• Mikulášsky pozdrav
     • Mikulášsky pozdrav

     • Príjemné prežitie mikulášskeho dňa,

      zdravie, šťastie, pohodu

      a vždy iba dobrú náladu

      všetkým žiakom a zamestnancom našej školy

      prajú členovia ŽŠR

    • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
     • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 30.11.2021 sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii C našu školu reprezentoval Lukáš Mikita zo IV.A, ktorý sa umiestnil na 3.mieste. V kategórii A  sme zaznamenali ešte väčší úspech. Marek Grus zo IV.A sa umiestnil na 1.mieste a postúpil do celoštátneho kola. 
      Obom žiakom srdečne blahoželáme.    

     • Príkazný list riaditeľky školy - aktualizácia k 9.9.2021

     • V zmysle Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 (manuál pre všetky druhy škôl) stanovuje riaditeľka školy základné prevádzkové podmienky (prehľad opatrení vychádzajúc z platnej legislatívy)  pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov (ďalej iba „škola“) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby udržania bezpečného prostredia v škole pre všetkých žiakov a  zamestnancov školy.

      Príkazný list riaditeľky školy č.5

    • Prihlasovacie údaje len pre rodičov žiakov 1.ročníka
     • Prihlasovacie údaje len pre rodičov žiakov 1.ročníka

     • Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

      23.8.2021 Vám boli vygenerované a zaslané na mail prihlasovacie údaje do EduPage. V prípade, že sa tak nestalo, kontaktujte prosím zástupcu riaditeľky školy, Ing. Pavla Pavlanina na zastupca@spspo.sk.
      Prostredníctvom EduPage budú zasielané všetky potrebné informácie týkajúce sa organizácie školského roka.
      Prihlasovacie údaje do EduPage sú zasielané len rodičom. Žiaci dostanú prihlasovacie údaje po nástupe do školy 2.9.2021.

      vedenie školy

    • ISIC karty žiakov 1. ročníka
     • ISIC karty žiakov 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      ISIC karty žiakov 1. ročníka sú pripravené na vyzdvihnutie. ISIC karty si môžete vyzdvihnúť od zajtra 24.8.2021 do 27.8.2021 v čase od 9:00 - 11:00 hod. v kabinete č.352 u Ing. Martiny Pavlaninovej.

     • Naj online učiteľ PSK! Už len posledný týždeň.

     • Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

      Využi ešte posledný týždeň! Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov“ nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk.

      Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

    • Oznam
     • Oznam

      • Oznamujeme Vám, že v čase letných prázdnin budú stránkové hodiny v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 hod.
      • Žiaci budúceho 1. ročníka budú o dostupnosti ISIC karty informovaní prostredníctvom EduPage a webovej stránky školy.

      Vedenie Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove

    • Akreditácia v rámci programu Erasmus +
     • Akreditácia v rámci programu Erasmus +

     • Milí naši budúci študenti, vážení rodičia,

      pri rozhodovaní sa kam na strednú školu by ste mali mať čo najviac relevantných informácií o  škole, pre ktorú sa rozhodujete. Ak ešte váhate s prihláškou na našu školu, možno vás presvedčí najnovšia informácia o možnostiach a výhodách  štúdia a realizovania odbornej praxe na našej škole.

      Bližšie informácie

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci,

      už budúci týždeň sa uskutoční medzinárodná súťaž Matematický klokan. Všetkým vám, ktorí ste sa v marci prihlásili u svojich vyučujúcich matematiky, bude prostredníctvom EduPage zaslané konto s prihlasovacími údajmi a podrobnými pokynmi, ako postupovať.

      Prajeme veľa úspechov a zábavu pri riešení zaujímavých úloh.

                                                                                                    Mgr. D. Belišová, školská koordinátorka súťaže

    • Krajská prehliadka SOČ
     • Krajská prehliadka SOČ

     • Dňa 26.03.2021 prebiehalo 43. kolo krajskej prehliadky SOČ. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu aj tento ročník prebiehal dištančnou formou. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov so štyrmi prácami.
      V odbore 
      09-strojárstvo, hutníctvo, doprava obsadil pekné 3.miesto žiak IV.A triedy Filip Paľo s prácou Komparácia klasických výrobných technológií a 3D tlače. 

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

     • Slávnostné vyhodnotenie školského kola SOČ

     •   Dňa 22.03.2021 sa v zasadacej miestnosti vedenia školy konalo slávnostné vyhodnotenie 43. ročníka školského kola SOČ. Vedenie školy v zložení RŠ RNDr. Hedviga Rusinková, ZRŠ Ing. Pavol Pavlanin, ktorý bol aj predsedom poroty školského kola SOČ a ZRŠ Mgr. Aneta Vargová privítali našich žiakov -  riešiteľov SOČ. Zhodnotili priebeh školského kola SOČ, keďže v tomto školskom roku prebiehala súťaž vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu dištančne. Pochválili ich za prácu a úsilie, ktoré vynaložili a hlavne, že mali odvahu ísť do toho a skúsiť niečo nové, nepoznané. 
          Riešitelia boli ocenení finančnou hotovosťou od Združenia rodičov pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove a diplomom. Na záver riešiteľom, ktorí budú reprezentovať našu školu v krajskom kole, poprialo vedenie školy veľa úspechov. Veľkú podporu a poďakovanie vyjadrila všetkým riešiteľom aj koordinátorka SOČ Ing. Janka Hnatová, ktorá sa na slávnostnom vyhodnotení nemohla zúčastniť.