• BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomôže zlepšiť život ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky bude použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomôžu začleniť sa do bežného života.

      Dňa 22. 9. 2023 (piatok) môžete podporiť nevidiacich a slabozrakých zaslaním SMS správy na č. 820 v hodnote 2 €, alebo akýmkoľvek finančným príspevkom do pokladničky v uliciach nášho mesta.

      Za akúkoľvek podporu Vám vopred ďakujeme!

    • „Do školy a práce na bicykli“
     • „Do školy a práce na bicykli“

     • V mesiaci september organizuje PSK kampaň pod názvom „Do školy a práce na bicykli“ s dôrazom na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi.
      Keďže na našej škole v tomto období prebieha vyučovanie dištančnou formou, rozhodli sme sa túto akciu podporiť cyklotúrou v okolí mesta Prešov. Dňa 11.9.2023  žiaci prvého ročníka našej školy absolvovali s vyučujúcimi telesnej a športovej výchovy 30 km cyklotúru v okolí mesta Prešov. Cieľom cyklotúry bolo oboznámiť našich žiakov prvého ročníka s cyklotrasami v okolí Prešova a tým podporiť jednu z možných alternatív dochádzania do školy – na bicykli.

      Mgr. Ivan Lenko

    • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - DUBLIN
     • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - DUBLIN

     •      Ani cez letné prázdniny naši učitelia nezaháľajú, v dňoch 19.08. – 26.08.2023 sa pedagógovia našej školy - Mgr. Marcela Macková, Emília Alcnauerová, Mgr. Mária Forgáčová a Ing. Monika Koltášová, zúčastnili ďalšej mobility - kurzu anglického jazyka a kurzu zameraného na zlepšenie jazykových kompetencií a metódu CLIL, ktorý zabezpečovala organizácia Europass Teacher Academy Ireland Limited v Dubline.

           Kurz bol zameraný jednak na skvalitnenie výučby anglického jazyka využívaním aktivačných metód a foriem vyučovania, na zavádzanie metódy CLIL do vyučovania, ale rovnako aj na neustále sa zlepšovanie v používaní anglického jazyka v bežnej komunikácii. V neformálnej atmosfére mali účastníčky kurzu možnosť komunikovať nielen o krajine, tradíciách, histórii, súčasnosti, o otázkach ochrany životného prostredia,  ale aj o vzdelávaní, digitalizácii, problémoch vyučovania a ich riešení v jednotlivých krajinách EÚ. Benefitom bolo aj spoznanie kolegov z rôznych krajín EÚ, nadviazanie priateľstiev a získanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu na projektoch Erasmus+.

           Súčasťou mobility je aj poznávanie historických a kultúrnych pamiatok Dublinu a jeho okolia. Kultúrny rozmer týchto aktivít realizovaných v rámci  Erasmus+ bol veľmi podnetný aj inšpirujúci a obohatil účastníčky odborne i osobnostne.