• Organizácia školského roka 2023/2024

    • I. polrok                                                 

     Školský rok sa začína 01. septembra 2023.

     Školské vyučovanie začína 04. septembra 2023 (pondelok) a končí 31. januára 2024 (streda).               

     II. polrok                                         

     Školské vyučovanie začína 01. februára 2024 (štvrtok) a končí 28. júna 2024 (piatok).

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024:   

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     27. október 2023

     (piatok)

     30. október –

     31. október 2023

     02. november 2023

     (štvrtok)

     vianoč

     22. december 2023

     (piatok)

     23. december 2023

     – 07. január 2024

     08. január 2024

     (pondelok)

     jar

     Banskobystrický kraj

     Žilinský kraj

     Trenčiansky kraj

     16. február 2024

     (piatok)

      19. február –

     23. február 2024

     26. február 2024

     (pondelok)

     Košický kraj

     Prešovský kraj

     23. február 2024

     (piatok)

     26. február –

     1. marec 2024

     04. marec 2024

     (pondelok)

     Bratislavský kraj Nitriansky kraj

     Trnavský kraj

     01. marec 2024 (piatok)

     04. marec –

     08. marec 2024

     11. marec 2024

     (pondelok)

     veľkonoč

     27. marec 2024

     (streda)

     28. marec –

     02. apríl 2024

     03. apríl 2024

     (streda)

     letné

     28. jún 2024

     (piatok)

     01. júl –

     30. august 2024

     02. september 2024

     (pondelok)

      

     Prijímacie skúšky do 1. ročníka:

                   1. kolo (2 termíny)                                                   02. máj 2024, 06. máj 2024

                   2. kolo                                                                       18. jún  2024 

     Maturitné skúšky :                    

                   EČ a PFIČ zo SJL                                                        12. marec 2024 (utorok)

                   EČ a PFIČ  z CUJ                                                        13. marec 2024 (streda)          

                   EČ z matematiky                                                      14. marec 2024 (štvrtok)

                   Praktická časť odbornej zložky                              23. apríl 2024 – 25. apríl 2024

                   Ústna forma internej časti                                     20. máj 2024 – 24. máj 2024

     Termín LK 05. 02. 2024 – 09. 02. 2024 (1. ročník)

     Do 30.09.2023 vypíšu žiaci 4. ročníka prihlášku na maturitnú skúšku s uvedením všetkých predmetov, z ktorých budú maturovať vrátane dobrovoľnej maturitnej skúšky.