• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Servisné práce SPIN s DPH 27.01.2011
  Objednávka 67/2016 Spotrebný materiál - školské dielne s DPH 18.10.2016 EMOS SK s.r.o. SPŠ strojnícka 19.10.2016
  Objednávka 61/2016 Tlač informačných brožúr s DPH 14.10.2016 Tlačiareň Kušnír SPŠ strojnícka 17.10.2016
  Objednávka 62/2016 Spotrebný materiál s DPH 14.10.2016 PVS computer s.r.o. SPŠ strojnícka 17.10.2016
  Zmluva A10317345 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 14.10.2016 Orange Slovensko a.s. SPŠ strojnícka 14.10.2016
  Zmluva 1/2016 Darovacia zmluva s DPH 20.10.2016 Rodičovské združenie pri SPŠ strojníckej 20.10.2016
  Zmluva 1 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" s DPH 07.11.2016 ŠIOV SPŠ strojnícka 07.11.2016
  Zmluva 1 Zmluva - lyžiarsky zájazd s DPH 10.11.2016 Hotel Heľpa SPŠ strojnícka 10.11.2016
  Objednávka 63/2016 Oprava - ohrievač vody s DPH 17.10.2016 Marton servis SPŠ strojnícka 19.10.2016
  Objednávka 64/2016 Nábytok - projekt Zdravie a bezpečnosť s DPH 18.10.2016 Dema Senica a.s. SPŠ strojnícka 19.10.2016
  Objednávka 65/2016 Meracie senzory - projekt Zdravie a bezpečnosť s DPH 18.10.2016 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. SPŠ strojnícka 19.10.2016
  Objednávka 66/2016 Kancelárske potreby - projekt Zdravie a bezpečnosť s DPH 18.10.2016 Papera s.r.o. SPŠ strojnícka 19.10.2016
  Objednávka 68/2016 Spotrebný materiál s DPH 24.10.2016 PP projekt s.r.o. SPŠ strojnícka 26.10.2016
  Objednávka 59/2016 Školenie s DPH 07.10.2016 NÚ CŽV SPŠ strojnícka 11.10.2016
  Objednávka 69/2016 Stravné lístky s DPH 25.10.2016 Le cheque dejeuner SPŠ strojnícka 26.10.2016
  Objednávka 70/2016 Chlórňan sodný s DPH 02.11.2016 Brenntag s.r.o. SPŠ strojnícka 04.11.2016
  Objednávka 71/2016 Spotrebný materiál - elektro s DPH 03.11.2016 CB elektroplus SPŠ strojnícka 04.11.2016
  Objednávka 72/2016 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov s DPH 07.11.2016 BTS-PO s.r.o. SPŠ strojnícka 10.11.2016
  Objednávka 73/2016 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a protipož.dverí - U2 s DPH 07.11.2016 BTS-PO s.r.o. SPŠ strojnícka 10.11.2016
  Objednávka 74/2016 Revízia tlakových nádob s DPH 07.11.2016 Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. SPŠ strojnícka 10.11.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3600