• Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve
     • Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve

     • Dňa 23.11.2022 sa konal na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove 23. ročník krajského kola súťaže Zenit v strojárstve. 

      V kategórii A sa umiestnil žiak Matej Petruš zo IV.B na 2. mieste a v kategórii C žiak Tomáš Derevjanik zo IV.A na 3. mieste.

       

      Súťažiacim ďakujeme a srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy.

       

    • ERASMUS+ - MADEIRA
     • ERASMUS+ - MADEIRA

     • ​​​​​​V dňoch od 31.07.2022 do 06.08.2022 sa koordinátorka programu ERASMUS+ Mgr. Marcela Macková a Mgr. Judita Geľhošová zúčastnili kurzu zameraného na projektový manažment projektov. Cieľom kurzu bola príprava projektov a možnosti participácie na budúcich projektoch v programe ERASMUS+. Stretli sme sa s učiteľmi z celého sveta napr. Grécka, Fínska, Nemecka, Maďarska, ...... Spoznali sme školský systém, kultúru, históriu, tradičné jedlá, zážitky a nadviazali nové priateľské vzťahy.

    • Erasmus+ - PLZEŇ
     • Erasmus+ - PLZEŇ

     • V dňoch 07.11. – 09.11.2022 sa pedagógovia našej školy – riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková a zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné a praktické vyučovanie Ing. Pavol Pavlanin, zúčastnili mobility Job Shadowing v Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara v meste Plzeň v Českej republike. Spoznali sme systém vyučovania v Českej republike, systém vyučovania priamo v danej škole a mali možnosť sme porovnať systém vyučovania na našej škole so systémom vyučovania na škole rovnakého typu v zahraničí. Taktiež sme sa zúčastnili návštevy v centre praktického vyučovania školy a v školských dielňach. Porovnali sme rozdiely v školských vzdelávacích systémoch v školách rovnakého zamerania – vyučovacie predmety a ich ročníkové dotácie. Spoznali sme nových ľudí a taktiež obohatili svoje vedomosti o histórii a pamiatkach Plzne. Aj napriek tomu, že sme sa  prioritne venovali náčuvom a pozorovaniu vzdelávania na prírodovedných aj odborných strojárskych a mechatronických predmetoch, veľkým pozitívom bolo nadviazanie priateľských vzťahov, ktorých výsledkom je dohoda o dvojtýždňovej žiackej odbornej stáži v študijných odboroch strojárstvo a mechatronika v ďalšom období.

    • Výzva – Pomôžme Tamarke
     • Výzva – Pomôžme Tamarke

     • Naša škola podporuje výzvu – Pomôžme Tamarke, aby sme prejavili spolupatričnosť a pomohli Tamarke, ktorá to v živote nemá ľahké a potrebuje pomoc.

      Ak to cítite rovnako ako my, majte srdce na dlani a pomôžte.

      Bližšie informácie nájdete na: www.ludialudom.sk/vyzvy/13989

      Ďakujeme