• 3765 M technika a prevádzka dopravy

      • Študijný odbor zameraný na prevádzku cestnej dopravy, konštrukciu cestných vozidiel a moderné technológie v oblasti autoelektroniky a  diagnostiky cestných vozidiel.

       

      • Absolvent odboru bude pripravený vykonávať technické funkcie v oblasti prevádzky a logistiky, diagnostiky a opráv jednotlivých mechanických a elektronických systémov motorových vozidiel.