• Navrhovanie výroby súčiastky 2

     • 19.06.2017 sa uskutočnila súťaž  "Navrhovanie výroby súčiastky 2", ktorej sa zúčastnilo 10 žiakov tretieho ročníka  študijného odboru strojárstvo.
      Úlohou žiakov bolo:
      - navrhnúť strojovú súčiastku
      - napísať výrobný postup strojovej súčiastky,
      - vytvoriť a odsimulovať program pre výrobu súčiastky na CNC . Žiaci mohli pracovať v programe Intys alebo v programe EMCO WinNC for Sinumerik Operate Mill.
      Medzi najlepších súťažiacich patrili:
      1.    miesto  Macko Tomáš    z III.A
      2.    miesto  Staško Ján         z III.B
      3.    miesto  Kosturko Dávid  z III. A 

      Najlepším blahoželáme a ostatným zúčastnením ďakujeme za ich aktívnu účasť.
      Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková

    • Pentapolitana 2018
     • Pentapolitana 2018

     • 15.6.2018 sa uskutočnila v Sabinove na Spojenej škole súťaž v netradičných disciplínach.  Bol to 18. ročník súťaže pod názvom Pentapolitana. Chlapci súťažili v hode polenom, stláčaní osobnej váhy a v člnkovom behu na 4x10m . Dievčatá v hádzaní valčekom, stláčaní osobnej váhy a v člnkovom behu na 4x10m.  Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiaci našej školy v zložení : Adriána Halušková, Lucia Rusinková, Zuzana Vargová a Terézia Baranová. Družstvo chlapcov tvorili Dávid Kočiš, Adam Maník a Karol Guman. Súťaž slávnostne otvoril primátor mesta Sabinova Ing. Peter Molčan , bývalý zamestnanec našej školy. V súťažiach v  netradičných disciplínach sa z našich žiakov najviac darilo Lucii Rusinkovej, ktorá obsadila  v  hode valčekom 4.miesto. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. FOTO
      Mgr. Ivan Lenko

     • UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2

     • 14. júna 2018 sa uskutočnila letná súťaž z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2 “. Cieľom súťaže bolo podporiť  predstavivosť, technické myslenie a kreativitu u žiakov  prvého ročníka . Súťažilo 16 žiakov 1. ročníka.

      Najlepšiu predstavivosť ukázali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:
      1. miesto: ARENDÁČ MATEJ z I.B
      2. miesto: KENDRA ADAM z I.C
      3. miesto: FARKAŠ BENJAMÍN z I.B

      Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším.

      Ing.  Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová

    • Odborná spôsobilosť
     • Odborná spôsobilosť

     •  

      Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických elektrických zariadeniach podľa §21 sú pripravené na vyzdvihnutie u Ing. Pavla Pavlanina.