• 2387 M mechatronika

      • Študijný odbor integrujúci strojárstvo, elektrotechniku, elektroniku, automatizáciu a informatiku. 

       

      • Absolvent bude pripravený pre výkon technických, hospodárskych a administratívnych funkcií v oblasti automatizovaných výrobných systémov, ktoré zahŕňajú konštrukciu a modelovanie na PC a tiež pomocou PC riadených technológií získa poznatky z programovania PLC systémov, CNC strojov a robotov, 3D merania, pneumatických a hydraulických zariadení.