• Matematický klokan

     • Milí žiaci,

      už budúci týždeň sa uskutoční medzinárodná súťaž Matematický klokan. Všetkým vám, ktorí ste sa v marci prihlásili u svojich vyučujúcich matematiky, bude prostredníctvom EduPage zaslané konto s prihlasovacími údajmi a podrobnými pokynmi, ako postupovať.

      Prajeme veľa úspechov a zábavu pri riešení zaujímavých úloh.

                                                                                                    Mgr. D. Belišová, školská koordinátorka súťaže