• Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
     • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • 16.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  "ZENIT V STROJÁRSTVE". Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a C, ktoré pozostávali z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V kategórii A súťažilo 9 žiakov tretieho a štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo; v kategórii C súťažilo 6 žiakov štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo. Najlepším blahoželáme a všetkým  zúčastnením ďakujeme za ich aktívnu účasť.

      Ing. Ladislav Arendáč, Ing. Helena Ďuricová

      Výsledky 

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Stalo sa už dobrou tradíciou, že sa každoročne v októbri stretávame pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a pripomíname si významné osobnosti z oblasti slovenskej literatúry, kultúry alebo vedy. Tento rok bol venovaný 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského, a práve tohto spisovateľa sme si pripomenuli 22. októbra 2019. Pristavili sme sa pri jeho osobnom živote – dva roky pracoval aj v Prešove, kde sa snažil popri práci bankového úradníka národne a kultúrne pozdvihnúť obyčajných ľudí. Z jeho tvorby sme si pripomenuli  niektoré diela čítaním ukážok. Žiakov zaujalo aj modernejšie spracovanie poviedky Maco Mlieč Michalom Kubovčíkom. Takéto stretnutia s literatúrou zaujmú, aj pobavia.
      Hudobne nám atmosféru dotvoril gitarový krúžok vedený sestrou Zdenkou.
      PhDr. Emília Alcnauerová FOTO

    • Okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise družstiev
     • Okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise družstiev

     • 16.10.2019 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise družstiev, na ktorom sa zúčastnilo aj družstvo našej školy v zložení :  Kamil Paľko z II.D , Róbert Červeňák z II.A, Dominik Džujka z II.A a Matej Miško z I.C triedy. Na súťaži štartovalo 10 družstiev. V základnej skupine sme postupne zvíťazili nad SOU služieb 4:0 a nad Gymnáziom sv. Moniky 4:0 . V semifinálovej skupine sme porazili SOU Chminianske Jakubovany 4:0 a vo finále sme  sa stretli s SPŠ elektrotechnickou Prešov.  Naše družstvo zvíťazilo vo finálovom zápase 4:1 a stalo sa celkovým víťazom turnaja. Ďakujeme žiakom našej školy za vzornú reprezentáciu a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2020.
      Mgr. Ivan Lenko FOTO

    • Prešov číta rád 2019
     • Prešov číta rád 2019

     •      Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola každoročne zapája do festivalu čítania Prešov číta rád, ktorý organizuje Knižnica P.O.H. v Prešove. Ani tento rok nebol výnimkou. Na pôde našej školy sme 26. septembra privítali spisovateľku Ivanu Gibovú. Beseda s rodenou Prešovčankou žiakov zaujala hlavne neformálnym rozhovorom o jej literárnej tvorbe i živote. Pozornosť vzbudila aj ukážka z jej poviedok, ktorá žiakov oslovila humorom aj im blízkym jazykom.
            27. septembra sme pokračovali v besede s publicistom, spisovateľom a autorom rozhlasových hier Petrom Juščákom. Téma bola omnoho náročnejšia, no stále aktuálna – čo všetko nedemoktarické formy vlády môžu urobiť človeku a s človekom. Vo svojej tvorbe zachytáva aj osudy ľudí, ktorí prežili časť svojho života v GULAGu.
      PhDr. Emília Alcnauerová FOTO

    • Okresné majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu
     • Okresné majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu

     • 1.októbra 2019 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v cezpoľnom behu. Našu školu  reprezentovali  na  tejto  súťaži  žiaci  F. Koľ z II.D triedy,  R. Žihala z III.A  triedy a P. Baran z II.A triedy.  Trať  pretekov merala 4 km. Družstvo našich žiakov obsadilo v konkurencii 16 škôl 4. miesto. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelému úspechu.

      Mgr. Ivan Lenko FOTO