• Exkurzia TU v Košiciach
     • Exkurzia TU v Košiciach

     • Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím. Pod týmto heslom sa niesla informatívna prednáška na TU v Košiciach o možnostiach štúdia na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, aj o dôležitosti recyklovania v každodennom živote. Boli spomenuté úspechy študentov a tiež predstavení niektorí úspešní absolventi tejto fakulty.

      Prezentácie fakulty sa dňa 12.11.2019 zúčastnili žiaci IV. A a IV. B triedy. Jej súčasťou bola aj prednáška s názvom Odpady a ich recyklácia. Hovorilo sa v nej o tom, že svet bez kovov nemôže existovať. Ťažba kovov má vplyv aj na znečistenie prostredia, preto je potrebné tieto kovy získavať recykláciou. Je to výhodnejšie ako ťažba surovín, no najmä ekologickejšie. Aké sú možnosti recyklácie a získavania kovov je náplňou študijného programu Ekologické a environmentálne vedy na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

      Po prednáške sa žiaci presunuli do priestorov dielní a laboratórií, kde im boli vysvetlené mechanicko-fyzikálne spôsoby spracovania vybraných druhov odpadu. Taktiež im bol predvedený pokus, ktorý demonštroval získavanie kovov z odpadu pomocou luhovania, cementácie a elektrolýzy.

      Niektorí žiaci prejavili záujem o štúdium na tejto fakulte.

      Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková, PhDr. Emília Alcnauerová

    • Slovensko za železnou oponou
     • Slovensko za železnou oponou

     • November sa nesie v znamení 30. výročia Nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti sa na našej škole uskutočnila 7. 11. 2019 beseda s predstaviteľkami organizácie Global Slovakia na tému Slovensko za železnou oponou. Pre žiakov to bolo zaujímavé podujatie, mali možnosť vypočuť si spomienky, postrehy, skúsenosti a zážitky zo života „za železnou oponou“, aj to, ako nás po revolúcii videli ľudia za hranicami Československa. Dnes si mladí ľudia žijúci v demokratickej spoločnosti ani nevedia predstaviť, že bolo možné žiť aj ináč a pritom je treba povedať, že demokracia často býva veľkým výdobytkom, no nikdy nie je zadarmo.

      Besedy sa zúčastnili aj vybraní žiaci zo SOŠ služieb a Strednej zdravotníckej školy v Prešove.

                                                                                  PhDr. Emília Alcnauerová

    • Odborná exkurzia TATRAVAGÓNKA POPRAD
     • Odborná exkurzia TATRAVAGÓNKA POPRAD

     • 6. 11. 2019 sa žiaci IV. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Tatravagónka Poprad, a.s.

      V prezentačnom videu bol žiakom  predstavený výrobný program tejto spoločnosti. Firma sa   zaoberá  návrhmi, vývojom, výrobou, servisom, rekonštrukciou a predajom nákladných  vagónov, podvozkov, podzostáv vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov strojárenstva.

      Po základných informáciách o firme  boli žiaci poučení o bezpečnosti a prebrali si od sprievodcov ochranné prilby.

      V jednotlivých halách mali následne   možnosť vidieť výrobu železničných podvozkov od polotovarov až po finálnu povrchovú úpravu. Vo výrobných halách Tatravagónky sa produkujú rôzne typy železničných podvozkov. Prevažujú podvozky s klasickým rozchodom, ktoré sa vyrábajú najmä pre európsky trh.

      V posledných halách žiaci  videli aj výrobu cisternových vagónov a plošinových vagónov určených na prepravu automobilov.

                  Žiakov odborná exkurzia zaujala. V špecializovaných výrobných halách videli  široký sortimentom strojárskych výrobkov – od drobných až po náročné veľkorozmerné konštrukcie pre železničnú prepravu.

      Pedagogický dozor : Ing. Helena Ďuricová, Ing. Monika Koltášová

    • Okresné kolo stredných škôl vo futsale
     • Okresné kolo stredných škôl vo futsale

     • 5.11.2019 sa uskutočnilo finále okresného kola stredných škôl vo futsale. Do finálovej skupiny sa prebojovalo aj družstvo žiakov našej školy po predchádzajúcich vyraďovacích zápasoch, ktoré absolvovali bez jedinej prehry pod vedením trénera Mihalíka.  Okresného kola sa zúčastnilo 25 družstiev stredných škôl okresu Prešov. Do finálovej skupiny postúpilo najlepších 5 družstiev. Družstvo našej školy  v tejto finálovej skupine obsadilo tretie miesto. Blahoželáme k dosiahnutému úspechu .

      Štefan Mihalík

    • Literárna exkurzia Po stopách P. O. Hviezdoslava
     • Literárna exkurzia Po stopách P. O. Hviezdoslava

     • 29.10.2019 sme sa s vybranými žiakmi prvého, druhého a štvrtého ročníka zúčastnili literárnej exkurzie Po stopách P. O. Hviezdoslava.

           Z Prešova sme vyrazili v skorých ranných  hodinách a prvou zastávkou bola malebná dedinka Leštiny, kde je postavený drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a lokalitou svetového dedičstva UNESCO. V kostole sa každú nedeľu konajú evanjelické Služby božie a bol tu pokrstený aj známy slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav.

          Ďalšou zastávkou bola dedinka Jasenová, kde je postavený pamätný dom Martina Kukučína. Vstupný priestor, ako i dobovo zariadená predná izba a kuchyňa približujú tradičný život v Jasenovej na prelome 19. a 20. storočia. V ďalších miestnostiach venovaných životu a dielu Martina Kukučína možno nájsť napríklad vydania autorových literárnych prác či ukážky z filmových spracovaní jeho diel (Neprebudený, Rysavá jalovica atď.). V hospodárskej budove a prístrešku sa nachádza kolekcia pracovných nástrojov a náradia, ktoré sa v danej dobe požívalo pri prácach na poli či v domácnosti.

            V Dolnom Kubíne sme navštívili Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, kde sme sa bližšie zoznámili s tvorbou a životom P.O.Hviezdoslava.

          Poslednou našou zastávkou bola jedna z najväčších atrakcií severného Slovenska – Oravský hrad, ktorý je vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku. Budovy a interiér hradu nesú črty románskeho slohu, gotiky, renesancie, baroka i moderných slohov. Dnes tvorí hradný areál pozoruhodný komplex Dolného, Stredného a Horného hradu s palácmi, opevnením a vežami. Zaujímavé je aj prepojenie troch vstupných brán s tunelom, pod ktorým sa nachádzajú podzemné chodby. V priestoroch Oravského hradu sa nachádza niekoľko expozícií, ktoré žiakov zaujali.

            Zodpovedný pedagogický dozor boli vyučujúce slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Jana Kipikašová, Mgr. Aneta Vargová a PhDr. Emília Alcnauerová.

       

    • Protidrogový vlak – Revolution train
     • Protidrogový vlak – Revolution train

     • 22.10.2019 sa žiaci II.D triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Anetou Vargovou zúčastnili na akcii s názvom Protidrogový vlak – Revolution train  na železničnej stanici v Prešove. Na stanici nás čakalo šesť strieborných obrnených vagónov, štyri kinosály, osem interaktívnych miestností a v nich príbeh Marcela a Petry, ako je ľahké prepadnúť drogám a aké ťažké je závislosti sa zbaviť. Celým vlakom nás sprevádzal virtuálny sprievodca spolu s odborným výkladom lektora.

           Cieľom programu Revolution train bolo zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám.

         Hlavnými témami programu boli životné hodnoty, právne vedomie, trávenie voľného času, návykové látky, závislosti, zdravý spôsob života, rizikové správanie a kriminalita, osobná sloboda, zodpovednosť a bezpečnosť.

         Vo vlaku boli predstavené situácie, ktorými drogová závislosť vzniká, až po dôsledky, ktoré v živote na závislého čakajú. Vo vozňoch žiaci postupne sledovali príbeh drogovo závislého človeka. V interaktívnych miestnostiach lektori pracovali so žiakmi na základe toho, čo videli vo filme. Na vlastné oči videli väzenskú celu, ktorú si aj vyskúšali, drogový brloh, vyšetrovaciu miestnosť, ale ocitli sa aj na mieste tragickej autohavárie.

          Vďaka zapojeniu do skutočného príbehu, emotívnym situáciám a interaktívnemu prístupu dokázal program žiakov zaujať a dať im priestor k premýšľaniu nad nebezpečenstvom legálnych i nelegálnych drog.

       

    • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
     • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • 16.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  "ZENIT V STROJÁRSTVE". Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a C, ktoré pozostávali z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V kategórii A súťažilo 9 žiakov tretieho a štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo; v kategórii C súťažilo 6 žiakov štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo. Najlepším blahoželáme a všetkým  zúčastnením ďakujeme za ich aktívnu účasť.

      Ing. Ladislav Arendáč, Ing. Helena Ďuricová

      Výsledky 

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Stalo sa už dobrou tradíciou, že sa každoročne v októbri stretávame pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a pripomíname si významné osobnosti z oblasti slovenskej literatúry, kultúry alebo vedy. Tento rok bol venovaný 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského, a práve tohto spisovateľa sme si pripomenuli 22. októbra 2019. Pristavili sme sa pri jeho osobnom živote – dva roky pracoval aj v Prešove, kde sa snažil popri práci bankového úradníka národne a kultúrne pozdvihnúť obyčajných ľudí. Z jeho tvorby sme si pripomenuli  niektoré diela čítaním ukážok. Žiakov zaujalo aj modernejšie spracovanie poviedky Maco Mlieč Michalom Kubovčíkom. Takéto stretnutia s literatúrou zaujmú, aj pobavia.
      Hudobne nám atmosféru dotvoril gitarový krúžok vedený sestrou Zdenkou.
      PhDr. Emília Alcnauerová FOTO

    • Okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise družstiev
     • Okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise družstiev

     • 16.10.2019 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise družstiev, na ktorom sa zúčastnilo aj družstvo našej školy v zložení :  Kamil Paľko z II.D , Róbert Červeňák z II.A, Dominik Džujka z II.A a Matej Miško z I.C triedy. Na súťaži štartovalo 10 družstiev. V základnej skupine sme postupne zvíťazili nad SOU služieb 4:0 a nad Gymnáziom sv. Moniky 4:0 . V semifinálovej skupine sme porazili SOU Chminianske Jakubovany 4:0 a vo finále sme  sa stretli s SPŠ elektrotechnickou Prešov.  Naše družstvo zvíťazilo vo finálovom zápase 4:1 a stalo sa celkovým víťazom turnaja. Ďakujeme žiakom našej školy za vzornú reprezentáciu a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2020.
      Mgr. Ivan Lenko FOTO

    • Prešov číta rád 2019
     • Prešov číta rád 2019

     •      Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola každoročne zapája do festivalu čítania Prešov číta rád, ktorý organizuje Knižnica P.O.H. v Prešove. Ani tento rok nebol výnimkou. Na pôde našej školy sme 26. septembra privítali spisovateľku Ivanu Gibovú. Beseda s rodenou Prešovčankou žiakov zaujala hlavne neformálnym rozhovorom o jej literárnej tvorbe i živote. Pozornosť vzbudila aj ukážka z jej poviedok, ktorá žiakov oslovila humorom aj im blízkym jazykom.
            27. septembra sme pokračovali v besede s publicistom, spisovateľom a autorom rozhlasových hier Petrom Juščákom. Téma bola omnoho náročnejšia, no stále aktuálna – čo všetko nedemoktarické formy vlády môžu urobiť človeku a s človekom. Vo svojej tvorbe zachytáva aj osudy ľudí, ktorí prežili časť svojho života v GULAGu.
      PhDr. Emília Alcnauerová FOTO

    • Okresné majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu
     • Okresné majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu

     • 1.októbra 2019 sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v cezpoľnom behu. Našu školu  reprezentovali  na  tejto  súťaži  žiaci  F. Koľ z II.D triedy,  R. Žihala z III.A  triedy a P. Baran z II.A triedy.  Trať  pretekov merala 4 km. Družstvo našich žiakov obsadilo v konkurencii 16 škôl 4. miesto. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelému úspechu.

      Mgr. Ivan Lenko FOTO

    • Beh Olympijského dňa 2019
     • Beh Olympijského dňa 2019

     • V piatok 21.6.2019 sa uskutočnil „Beh Olympijského dňa 2019“. Na tomto tradičnom športovom podujatí štartujú deti všetkých vekových kategórií. Naši žiaci  nechýbali ani na tejto súťaži a v kategórii dorastencov dobre reprezentovali našu školu. Boli to žiaci :  Filip Paľo - II.A, Radoslav  Žihala -  II.A, Dominik Bašista  - I.D, Martin Homolľa  - I.D, Filip Baláž – I.D, Kristián Škovran – III.C, Rastislav Sabol – III.D, Tomáš Mačej  - I.D,  Peter Baran I.A. Trať dlhú  3000m najlepšie zvládol Radoslav Žihala z II.A triedy, časom 11min a 11 sek. zvíťazil a vybojoval zlatú medailu pre našu školu.  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. FOTO
      Mgr. Ivan Lenko