Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 Publicita a informovanie - výkaz výmer bez DPH 21.02.2014 27.02.2014 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 Publicita a informovanie s DPH 17.02.2014 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 - zrušenie VO Zrušenie VO - Obstaranie učebných pomôcok - 3D merací stroj, drsnomer bez DPH 01.06.2021 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 - Príloha Príloha - špecifikácia - Obstaranie učebných pomôcok - 3D merací stroj, drsnomer bez DPH 05.03.2021 15.03.2021 SPŠ strojnícka
VO: Súhrnná správa Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Finančný manažér bez DPH 16.04.2014 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Finančný manažér, manažér monitoringu s DPH 14.02.2014 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup - koberec, rohož, PVC podlaha 1 300.00 s DPH 07.11.2013 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Materiál na výučbu - dielne 1 300.00 s DPH 20.11.2013 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Materiál na výučbu - dielne 1 300.00 s DPH 19.11.2013 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nábytok 1 700.00 s DPH 12.11.2013 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Materiál na výučbu - dielne 1 800.00 s DPH 19.11.2013 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 Publicita a informovanie - výzva 2 181,00 bez DPH 21.02.2014 27.02.2014 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Finančný manažér, manažér monitoringu 8 852,00 bez DPH 19.02.2014 25.02.2014 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 Obstaranie učebných pomôcok - 3D merací stroj, drsnomer 63 901,67 bez DPH 05.03.2021 15.03.2021 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva + prílohy Obstaranie učebných pomôcok - 3D merací stroj, drsnomer 63 901.67 bez DPH 18.06.2021 29.06.2021 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 OPRAVA - Výzva + prílohy Obstaranie učebných pomôcok - 3D merací stroj, drsnomer 63 901.67 bez DPH 18.06.2021 01.07.2021 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2. OPRAVA - Výzva + prílohy Obstaranie učebných pomôcok - 3D merací stroj, drsnomer 63 901.67 bez DPH 29.06.2021 07.07.2021 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva + prílohy Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky projektu "Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú" - IKT a licencie 68 979.39 bez DPH 19.04.2021 28.04.2021 SPŠ strojnícka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vysvetlenie SP Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky projektu "Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú" - IKT a licencie 68 979.39 bez DPH 19.04.2021 28.04.2021 SPŠ strojnícka