• Súťaž o najlepšiu esej v ANJ
     • Súťaž o najlepšiu esej v ANJ

     • Písanie slohových prác je podstatnou zložkou vyučovania anglického jazyka a súčasťou písomnej maturitnej skúšky.  Rozvoj tejto kompetencie sme podporili súťažou o najlepšiu esej. V pondelok 24.2.2020 si to vyskúšali žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

      Žiaci sa mali vyjadriť na tému či hranie násilných hier vyvoláva problémy správania.  Účastníci prezentovali svoj názor na význam aj pozitíva hrania hier, ale aj na možnosť negatívneho vplyvu násilných videohier na formovanie osobnosti mladého človeka. Pri problematike zákazu takýchto hier poukázali skôr na potrebu výchovy a vplyv rodičov.

      Najlepšou prácou bola esej Jakuba Jančuša zo IV.C.  Druhé miesto obsadil Kristián Luberda z III.B a tretie miesto patrilo Michalovi Polkablovi z triedy III.A. Víťaznú prácu, ale aj druhé a tretie miesto sme odmenili finančnou čiastkou a všetkým účastníkom sme poďakovali za účasť. Dúfame, že motiváciou pre účasť žiakov v budúcoročnej súťaži nebude iba finančná odmena, ale aj dobrý pocit z toho, že sú schopní vyjadriť sa k aktuálnym problémom, úspešne zvládnuť maturitnú skúšku a byť pripravení  pre  európsky pracovný trh.

      Mgr. Marcela Macková, Mgr. Ľudmila Marinčáková

       

    • Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky
     • Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky

     • V rámci aktivít rozvoja čitateľskej gramotnosti sa snažíme našim žiakom približovať a sprístupňovať aj súčasnú literatúru. Pre jej propagáciu bolo veľmi zaujímavé zúčastniť sa akcie organizovanej Knižnicou POH v Prešove Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky. Je to edukatívno-popularizačný projekt organizovaný tímom, ktorý vyberá laureátov literárnej ceny Anasoft litera. Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom interaktívnej prednášky (viedla ju Simona Fochlerová, riaditeľka Anasofl litery) a následnej diskusie rozprávať so študentmi o tom, čo je umelecky hodnotná literatúra a čo gýč, ako si vyberať, čítať literatúru a ako sa orientovať v množstve vydávaných kníh. Hovorilo sa hlavne o súčasnej, „živej“ literatúre. Akcie sa zúčastnili žiaci IV.A  a vybraní záujemcovia zo IV.C triedy. FOTO

      PhDr. Emília Alcnauerová, PaedDr. Jana Kipikašová

       

    • Súťaž „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“
     • Súťaž „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“

     • Žiaci prvého ročníka mohli ukázať svoje technické myslenie, predstavivosť a kreativitu 29. januára 2020 na súťaži z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“. Žiaci zobrazovali súčiastku v strojníckom zobrazení, vypracovali testy z technického kreslenia v programe ALF i na papieri.

      Tohto roku to bolo veľmi vyrovnané.
      Najlepšie to zvládli títo žiaci:
      1. miesto: Tomáš Rura z I. D
      2. miesto: Matúš Zakuťanský z  I. C
      3. miesto: Matej Petruš z I. B

      Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším. Tešíme sa na stretnutie v druhom polroku pri ďalšom pokračovaní tejto súťaže.

      Ing.  Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • 28. 1. 2020 sa v našej škole konalo Školské kolo Biblickej olympiády. 25 žiakov prvých a druhých ročníkov súťažili vo vedomostiach z biblických kníh: Evanjelium podľa JánaKniha proroka Jonáša. Najlepšie sa umiestnili:

      1. miesto: Štefan Werblanski (II.B)

      2. miesto: Filip Hreha (I.C)

      3. miesto: Samuel Slaminka (II.C)

      Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

      sr. Zdenka – Helena Štrbová