• Termín

    Povinnosť

     

    stredná škola zverejní kritériá prijímacieho konania na ostatné odbory vzdelávania, počet žiakov, ktorých možno do uvedených odborov prijať a termíny konania prijímacích skúšok (STR, MEC, TPD)

     

    riaditeľ základnej školy potvrdí prihlášky na strednú školu a zákonný zástupca podá prihlášku na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania (STR, MEC, TPD)

    najneskôr 5 dní pred termínom  konania prijímacej skúšky

    riaditeľka strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky

     

    I. termín prijímacích skúšok – 1. kolo

     

    II. termín prijímacích skúšok – 1. kolo

     

    riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí

     

    zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

     

     

    riaditeľka strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov