• SOČ - školské kolo
     • SOČ - školské kolo

     • 13.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci súťažili v 4 súťažných odboroch. Ďakujeme súťažiacim a konzultantom za prácu pri riešení úloh SOČ. Úspešní žiaci boli ohodnotení diplomami a finančnou odmenou. Na krajskom kole im želáme veľa úspechov.

      Výsledky FOTO

    • Súťaž o najlepšiu anglickú esej
     • Súťaž o najlepšiu anglickú esej

     •  

      Súčasťou písomnej maturitnej skúšky z anglického jazyka  je aj písanie slohových prác. Rozvoj tejto kompetencie sme podporili súťažou o najlepšiu esej. V stredu 27.2.2019 si to vyskúšali žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Témou bola  Verejná a súkromná forma cestovania. Žiaci vyjadrili svoj názor na využitie viacerých druhov dopravných prostriedkov, porovnali ich výhody a nevýhody a uviedli, aká forma dopravy im najviac vyhovuje a prečo.  Najlepšou  bola práca Františka Šoltysa z triedy IV.A. na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Vargová z III.D a na treťom mieste Karol Marcinko zo IV.B triedy. Všetkým súťažiacim sme poďakovali za účasť a víťazné práce boli ocenené. Dúfame, že to nielen prispeje k ich napredovaniu vo vyučovaní anglického jazyka, ale pomôže im nadobudnúť istotu a fluenciu v písomnom prejave.
      Mgr. Macková, Mgr. Marinčáková FOTO