• Tatranský Teambuilding - túra na Hrebienok

     • Počas jarných prázdnin učitelia školy absolvovali Preventívne psychologické poradenstvo. Súčasťou pobytu bolo aj poznávanie krás tatranskej prírody. Návšteva Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a túra na Hrebienok.

    • Súťaž o najlepšiu esej v ANJ
     • Súťaž o najlepšiu esej v ANJ

     • Písanie slohových prác je podstatnou zložkou vyučovania anglického jazyka a súčasťou písomnej maturitnej skúšky.  Rozvoj tejto kompetencie sme podporili súťažou o najlepšiu esej. V pondelok 24.2.2020 si to vyskúšali žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

      Žiaci sa mali vyjadriť na tému či hranie násilných hier vyvoláva problémy správania.  Účastníci prezentovali svoj názor na význam aj pozitíva hrania hier, ale aj na možnosť negatívneho vplyvu násilných videohier na formovanie osobnosti mladého človeka. Pri problematike zákazu takýchto hier poukázali skôr na potrebu výchovy a vplyv rodičov.

      Najlepšou prácou bola esej Jakuba Jančuša zo IV.C.  Druhé miesto obsadil Kristián Luberda z III.B a tretie miesto patrilo Michalovi Polkablovi z triedy III.A. Víťaznú prácu, ale aj druhé a tretie miesto sme odmenili finančnou čiastkou a všetkým účastníkom sme poďakovali za účasť. Dúfame, že motiváciou pre účasť žiakov v budúcoročnej súťaži nebude iba finančná odmena, ale aj dobrý pocit z toho, že sú schopní vyjadriť sa k aktuálnym problémom, úspešne zvládnuť maturitnú skúšku a byť pripravení  pre  európsky pracovný trh.

      Mgr. Marcela Macková, Mgr. Ľudmila Marinčáková

       

    • Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky
     • Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky

     • V rámci aktivít rozvoja čitateľskej gramotnosti sa snažíme našim žiakom približovať a sprístupňovať aj súčasnú literatúru. Pre jej propagáciu bolo veľmi zaujímavé zúčastniť sa akcie organizovanej Knižnicou POH v Prešove Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky. Je to edukatívno-popularizačný projekt organizovaný tímom, ktorý vyberá laureátov literárnej ceny Anasoft litera. Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom interaktívnej prednášky (viedla ju Simona Fochlerová, riaditeľka Anasofl litery) a následnej diskusie rozprávať so študentmi o tom, čo je umelecky hodnotná literatúra a čo gýč, ako si vyberať, čítať literatúru a ako sa orientovať v množstve vydávaných kníh. Hovorilo sa hlavne o súčasnej, „živej“ literatúre. Akcie sa zúčastnili žiaci IV.A  a vybraní záujemcovia zo IV.C triedy. FOTO

      PhDr. Emília Alcnauerová, PaedDr. Jana Kipikašová

       

    • Súťaž „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“
     • Súťaž „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“

     • Žiaci prvého ročníka mohli ukázať svoje technické myslenie, predstavivosť a kreativitu 29. januára 2020 na súťaži z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“. Žiaci zobrazovali súčiastku v strojníckom zobrazení, vypracovali testy z technického kreslenia v programe ALF i na papieri.

      Tohto roku to bolo veľmi vyrovnané.
      Najlepšie to zvládli títo žiaci:
      1. miesto: Tomáš Rura z I. D
      2. miesto: Matúš Zakuťanský z  I. C
      3. miesto: Matej Petruš z I. B

      Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším. Tešíme sa na stretnutie v druhom polroku pri ďalšom pokračovaní tejto súťaže.

      Ing.  Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • 28. 1. 2020 sa v našej škole konalo Školské kolo Biblickej olympiády. 25 žiakov prvých a druhých ročníkov súťažili vo vedomostiach z biblických kníh: Evanjelium podľa JánaKniha proroka Jonáša. Najlepšie sa umiestnili:

      1. miesto: Štefan Werblanski (II.B)

      2. miesto: Filip Hreha (I.C)

      3. miesto: Samuel Slaminka (II.C)

      Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

      sr. Zdenka – Helena Štrbová

       

    • Vianočné hody
     • Vianočné hody

     • 19.12.2019 sa v našej škole uskutočnili Vianočné hody, na ktorých sa zúčastnili žiaci  II.C, II.D, III.D, IV.B, IV.C a  IV.D triedy.

      Pochutnali sme si na výborných langošoch, hranolkách, klobáskach, kebabe, zemiakových plackách, kapustnici, guľáši, chlebíku s masťou a cibuľkou a iných dobrotách.  Koláče, čerstvá káva s krémou, nápoje  a domáca paštéta ozvláštnili akciu.

      Nechýbala dobrá nálada,  pesničky a vianočná atmosféra. Chlapci zo IV.B a IV.D sa neponáhľali zo školy domov, ako je to zvyčajne, ale naopak, vedeli spolu stráviť sviatočné chvíle vo veselej nálade.

      Všetkým predávajúcim ďakujem za aktivitu, ochotu pracovať a schopnosť premeniť vzdelávací proces na tvorivé prostredie. Veľmi si vážim, že žiaci IV.B našli v sebe empatiu a venovali 20 € zo svojho príjmu na podporu výtvarníčky Ivany Pančákovej, ktorá prišla o svoje bývanie v bloku, v ktorom 06.12.2019 vybuchol plyn.

      Zároveň ďakujeme aj kupujúcim, bez ktorých by táto akcia nemala svoj efekt. Keď sa budeme  vzájomne podporovať, tak naplníme heslo, že JEDNOTKA DOČASNOSTI JE JEDEN FURT.

      Potom budú podobné akcie na škole nie dočasne, ale furt, čiže stále J.

      Naša škola má šikovných a tvorivých žiakov, ktorým želám krásne sviatky a šťastný rok 2020.

      Ing. Iveta Drábová

    • Vianočný futbalový turnaj
     • Vianočný futbalový turnaj

     • 19.12.2019 sa vo veľkej telocvični našej školy konal Vianočný futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré súťažili v troch  skupinách. Každé družstvo odohralo minimálne 2 zápasy a víťazi skupín bojovali vo finále o pohár víťaza. Zápasy rozhodovali žiaci z tried so športovou prípravou. Vo finálovej skupine sa najviac darilo družstvu I.A triedy, ktoré sa stalo aj víťazom turnaja. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo III.A triedy a na treťom mieste družstvo II.A triedy. Víťazom blahoželáme.

      Mgr. Lenko, Mgr. Kovaľová

    • Burza informácií
     • Burza informácií

     • 10. 12. 2019  tím štvrtákov našej školy (Matúš Virba, IV.B, Boris Urbánek, IV.B, Miroslav Biroš, IV.C, Jakub Jančuš, IV.C) vedený kariérovou poradkyňou PaedDr. Janou Kipikašovou sa zúčastnil Burzy informácií na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, kde sme prezentovali podmienky štúdia v našej škole v rámci jednotlivých študijných odborov.

      Chlapci si vopred prešli prípravu i sprievodné aktivity, všetko sa naplánovalo v rámci projektu realizovaného v našej škole v rámci kariérového poradenstva: Kariérové poradenstvo zamerané na vzdelávanie mladých ľudí pre trh práce.

      Žiaci základných škôl z Prešova a blízkeho okolia sa pri výstavnom stánku našej školy zastavovali v pomerne veľkom množstve, najviac sa zaujímali o náplň štúdia, kde sa môžu zamestnať po škole, podmienky praxe a aké odborné predmety by im v stredoškolskom štúdiu pribudli.

      Podujatie bolo pozitívnym prínosom nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre našich žiakov a prehĺbili sa aj vzťahy medzi žiakmi z jednotlivých stredných škôl, ktoré sa na burze zúčastnili.

      Ďakujeme Ing. Petrovi Onderkovi, ktorý sa spomínanej burzy zúčastnil a zastúpil študijný odbor strojárstvo – v spolupráci s žiakom II.A triedy Damián Maľudy a Ing. Pavlovi Pavlaninovi, ktorý nám pomohol pripraviť sprievodné učebné pomôcky na výstavu v rámci študijných odborov technika a prevádzka dopravy a mechatronika.

       

      PaedDr. Jana Kipikašová a štvrtáci

    • Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach
     • Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach

     • 4. 12. 2019. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach mal výstižný podtitul: VÝCHOD NIE JE EXIT! 

      Toto podujatie sme navštívili v rámci kariérového poradenstva so žiakmi 4.ročníka, ktorí prejavili záujem o niektorú z vystavovaných škôl alebo tí, ktorí ešte nie sú celkom rozhodnutí, čo ďalej po štúdiu na strednej škole.

      Do STEEL ARÉNY sme sa dostali vlakom a košickou MHD okolo 10:00. Prešli sme si v skupinkách aj individuálne výstavnými stánkami (84 vystavovateľov) – vystavovalo množstvo vysokých škôl z celého Slovenska i z Čiech; personálne agentúry, agentúry ponúkajúce štúdium v zahraničí; niekoľko firiem so záujmom o šikovných mladých zamestnancov. Účastníci veľtrhu mohli získať zároveň dobré rady, ako sa chrániť pred vycestovaním do zahraničia, ako sa nestať obeťou pracovného zneužívania.

      Kto prejavil záujem o podnikanie, bola k dispozícii Slovak Business Agency ponúka vzdelávacie kurzy a prednášky pre začínajúcich podnikateľov beh ohľadu na vek, a keďže sú organizované pod záštitou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sú pre verejnosť bezplatné.

      Zároveň boli pre účastníkov veľtrhu priebežne realizované popularizačné prednášky na rôzne témy z oblasti kariérového poradenstva, práce, štúdia.

      Veľtrh sme zhodnotili so žiakmi pozitívne.

       

      PaedDr. Jana Kipikašová
       

    • Exkurzia Slovenské technické múzeum Košice
     • Exkurzia Slovenské technické múzeum Košice

     • 13. decembra 2019 sa žiaci  I.B triedy Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove rámci predmetu fyzika zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

      Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov, ktorej náplňou sa stala prehliadka vedecko-technického centra pre deti a mládež. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa      s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky.  Mali možnosť pozorovať rôzne fyzikálne javy,  vyskúšať si  hlavolamy, mechanické, magnetické a optické zariadenia.

                  Exkurzia a vychádzka umožnila žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite, čím  získali žiaci komplexnejšie vedomosti. Prínosom tejto exkurzie bolo nielen zvýšenie odborno-technického rozhľadu, ale aj zhodnotenie úrovne poskytovania služieb               v oblasti vedy a techniky. Táto exkurzia každému z nás priniesla množstvo netradičných, úsmevných zážitkov, na ktoré sa nezabúda.

      Na organizácii exkurzie sa podieľali: Mgr. Judita Geľhošová, Mgr. Zuzana Fejerčáková