• Elektrotechnická spôsobilosť §21

    • Kurz

     Elektrotechnickej spôsobilosti §21 Elektrotechnik do 1000V

     Termín: jún 2021

      

     Ukončenie

     Elektrotechnickej spôsobilosti §21 Elektrotechnik do 1000V

      Termín: jún 2021

      

     Nevyhnutné podklady k ukončeniu odbornej elektrotechnickej spôsobilosti:

     1. Maturitné vysvedčenie !!!

     2. Potvrdenie o zdravotnom stave: Potvrdenie_o_zdravotnom_stave_ES(3).docx

                     

     Administratívny poplatok: