• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Servisné práce SPIN s DPH 27.01.2011
  Faktúra Dodávka plynu s DPH 27.01.2011
  Faktúra Dodávka elektriny s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č.7 s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č.6 s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č.5 s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č.4 s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č.3 s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č.2 s DPH 27.01.2011
  Objednávka Objednávka č.1 s DPH 27.01.2011
  Faktúra Dodávka elektriny s DPH 27.01.2011
  Faktúra Poistenie motorového vozidla s DPH 27.01.2011
  Faktúra Dodávka plynu s DPH 27.01.2011
  Faktúra Vodné a stočné s DPH 27.01.2011
  Faktúra Služby Slovanet s DPH 27.01.2011
  Faktúra Dodávka plynu s DPH 27.01.2011
  Faktúra Nákup jedálnych kupónov s DPH 27.01.2011
  Faktúra Orange s DPH 27.01.2011
  Faktúra Dodávka plynu s DPH 27.01.2011
  Faktúra T-Com s DPH 27.01.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3600