• Beh Olympijského dňa 2019
     • Beh Olympijského dňa 2019

     • V piatok 21.6.2019 sa uskutočnil „Beh Olympijského dňa 2019“. Na tomto tradičnom športovom podujatí štartujú deti všetkých vekových kategórií. Naši žiaci  nechýbali ani na tejto súťaži a v kategórii dorastencov dobre reprezentovali našu školu. Boli to žiaci :  Filip Paľo - II.A, Radoslav  Žihala -  II.A, Dominik Bašista  - I.D, Martin Homolľa  - I.D, Filip Baláž – I.D, Kristián Škovran – III.C, Rastislav Sabol – III.D, Tomáš Mačej  - I.D,  Peter Baran I.A. Trať dlhú  3000m najlepšie zvládol Radoslav Žihala z II.A triedy, časom 11min a 11 sek. zvíťazil a vybojoval zlatú medailu pre našu školu.  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. FOTO
      Mgr. Ivan Lenko

    • UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2
     • UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2

     • Žiaci prvého ročníka mohli ukázať svoje technické myslenie, predstavivosť a kreativitu 13. júna 2019 na letnej súťaži z Technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ 2“.
      Najlepšie to zvládli títo žiaci:
      1. miesto: MAREK JAŠŠ z I. C
      2. miesto: DANIEL GUMAN z  I. C
      3. miesto: TOMÁŠ PETRO z I. D
      Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším. 
      Ing.  Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová FOTO

    • Pentapolitana 2019
     • Pentapolitana 2019

     • 13.6.2019 sa uskutočnila v Sabinove na Spojenej škole súťaž žiakov 5 krajín – Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.  Bol to 19. ročník súťaže pod názvom Pentapolitana, v ktorej sa súťažilo v netradičných disciplínach. Chlapci súťažili v hode siahovicou, stláčaní osobnej váhy a v bežeckom slalome. Dievčatá v hádzaní valčekom, stláčaní osobnej váhy a v bežeckom slalome. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiaci našej školy v zložení  Timea Škovraneková, Lucia Rusinková,  Adriána Halušková, Terézia Baranová , Martin Lacina, Richard Polča, Peter Olejár a Martin Paňko.  Naši žiaci dobre reprezentovali školu, Richard Polča zvíťazil v stláčaní osobnej váhy a naše družstvo chlapcov skončilo na celkovom druhom mieste. FOTO   Mgr. Ivan Lenko

    • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti
     • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti

     • Žiaci, ktorí úspešne absolvovali skúšku  Odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických elektrických zariadeniach podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. si môžu osvedčenia vyzdvihnúť u Ing. Pavla Pavlanina od pondelka 10.06.2019.