• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Servisné práce SPIN s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č. 54 s DPH 09.05.2011
  Objednávka Objednávka č. 52 s DPH 29.04.2011
  Zmluva Zmluva o prevode správy majetku PSK s DPH 03.05.2011
  Faktúra Faktúra za seminár s DPH 03.05.2011
  Faktúra Faktúra Orange s DPH 03.05.2011
  Faktúra Faktúra Orange s DPH 03.05.2011
  Faktúra Faktúra vodné-stočné s DPH 03.05.2011
  Faktúra Faktúra za kan. potreby s DPH 03.05.2011
  Faktúra Faktúra - komunálny odpad 2011 s DPH 03.05.2011
  Faktúra Faktúra - Slovanet internet s DPH 03.05.2011
  Zmluva 20R/2011 Zmluva o dielo s DPH 05.05.2011 C.M.K. Slovakia s. s r. o. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
  Zmluva Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb s DPH 05.05.2011 Škola plus s. s r.o. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
  Zmluva 411 012 313 Poistná zmluva s DPH 05.05.2011 Allianz-SP, a.s. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
  Faktúra 0111045148 Faktúra za jedálne kupóny s DPH 13.05.2011
  Objednávka Objednávka č. 50 s DPH 29.04.2011
  Faktúra 7411890941 Faktúra za plyn s DPH 13.05.2011
  Faktúra Faktúra za vodné a stočné s DPH 30.05.2011
  Faktúra Faktúra za jedálne kupóny s DPH 09.06.2011
  Faktúra Faktúra za elektrinu s DPH 09.06.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3600