• Vianočné hody
     • Vianočné hody

     • 19.12.2019 sa v našej škole uskutočnili Vianočné hody, na ktorých sa zúčastnili žiaci  II.C, II.D, III.D, IV.B, IV.C a  IV.D triedy.

      Pochutnali sme si na výborných langošoch, hranolkách, klobáskach, kebabe, zemiakových plackách, kapustnici, guľáši, chlebíku s masťou a cibuľkou a iných dobrotách.  Koláče, čerstvá káva s krémou, nápoje  a domáca paštéta ozvláštnili akciu.

      Nechýbala dobrá nálada,  pesničky a vianočná atmosféra. Chlapci zo IV.B a IV.D sa neponáhľali zo školy domov, ako je to zvyčajne, ale naopak, vedeli spolu stráviť sviatočné chvíle vo veselej nálade.

      Všetkým predávajúcim ďakujem za aktivitu, ochotu pracovať a schopnosť premeniť vzdelávací proces na tvorivé prostredie. Veľmi si vážim, že žiaci IV.B našli v sebe empatiu a venovali 20 € zo svojho príjmu na podporu výtvarníčky Ivany Pančákovej, ktorá prišla o svoje bývanie v bloku, v ktorom 06.12.2019 vybuchol plyn.

      Zároveň ďakujeme aj kupujúcim, bez ktorých by táto akcia nemala svoj efekt. Keď sa budeme  vzájomne podporovať, tak naplníme heslo, že JEDNOTKA DOČASNOSTI JE JEDEN FURT.

      Potom budú podobné akcie na škole nie dočasne, ale furt, čiže stále J.

      Naša škola má šikovných a tvorivých žiakov, ktorým želám krásne sviatky a šťastný rok 2020.

      Ing. Iveta Drábová

    • Vianočný futbalový turnaj
     • Vianočný futbalový turnaj

     • 19.12.2019 sa vo veľkej telocvični našej školy konal Vianočný futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré súťažili v troch  skupinách. Každé družstvo odohralo minimálne 2 zápasy a víťazi skupín bojovali vo finále o pohár víťaza. Zápasy rozhodovali žiaci z tried so športovou prípravou. Vo finálovej skupine sa najviac darilo družstvu I.A triedy, ktoré sa stalo aj víťazom turnaja. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo III.A triedy a na treťom mieste družstvo II.A triedy. Víťazom blahoželáme.

      Mgr. Lenko, Mgr. Kovaľová

    • Burza informácií
     • Burza informácií

     • 10. 12. 2019  tím štvrtákov našej školy (Matúš Virba, IV.B, Boris Urbánek, IV.B, Miroslav Biroš, IV.C, Jakub Jančuš, IV.C) vedený kariérovou poradkyňou PaedDr. Janou Kipikašovou sa zúčastnil Burzy informácií na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, kde sme prezentovali podmienky štúdia v našej škole v rámci jednotlivých študijných odborov.

      Chlapci si vopred prešli prípravu i sprievodné aktivity, všetko sa naplánovalo v rámci projektu realizovaného v našej škole v rámci kariérového poradenstva: Kariérové poradenstvo zamerané na vzdelávanie mladých ľudí pre trh práce.

      Žiaci základných škôl z Prešova a blízkeho okolia sa pri výstavnom stánku našej školy zastavovali v pomerne veľkom množstve, najviac sa zaujímali o náplň štúdia, kde sa môžu zamestnať po škole, podmienky praxe a aké odborné predmety by im v stredoškolskom štúdiu pribudli.

      Podujatie bolo pozitívnym prínosom nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre našich žiakov a prehĺbili sa aj vzťahy medzi žiakmi z jednotlivých stredných škôl, ktoré sa na burze zúčastnili.

      Ďakujeme Ing. Petrovi Onderkovi, ktorý sa spomínanej burzy zúčastnil a zastúpil študijný odbor strojárstvo – v spolupráci s žiakom II.A triedy Damián Maľudy a Ing. Pavlovi Pavlaninovi, ktorý nám pomohol pripraviť sprievodné učebné pomôcky na výstavu v rámci študijných odborov technika a prevádzka dopravy a mechatronika.

       

      PaedDr. Jana Kipikašová a štvrtáci

    • Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach
     • Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach

     • 4. 12. 2019. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach mal výstižný podtitul: VÝCHOD NIE JE EXIT! 

      Toto podujatie sme navštívili v rámci kariérového poradenstva so žiakmi 4.ročníka, ktorí prejavili záujem o niektorú z vystavovaných škôl alebo tí, ktorí ešte nie sú celkom rozhodnutí, čo ďalej po štúdiu na strednej škole.

      Do STEEL ARÉNY sme sa dostali vlakom a košickou MHD okolo 10:00. Prešli sme si v skupinkách aj individuálne výstavnými stánkami (84 vystavovateľov) – vystavovalo množstvo vysokých škôl z celého Slovenska i z Čiech; personálne agentúry, agentúry ponúkajúce štúdium v zahraničí; niekoľko firiem so záujmom o šikovných mladých zamestnancov. Účastníci veľtrhu mohli získať zároveň dobré rady, ako sa chrániť pred vycestovaním do zahraničia, ako sa nestať obeťou pracovného zneužívania.

      Kto prejavil záujem o podnikanie, bola k dispozícii Slovak Business Agency ponúka vzdelávacie kurzy a prednášky pre začínajúcich podnikateľov beh ohľadu na vek, a keďže sú organizované pod záštitou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sú pre verejnosť bezplatné.

      Zároveň boli pre účastníkov veľtrhu priebežne realizované popularizačné prednášky na rôzne témy z oblasti kariérového poradenstva, práce, štúdia.

      Veľtrh sme zhodnotili so žiakmi pozitívne.

       

      PaedDr. Jana Kipikašová
       

    • Exkurzia Slovenské technické múzeum Košice
     • Exkurzia Slovenské technické múzeum Košice

     • 13. decembra 2019 sa žiaci  I.B triedy Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove rámci predmetu fyzika zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

      Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov, ktorej náplňou sa stala prehliadka vedecko-technického centra pre deti a mládež. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa      s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky.  Mali možnosť pozorovať rôzne fyzikálne javy,  vyskúšať si  hlavolamy, mechanické, magnetické a optické zariadenia.

                  Exkurzia a vychádzka umožnila žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite, čím  získali žiaci komplexnejšie vedomosti. Prínosom tejto exkurzie bolo nielen zvýšenie odborno-technického rozhľadu, ale aj zhodnotenie úrovne poskytovania služieb               v oblasti vedy a techniky. Táto exkurzia každému z nás priniesla množstvo netradičných, úsmevných zážitkov, na ktoré sa nezabúda.

      Na organizácii exkurzie sa podieľali: Mgr. Judita Geľhošová, Mgr. Zuzana Fejerčáková

    • Okresné kolo stredných škôl v bowlingu
     • Okresné kolo stredných škôl v bowlingu

     • V rámci 1.ročníka „Stredoškolských hier“ organizovaných Prešovským samosprávnym krajom sa uskutočnili okresné majstrovstvá stredných škôl okresu Prešov v bowlingu. Našu školu na tomto podujatí reprezentovali Adriána Halušková to IV.C triedy, Zuzana Vargová zo IV.D  triedy , Adam Kucko z III.D triedy a Stanislav Novotný z III.B triedy. Najlepší výsledok dosiahol Stanislav Novotný, ktorý sa stal celkovým víťazom súťaže a postúpil do krajského kola, ktoré sa  bude konať 19.12.2019. Blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

      Mgr. Ivan Lenko

    • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Tentoraz si pre nás Divadelné centrum Martin pripravilo dvojjazyčnú slovensko-anglickú divadelnú inscenáciu koncipovanú ako učebnú pomôcku na utvrdenie si slovesných časov, niektorých gramatických javov (trpný rod, frázové slovesá, predložky miesta a času...) a fráz.

      Hlavnými postavami sú jednovaječné dvojčatá Jack a Joe. Zo zdanlivo neškodnej situácie v ich živote sa rozohrá vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých problémoch, ktoré s tým môžu súvisieť.

      Tentoraz pri príprave scenára autori zvolili dvojjazyčnú kompozíciu, v slovenčine odznela rekapitulácia práve odohranej časti a stručne naznačený následný dej, čo bolo veľmi dobrou pomôckou pre menej zdatných žiakov.

      Organizačne zabezpečila Mgr. Ľudmila Marinčáková

    • Súťaž v silovom dvojboji
     • Súťaž v silovom dvojboji

     • Dňa 5.12.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v silovom dvojboji žiakov stredných škôl okresov Prešov a Sabinov v Sabinove. Súťaž v silovom dvojboji sa skladá z tlaku činky  na lavičke a z tzv. mŕtveho ťahu. V kategórii 1. – 2. ročník sa darilo Jánovi Michalíkovi z I.D triedy, ktorý obsadil celkové 3. miesto. V kategórii 3. – 4. ročník  sa umiestnil na 3. mieste Martin Lacina zo IV.A  a celkovým víťazom súťaže sa stal Tomáš Vardžik z III.C triedy. Chlapcom blahoželáme k skvelému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Ivan Lenko

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Začiatkom decembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov. Školské kolo pozostávalo z piatich častí – gramatický test, čítanie s porozumením, posluch, opis obrázka a rozhovor. Žiaci preukázali dobré vedomosti a schopnosti  v používaní anglického jazyka.

      Víťazom školského kola sa stal Patrik Soporský z II.C triedy, ktorý bude našu školu reprezentovať aj v obvodovom kole. Na druhom mieste sa umiestnil Peter Verešpej z I.A a na treťom mieste Tomáš Petro z II.D triedy. Všetci zúčastnení boli odmenení vecnými cenami.

      Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a víťazovi držíme palce pri reprezentácii našej školy.

      Mgr. Ľudmila Marinčáková, Mgr. Marcela Macková