• Deň otvorených dverí

     • 30.1.2019 sa na našej škole uskutočnil veľmi úspešný Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo žiakov ZŠ. Žiakom boli poskytnuté informácie o možnostiach štúdia, priestorovom a technickom vybavení školy.

      Zmeškali ste tento termín? Nevadí.

      Každý štvrtok od 9.00 hod. umožňujeme žiakom vykonať DOD aj individuálne.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

      Nestíhate? Pozrite si "Virtuálnu prehliadku školy".

     • Informácia o projekte IROP

     • Z prostriedkov EU v celkovej hodnote 733 000€ stavebne upravíme a vybavíme odborné učebne a školské dielne najmodernejšou technikou, konkrétne: mechatronický vzdelávací systém, meraciu a IT techniku (3D merací stroj, 3D tlačiarne...), pre predmet Prax modernú učebňu CNC techniky a nové konvenčné a CNC sústruhy, frézovačky a brúsky. PODROBNÁ INFORMÁCIA

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • 29. 1. 2019 sa po veľkej prestávke zišli víťazi triednych kôl biblickej olympiády na meranie síl v školskom kole tejto súťaže. Spolu 20 súťažiacich v štyroch kolách preukázalo svoje vedomosti z vybraných biblických kníh. Víťazmi sa tento rok stali:
      1. Terézia Baranová  II.B
      2. Pavol Palko  II.B
      3. Peter Štieber  I. B
      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj naďalej.
      Sr. Zdenka Štrbová FOTO

    • Projekt - Podpora rozvoja športu na rok 2018
     • Projekt - Podpora rozvoja športu na rok 2018

     • Naša škola bola v roku 2018 úspešná v projekte vyhlásenom Úradom vlády Slovenskej republiky Podpora rozvoja športu na rok 2018. V rámci podprogramu č. 4 s názvom projektu  Kvalitnou športovou výbavou k dosiahnutiu pozitívneho športového výsledku sme zakúpili športové potreby vo výške cca 2600 eur. K tejto sume prispel aj zriaďovateľ školy - Prešovský samosprávny kraj. Športové potreby budú žiaci využívať pri vyučovaní predmetov telesná a športová výchova a športová príprava, teda v čase vyučovacom, ale aj v čase mimovyučovacom v rámci krúžkovej činnosti. FOTO

    • Okresné kolo vo volejbale stredných škôl 2019
     • Okresné kolo vo volejbale stredných škôl 2019

     • 17. januára 2019 sa na Gymnáziu Solivarská  v Prešove uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov. Do súťaže sa prihlásilo 12 škôl. Z každej skupiny postúpil do finále víťaz. Naši chlapci nepostúpili dofinále ale napriek tomu dobre reprezentovali našu školu. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu  školy. FOTO
      Mgr. Iveta Kovaľová