• Pracovná návšteva firmy Volvo Cars
     • Pracovná návšteva firmy Volvo Cars

     • Dňa 20.03.2023 sa na našej škole uskutočnila pracovná  návšteva zástupcov firmy Volvo Cars a zástupcov Prešovského samosprávneho kraja s vedením našej školy. 

      Hlavnou témou bolo odborné vzdelávanie a príprava ľudských zdrojov. 

      V krátkej prezentácii riaditeľka školy RNDr. Rusinková predstavila hosťom možnosti štúdia na našej škole a študijné odbory. 

      Nasledovala spoločná prehliadka školy po jednotlivých špecializovaných učebniach, ktoré odprezentoval ZRŠ, Ing. Pavlanin spolu s odborným prekladom Mgr. Fejerčákovej, vyučujúcej ANJ a vybranými žiakmi za jednotlivé študijné odbory, ktorí viedli so zástupcami firmy Volvo Cars diskusiu týkajúcu sa štúdia, ale aj následného uplatnenia sa na trhu práce.  

      Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a zástupcom firmy za návštevu a dúfame, že v budúcnosti bude práve automobilka Volvo Cars vhodnou príležitosťou pre uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce. 

    • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
     • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

     • V rámci projektu podporenom MŠVVŠ SR Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú sme v týždni od 13. 2. 2023 do 17. 2. 2023 pripravili projektovú aktivitu TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA. Cieľom tejto aktivity bola prezentácia zamerania našej školy a obsahovej náplne ŠKVP jednotlivých študijných odborov zážitkovou formou  žiakom 9. a 8. ročníka základných škôl, ich rodičom, zákonným zástupcom a výchovným poradcom.

      Pre všetkých návštevníkov si naši učitelia spolu so žiakmi pripravili rôzne stanovištia: Vedecké objavy, Strojárstvo a mechatronika, Technika a prevádzka dopravy, Prax a Kariérové poradenstvo. Na jednotlivých stanovištiach učitelia a naši žiaci odprezentovali hlavne odborné predmety v rámci všetkých študijných odborov a zároveň si pre deviatakov pripravili aj rôzne aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť. Žiaci, ktorí sa aktívne zapojili do pripravených aktivít na jednotlivých stanovištiach, si zarobili školské bankovky, ktoré si na konci prehliadky zamenili za rôzne reklamné predmety s logom našej školy. Navyše všetci žiaci 8. a 9. ročníka mohli zanechať svoje kontaktné údaje a na konci aktivity boli vylosovaní dvaja žiaci ZŠ, ktorí získali rôzne školské predmety.

      Našu školu v tomto týždni navštívilo približne  61 žiakov z 11 základných škôl a 15 dospelých vrátane rodičov, zákonných zástupcov a výchovných poradcov.

      Celú organizáciu trhu odborného vzdelávania mali v rukách naši učitelia:

      koordinátorka – Mgr. Mária Forgáčová,

      vedenie školy: RŠ RNDr. Hedviga Rusinková, ZRŠ Ing. Pavol Pavlanin, ZRŠ Mgr. Aneta Vargová,

      učitelia: Mgr. Adriána Mirilovič, Ing. Peter Onderko, Ing. Martina Pavlaninová, Mgr. Judita Geľhošová, Ing. Miloš Murin, Ing. Rastislav Švirk.

      Pri organizácii a realizácii spolupracovali naši učitelia aj s našimi žiakmi z 3. a 4.ročníka.

      Projektová aktivita Trh odborného vzdelávania mala veľmi pozitívny ohlas medzi účastníkmi, oceňovali najmä zaujímavé aktivity na jednotlivých stanovištiach, zapojenie našich žiakov do aktivít a to, ako oni zapájali návštevníkov a žiakov ZŠ.

      Ďakujem všetkým žiakom, vedeniu školy aj učiteľom, ktorí sa na aktivite Trh odborného vzdelávania podieľali.

       

      Mgr. Mária Forgáčová, kariérová poradkyňa

    • Strojárska olympiáda
     • Strojárska olympiáda

     • Dňa 16.2.2023 sa uskutočnilo finále Strojárskej olympiády na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
      Do olympiády sa zapojilo spolu 72 finalistov z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci 4.ročníka s prácami z oblasti strojárstva a mechatroniky. Žiak IV.C triedy Matúš Zakuťanský sa s prácou Robotické rukavice a holografické okuliare umiestnil na 2. mieste.

       

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Školské kolo SOČ sa konalo 9.2.2023 na našej škole. Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov 4. ročníka v kategóriách so zameraním na strojárstvo, informatiku a mechatroniku.

      Úspešní riešitelia:

      Odbor 9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
         1. miesto: Daniel Pohlod, IV.C – postup na krajské kolo
         2. miesto: Lukáš Kopko, IV.C - postup na krajské kolo

      Odbor 11 Informatika
         1. miesto: Samuel Kokoška, Filip Hreha, IV.C – postup na krajské kolo
         2. miesto: Branislav Popovič, IV.C - postup na krajské kolo

      Odbor 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika
         1. miesto: Matúž Zakuťanský, IV.C – postup na krajské kolo
         2. miesto: Dominik Andraščík, Daniel Jakubčo,  IV.C - postup na krajské kolo
         3. miesto: Kristián Renzo Stach, IV.C – bez postupu

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!

    • Žiacka stáž v Španielsku
     • Žiacka stáž v Španielsku

     • V dňoch od 6.2. do 17.2.2023 sa naši žiaci zúčastnili dvojtýždňovej stáže v Španielsku, ktorá bola organizovaná z projektu Erasmus+. Žiaci v odbore Technika a prevádzka dopravy a v odbore Mechatronika v rámci dvojtýždňovej stáže pracovali v španielskom meste Castellón de la Plana vo firmách Marzá, Cobelsa, Keeltek Engineering Solutions a System Ceramics España.

      Cieľom žiackej mobility bolo získanie praktických zručností v odbore a zdokonalenie sa v cudzom jazyku. Žiaci odboru Technika a prevádzka dopravy sa bližšie oboznámili s prácou v autorizovaných servisoch, kde vykonávali diagnostiku, údržbu a opravu spaľovacích motorov, brzdového systému, náprav, systému riadenia a pruženia. Taktiež získavali nové skúsenosti pri opravách hybridných vozidiel a ich systémov. Žiaci odboru Mechatronika sa venovali návrhu, výrobe, kontrole, testovaniu, nastavovaniu, diagnostike, údržbe a oprave mechatronických systémov strojov pre automatizáciu priemyselných procesov a pre keramický priemysel.

      Vo voľnom čase žiaci poznávali mesto a okolie, oboznamovali sa s kultúrou, s tradíciami a historickými pamiatkami. Počas víkendu navštívili mesto Valencia a v ňom najväčšie akvárium v Európe, Oceanogràfic.