• Odbory a konzultanti

    • 01 – Problematika voľného času

     • všetci vyučujúci

     • externý konzultant

      

     02 – Matematika, fyzika, štatistika

     • vyučujúci matematiky a fyziky

     • externý konzultant

      

     03 – Chémia, potravinárstvo

      

     • externý konzultant

      

     04 – Biológia

     • externý konzultant

      

     05 – Životné prostredie, geografia, geológia

     • externý konzultant

      

     06 – Zdravotníctvo a farmakológia

     • externý konzultant

      

     07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

     • všetci vyučujúci

     • externý konzultant

      

     08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

     • externý konzultant

      

     09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     • vyučujúci odborných strojárskych a dopravných predmetov

     • externý konzultant

      

      10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn

     • externý konzultant

      

     11 – Informatika

     • vyučujúci informatiky a aplikovanej informatiky

     • externý konzultant

      

     12 – Elektrotechnika, hardware a mechatronika

     • vyučujúci odborných elektrotechnických predmetov

     • externý konzultant

      

     13 – História, filozofia, právne vedy

     • vyučujúci dejepisu, občianskej náuky a právnej náuky

     • externý konzultant

      

     14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

     • všetci vyučujúci

     • externý konzultant

      

     15 – Ekonomika a riadenie

     • vyučujúci odborných ekonomických predmetov

     • externý konzultant

      

     16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

     • vyučujúci spoločensko-vedných predmetov

     • externý konzultant

      

     17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

     • vyučujúci spoločensko-vedných predmetov

     • externý konzultant