• Darovanie 2% z dane
     • Darovanie 2% z dane

     • Dobrý deň, milí rodičia,
      je tu obdobie zúčtovania daní za rok 2022.

      Preto Vás chceme poprosiť o darovanie 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu „Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, 080 04 Prešov", IČO 51019515. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

      V prílohe tejto správy je tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní, kde sú vyplnené údaje o našom občianskom združení. K tomuto vyhláseniu je nutné priložiť od zamestnávateľa aj potvrdenie o zaplatení dane. Obidve vypísané a podpísané tlačivá treba doručiť osobne alebo poštou daňovému úradu v sídle Vášho okresného mesta do konca apríla. Rodičia z okresu Prešov mi môžu prostredníctvom svojho dieťaťa tieto tlačivá odovzdať. Doručím ich daňovému úradu.

      Za pochopenie ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
      Mgr. Ľudmila Marinčáková, koordinátorka spolupráce s radou rodičov

    • Študenti do praxe !
     • Študenti do praxe !

     • Dňa 23.2.2023 sa na TUKE v Košiciach konal workshop „ Študenti do praxe !“.
      Workshop organizovala firma ATS INDUSTRIAL AUTOMATION a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom worshopu bolo prezentovať digitalizáciu v priemysle, digitálne dvojča a virtuálnu realitu ako nástroj prezentácie návrhu výrobných podnikov, ale aj ako možnosť modernej výučby. Workshopu sa zúčastnili viaceré organizácie z Nemecka, Košíc a z Prešovského kraja to bola naša škola spolu so zástupcom odboru školstva PSK. Naša škola, ako jeden z partnerov firmy, diskutovala o moderných možnostiach výučby automatizovaných systémov a o možnostiach uplatnenia absolventov školy v modernom priemysle. Naši absolventi sa uchádzajú o pozície konštruktérov a programátorov automatizovaných výrobných liniek na Slovensku, ale aj v zahraničí.

    • Kam po základnej škole
     • Kam po základnej škole

     • Dňa 23.2.2023 sme sa zúčastnili prezentačnáej výstavy s názvom Kam po základnej škole. Organizátorom bol Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a CPP Prešov. Stánok našej školy navštívilo množstvo žiakov základných škôl z Prešova a okolia v sprievode ich výchovných poradcov. 

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Vo štvrtok 9.2.2023 sa uskutoční 45. ročník  školského kola SOČ 10:00 hod. v zborovni školy. 

       

      Súťažiacim držíme palce!