• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Servisné práce SPIN s DPH 27.01.2011
  Faktúra Plyn s DPH 11.10.2012 05.11.2012
  Faktúra Faktúry 08/2019 s DPH 30.08.2019 13.09.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.10.2019 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. SPŠ strojnícka 07.10.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 01.10.2019 Garret Motion Slovakia s.r.o. SPŠ strojnícka 21.10.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 16.09.2019 Auto Park s.r.o. SPŠ strojnícka 17.09.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 05.11.2019 BTS-PO s.r.o. SPŠ strojnícka 05.11.2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 05.11.2019 Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa SPŠ strojnícka 12.11.2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku s DPH 20.11.2019 Nadácia ZSE SPŠ strojnícka 20.11.2019
  Faktúra Vodné a stočné s DPH 26.09.2012 05.11.2012
  Faktúra Elektrina s DPH 04.10.2012 05.11.2012
  Zmluva Zmena zmluvy o dielo č.1 (dodatok č.1) s DPH 09.09.2019 NORTHEAST s.r.o. SPŠ strojnícka 09.09.2019
  Faktúra Plyn s DPH 01.10.2012 05.11.2012
  Faktúra Plyn s DPH 01.10.2012 05.11.2012
  Faktúra Telefón s DPH 03.10.2012 05.11.2012
  Faktúra Poplatok za komunálne odpady s DPH 25.10.2012 05.11.2012
  Faktúra Daň z nehnuteľnosti s DPH 31.10.2012 05.11.2012
  Faktúra Záložný zdroj s DPH 08.10.2012 05.11.2012
  Faktúra Vykaz nedoplatkov ZP s DPH 01.10.2012 05.11.2012
  Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 15.04.2014 GOHR s.r.o. SPŠ strojnícka 16.04.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3600