• Harmonogram

    • september 2023 – december 2023

     • individuálna práca žiakov ( v spolupráci s konzultantmi) na zvolenej téme
     • priebežné konzultácie a kontrola

     január 2024

     • menovanie školskej komisie SOČ riaditeľkou školy

     február 2024

     • odovzdanie prác SOČ
     • školské kolo 46. ročníka súťaže SOČ
     • prihlásenie postupujúcich prác do krajského kola SOČ
     • verejná prezentácia úspešných prác našich žiakov 46. ročníka súťaže SOČ školské kolo ( prezentácia prác vo vestibule školy )

     marec 2024

     • krajské kolo 46. ročníka súťaže SOČ v termíne do 31. marca 2024 – v prípade postupu školských prác do krajského kola

     apríl 2024

     • celoslovenské kolo 46. ročníka súťaže SOČ - SOŠ veterinárna, Nitra – 25.-28.apríl 2023 – v prípade postupu školských prác do celoslovenského kola

     máj 2024

     • vyhodnotenie 46. ročníka súťaže SOČ na škole (na webe školy a na nástenke pri bufete)