• Zateplenie budovy školy

     • V  rokoch 2018 a 2019 budú všetky objekty školy zateplené a skrášlené novou fasádou v celkovej hodnote  1 240 000€. Prostriedky na túto veľkú rekonštrukciu, v dvoch etapách, nám poskytol Prešovský samosprávny kraj, za čo sme veľmi vďační.

    • Vianočný futbalový turnaj
     • Vianočný futbalový turnaj

     • 20.12.2018 sa vo veľkej telocvični našej školy konal Vianočný futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev, ktoré súťažili v štyroch  skupinách. Každé družstvo odohralo minimálne 2 zápasy a víťazi skupín bojovali vo finále o pohár víťaza. Zápasy rozhodovali žiaci tried so športovou prípravou.. Vo finálovej skupine sa najviac darilo družstvu IV.A triedy, ktoré sa stalo aj víťazom turnaja. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo III.C triedy a na treťom mieste družstvo II.A triedy. Víťazom blahoželáme. FOTO 
      Mgr. Lenko, Mgr. Kovaľová

    • Súťaž v silovom dvojboji
     • Súťaž v silovom dvojboji

     • 7.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v silovom dvojboji žiakov stredných škôl okresov Prešov a Sabinov v Sabinove. Súťaž v silovom dvojboji sa skladá z tlaku činky  na lavičke a z tzv. mŕtveho ťahu. V kategórii 1. – 2. ročník sa darilo Tomášovi Vardžikovi z II.C triedy, ktorý obsadil celkové 2.miesto. V kategórii 3. – 4. ročník  sa umiestnil na 4. mieste Martin Lacina, na 3. mieste Richard Polča, a na 2. mieste Pavol Mamrila, všetci z  III.A triedy. Chlapcom blahoželáme k skvelému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
      FOTO Mgr. Ivan Lenko

    • Silná ruka
     • Silná ruka

     • 23.11.2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále SILNÁ RUKA stredných škôl.

      Náš žiak Adrián Murcko obsadil 1. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

      DIPLOM