Ľudmila Marinčáková
   • Mgr. Ľudmila Marinčákováučiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
   • Mgr. Adriána Mirilovič
   • Mgr. Adriána Mirilovičučiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Ing. Peter Onderko
   • Ing. Peter Onderkoučiteľ
    Triedny učiteľ: III.A
   • Ing. Pavol Pavlanin
   • Ing. Pavol Pavlaninzástupca riaditeľa pre teoretické odborné a praktické vyučovanie
    Web stránka
   • Ing. Martina Pavlaninová
   • Ing. Martina Pavlaninováučiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    Web stránka
   • Ing. Emil Roháč
   • Ing. Emil Roháčučiteľ
    Triedny učiteľ: III.B
   • Mgr. Aneta Vargová
   • Mgr. Aneta Vargovázást. riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety
    Triedna učiteľka: III.D