• Rada rodičov RZ pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov

     Spoluprácu s radou rodičov zabezpečuje Mgr. Ľudmila Marinčáková.

     Dušan Duplinský - predseda rady rodičov

     tel. kontakt: +421 905 347 628

     mail: dusan@duplinsky.sk

      

     Zloženie Rady rodičov:

     I.A  
     I.B  
     I.C  
     I.D  
     II.A Kandravá Andrea
     II.B Kračinovská Alena
     II.C Duňa Matúš
     II.D Butala Peter
     III.A Hrubá Jana
     III.B Andreková Lenka
     III.C Kleban Pavol
     III.D Goga Miroslav
     IV.A Havirová Iveta
     IV.B Radačovská Monika
     IV.C Duplinský Dušan
     IV.D Homoľová Katarína