• Príkazný list riaditeľky školy - aktualizácia k 9.9.2021

     • V zmysle Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 (manuál pre všetky druhy škôl) stanovuje riaditeľka školy základné prevádzkové podmienky (prehľad opatrení vychádzajúc z platnej legislatívy)  pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov (ďalej iba „škola“) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby udržania bezpečného prostredia v škole pre všetkých žiakov a  zamestnancov školy.

      Príkazný list riaditeľky školy č.5

    • Prihlasovacie údaje len pre rodičov žiakov 1.ročníka
     • Prihlasovacie údaje len pre rodičov žiakov 1.ročníka

     • Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

      23.8.2021 Vám boli vygenerované a zaslané na mail prihlasovacie údaje do EduPage. V prípade, že sa tak nestalo, kontaktujte prosím zástupcu riaditeľky školy, Ing. Pavla Pavlanina na zastupca@spspo.sk.
      Prostredníctvom EduPage budú zasielané všetky potrebné informácie týkajúce sa organizácie školského roka.
      Prihlasovacie údaje do EduPage sú zasielané len rodičom. Žiaci dostanú prihlasovacie údaje po nástupe do školy 2.9.2021.

      vedenie školy

    • ISIC karty žiakov 1. ročníka
     • ISIC karty žiakov 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      ISIC karty žiakov 1. ročníka sú pripravené na vyzdvihnutie. ISIC karty si môžete vyzdvihnúť od zajtra 24.8.2021 do 27.8.2021 v čase od 9:00 - 11:00 hod. v kabinete č.352 u Ing. Martiny Pavlaninovej.

     • Naj online učiteľ PSK! Už len posledný týždeň.

     • Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

      Využi ešte posledný týždeň! Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov“ nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk.

      Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.