• Program Erasmus+

     • Začiatkom tohto roka sme opäť vypracovali projekt v programe Erasmus+ a boli sme úspešní.

      Projekt s názvom „Smerovať k Európe - učiť sa a zlepšovať“ bude trvať do roku 2022 a je zameraný na zdokonalenie jazykových a vzdelávacích kompetencií našich pedagógov, ktoré budú rozvíjať na školách podobného zamerania a v jazykových školách vo viacerých krajinách EU. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky budú následne aplikovať vo svojom vyučovacom procese, a tak prispejú k zvýšeniu vzdelávania na našej škole.