• SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov
     • SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov

     • Tento rok sa konal 20. ročník súťaže SYGA 2023 (Siemens Young Generation Award 2023) určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania s témou „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“.
      Do súťaže sa zapojili dvaja žiaci IV.C triedy, Dominik Andraščík a Filip Hreha pod vedením Ing. Patrika Paugscha. Vytvorili testovaciu stanicu batériových článkov, ktorá slúži na vyhodnotenie kvality konkrétnych článkov. S prácou postúpili do finále 10 najlepších prác na Slovenku z celkového počtu 23 prihlásených prác.

      Finále súťaže sa konalo na Žilinskej univerzite v Žiline 13.4. – 14.4.2023.

      Dominik a Filip sa stali víťazmi súťaže SYGA 2023.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • ERASMUS+, Job Shadowing – Francúzsko – Albertville
     • ERASMUS+, Job Shadowing – Francúzsko – Albertville

     • V dňoch 20.03. – 24.03.2023 sa traja učitelia našej školy zúčastnili mobility Job Shadowing vo Francúzsku. V meste Albertville mali možnosť pozorovať vyučovanie realizované metódou CLIL. Okrem tejto metódy sa oboznámili aj s francúzskym vzdelávacím systémom a celkovo s metódami a formami vzdelávania na nižšej strednej škole.V rámci stáže mali naši učitelia možnosť oboznámiť sa tiež s prírodou, kultúrou a tradíciami danej oblasti. Navštívili blízke lyžiarske stredisko, kde chodia žiaci školy na lyžiarsky výcvik, prezreli si mesto, neďalekú historickú dedinu a pamätihodnosti v meste.

    • Erasmus +, mobilita Job Shadowing v meste Östersund vo Švédsku
     • Erasmus +, mobilita Job Shadowing v meste Östersund vo Švédsku

     • Aktivity v rámci projektu Erasmus v našej škole naďalej pokračujú programami aj pre učiteľov.  V rámci zdokonaľovania sa v oblasti pedagogických i jazykových zručností sa naši učitelia Mgr. Macela Macková, PhDr. Emília Alcnauerová, Mgr. Mária Forgáčová a Mgr. Patrik Madar zúčastnili v dňoch 20.02. – 25.02.2023 ďalšej mobility Job Shadowing v strednej škole Storsjogymnaset v meste Östersund vo Švédsku. 

      Švédsky školský vzdelávací systém sa v mnohých veciach od nášho líši - vyučovanie prebieha v trojhodinových blokoch, realizuje sa hlavne projektovou formou vyučovania, na hodinách prevažuje skupinová práca. Žiaci sú vedení k vyjadrovaniu svojich názorov a postojov k danej problematike, učiteľov oslovujú krstnými menami.

      Okrem vzdelávacieho systému sa naši učitelia mali možnosť oboznámiť aj s históriou a kultúrou Štokholmu i Östersundu, čo je mesto v strednom Švédsku. Nachádza sa na brehu jazera Storsjön. Je známym centrom zimných športov, konali sa tam majstrovstvá svetabiatloneorientačnom behu na lyžiach a rýchlokorčuľovaní. Mali možnosť navštíviť múzeum Jamtli, kráľovský palác v Štokholme, Vasa námorné múzeum aj múzeum Vikingov.

           Bohatý program obohatil našich učiteľov nielen po odbornej stránke, ale aj ľudskej stránke.

    • Erasmus+, Plzeň
     • Erasmus+, Plzeň

     • V rámci vzdelávacej mobility organizovanej programom Erasmus+ mali naši žiaci možnosť v období 20.03.2023 – 31.03.2023 absolvovať študentskú prax v Plzni v závode Doosan Škoda Power s.r.o., ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu parných turbín, výmenníkov tepla a súvisiacich energetických zariadení a v spoločnosti Konplan s.r.o., ktorá navrhuje nápojové linky, vytvára technickú dokumentáciu a návody na montáž dopravných liniek na nápoje.

           Žiaci odboru Strojárstvo pracovali v závode Doosan Škoda Power s.r.o., kde mali možnosť navrhovať a vytvárať 3D modely turbíny, pracovali s najmodernejšou výpočtovou technikou a programovým vybavením pri konštruovaní súčiastky turbíny. Programovali a obrábali na CNC strojoch, vykonávali kontrolu rozmerov a tvarov dielov turbíny.

           Mechatronici, ktorí pracovali v závode Doosan, vykonávali diagnostiku, údržbu a opravu CNC strojov, prípadne výmenu poškodených alebo nefunkčných prvkov CNC strojov. Zároveň uskutočňovali činnosti súvisiace s testovaním a nastavovaním mechatronických systémov strojov a zariadení pre výrobu v energetickom priemysle, testovali činnosť mechatronických systémov a ich jednotlivých prvkov, nastavovali mechatronické systémy a ich jednotlivé prvky.

           Druhá skupina žiakov odboru Mechatronika  pracovala vo firme Konplan s.r.o., kde vykonávali činnosti súvisiace s tvorbou 3D a 2D dokumentácie pre plniacu a etiketovaciu techniku, navrhovali a vytvorili 3D modely, vypracovali 2D dokumentáciu s aplikovaním príslušných noriem. Zároveň vykonávali činnosti súvisiace s 3D tlačou dielov nápojových liniek. V praxi mali možnosť vidieť prácu plniacich liniek v podnikoch Pilsner Urquell a Bohemia sekt.

           Vo voľnom čase poznávali mesto – prezreli si plzenské podzemie aj pivovarské múzeum. Počas víkendu si pozreli centrum Prahy a jej naznámejšie historické pamiatky.

           Táto mobilita žiakom umožnila rozvíjať nielen pracovné, ale aj organizačné zručnosti, komunikačné schopnosti pri spolupráci s členmi tímu aj mentorom. Nadobudli istotu vo vyjadrovaní postojov a myšlienok, aj motiváciu k vzdelávaniu. Uvedomili si aj zlepšenie svojich možností pri uplatní sa na trhu práce.