• Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • 28. 1. 2020 sa v našej škole konalo Školské kolo Biblickej olympiády. 25 žiakov prvých a druhých ročníkov súťažili vo vedomostiach z biblických kníh: Evanjelium podľa JánaKniha proroka Jonáša. Najlepšie sa umiestnili:

      1. miesto: Štefan Werblanski (II.B)

      2. miesto: Filip Hreha (I.C)

      3. miesto: Samuel Slaminka (II.C)

      Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a víťazom prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

      sr. Zdenka – Helena Štrbová

       

    • Vianočné hody
     • Vianočné hody

     • 19.12.2019 sa v našej škole uskutočnili Vianočné hody, na ktorých sa zúčastnili žiaci  II.C, II.D, III.D, IV.B, IV.C a  IV.D triedy.

      Pochutnali sme si na výborných langošoch, hranolkách, klobáskach, kebabe, zemiakových plackách, kapustnici, guľáši, chlebíku s masťou a cibuľkou a iných dobrotách.  Koláče, čerstvá káva s krémou, nápoje  a domáca paštéta ozvláštnili akciu.

      Nechýbala dobrá nálada,  pesničky a vianočná atmosféra. Chlapci zo IV.B a IV.D sa neponáhľali zo školy domov, ako je to zvyčajne, ale naopak, vedeli spolu stráviť sviatočné chvíle vo veselej nálade.

      Všetkým predávajúcim ďakujem za aktivitu, ochotu pracovať a schopnosť premeniť vzdelávací proces na tvorivé prostredie. Veľmi si vážim, že žiaci IV.B našli v sebe empatiu a venovali 20 € zo svojho príjmu na podporu výtvarníčky Ivany Pančákovej, ktorá prišla o svoje bývanie v bloku, v ktorom 06.12.2019 vybuchol plyn.

      Zároveň ďakujeme aj kupujúcim, bez ktorých by táto akcia nemala svoj efekt. Keď sa budeme  vzájomne podporovať, tak naplníme heslo, že JEDNOTKA DOČASNOSTI JE JEDEN FURT.

      Potom budú podobné akcie na škole nie dočasne, ale furt, čiže stále J.

      Naša škola má šikovných a tvorivých žiakov, ktorým želám krásne sviatky a šťastný rok 2020.

      Ing. Iveta Drábová

    • Vianočný futbalový turnaj
     • Vianočný futbalový turnaj

     • 19.12.2019 sa vo veľkej telocvični našej školy konal Vianočný futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré súťažili v troch  skupinách. Každé družstvo odohralo minimálne 2 zápasy a víťazi skupín bojovali vo finále o pohár víťaza. Zápasy rozhodovali žiaci z tried so športovou prípravou. Vo finálovej skupine sa najviac darilo družstvu I.A triedy, ktoré sa stalo aj víťazom turnaja. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo III.A triedy a na treťom mieste družstvo II.A triedy. Víťazom blahoželáme.

      Mgr. Lenko, Mgr. Kovaľová

    • Burza informácií
     • Burza informácií

     • 10. 12. 2019  tím štvrtákov našej školy (Matúš Virba, IV.B, Boris Urbánek, IV.B, Miroslav Biroš, IV.C, Jakub Jančuš, IV.C) vedený kariérovou poradkyňou PaedDr. Janou Kipikašovou sa zúčastnil Burzy informácií na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, kde sme prezentovali podmienky štúdia v našej škole v rámci jednotlivých študijných odborov.

      Chlapci si vopred prešli prípravu i sprievodné aktivity, všetko sa naplánovalo v rámci projektu realizovaného v našej škole v rámci kariérového poradenstva: Kariérové poradenstvo zamerané na vzdelávanie mladých ľudí pre trh práce.

      Žiaci základných škôl z Prešova a blízkeho okolia sa pri výstavnom stánku našej školy zastavovali v pomerne veľkom množstve, najviac sa zaujímali o náplň štúdia, kde sa môžu zamestnať po škole, podmienky praxe a aké odborné predmety by im v stredoškolskom štúdiu pribudli.

      Podujatie bolo pozitívnym prínosom nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre našich žiakov a prehĺbili sa aj vzťahy medzi žiakmi z jednotlivých stredných škôl, ktoré sa na burze zúčastnili.

      Ďakujeme Ing. Petrovi Onderkovi, ktorý sa spomínanej burzy zúčastnil a zastúpil študijný odbor strojárstvo – v spolupráci s žiakom II.A triedy Damián Maľudy a Ing. Pavlovi Pavlaninovi, ktorý nám pomohol pripraviť sprievodné učebné pomôcky na výstavu v rámci študijných odborov technika a prevádzka dopravy a mechatronika.

       

      PaedDr. Jana Kipikašová a štvrtáci

    • Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach
     • Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach

     • 4. 12. 2019. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach mal výstižný podtitul: VÝCHOD NIE JE EXIT! 

      Toto podujatie sme navštívili v rámci kariérového poradenstva so žiakmi 4.ročníka, ktorí prejavili záujem o niektorú z vystavovaných škôl alebo tí, ktorí ešte nie sú celkom rozhodnutí, čo ďalej po štúdiu na strednej škole.

      Do STEEL ARÉNY sme sa dostali vlakom a košickou MHD okolo 10:00. Prešli sme si v skupinkách aj individuálne výstavnými stánkami (84 vystavovateľov) – vystavovalo množstvo vysokých škôl z celého Slovenska i z Čiech; personálne agentúry, agentúry ponúkajúce štúdium v zahraničí; niekoľko firiem so záujmom o šikovných mladých zamestnancov. Účastníci veľtrhu mohli získať zároveň dobré rady, ako sa chrániť pred vycestovaním do zahraničia, ako sa nestať obeťou pracovného zneužívania.

      Kto prejavil záujem o podnikanie, bola k dispozícii Slovak Business Agency ponúka vzdelávacie kurzy a prednášky pre začínajúcich podnikateľov beh ohľadu na vek, a keďže sú organizované pod záštitou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sú pre verejnosť bezplatné.

      Zároveň boli pre účastníkov veľtrhu priebežne realizované popularizačné prednášky na rôzne témy z oblasti kariérového poradenstva, práce, štúdia.

      Veľtrh sme zhodnotili so žiakmi pozitívne.

       

      PaedDr. Jana Kipikašová
       

    • Exkurzia Slovenské technické múzeum Košice
     • Exkurzia Slovenské technické múzeum Košice

     • 13. decembra 2019 sa žiaci  I.B triedy Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove rámci predmetu fyzika zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

      Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov, ktorej náplňou sa stala prehliadka vedecko-technického centra pre deti a mládež. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa      s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky.  Mali možnosť pozorovať rôzne fyzikálne javy,  vyskúšať si  hlavolamy, mechanické, magnetické a optické zariadenia.

                  Exkurzia a vychádzka umožnila žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite, čím  získali žiaci komplexnejšie vedomosti. Prínosom tejto exkurzie bolo nielen zvýšenie odborno-technického rozhľadu, ale aj zhodnotenie úrovne poskytovania služieb               v oblasti vedy a techniky. Táto exkurzia každému z nás priniesla množstvo netradičných, úsmevných zážitkov, na ktoré sa nezabúda.

      Na organizácii exkurzie sa podieľali: Mgr. Judita Geľhošová, Mgr. Zuzana Fejerčáková

    • Okresné kolo stredných škôl v bowlingu
     • Okresné kolo stredných škôl v bowlingu

     • V rámci 1.ročníka „Stredoškolských hier“ organizovaných Prešovským samosprávnym krajom sa uskutočnili okresné majstrovstvá stredných škôl okresu Prešov v bowlingu. Našu školu na tomto podujatí reprezentovali Adriána Halušková to IV.C triedy, Zuzana Vargová zo IV.D  triedy , Adam Kucko z III.D triedy a Stanislav Novotný z III.B triedy. Najlepší výsledok dosiahol Stanislav Novotný, ktorý sa stal celkovým víťazom súťaže a postúpil do krajského kola, ktoré sa  bude konať 19.12.2019. Blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

      Mgr. Ivan Lenko

    • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Tentoraz si pre nás Divadelné centrum Martin pripravilo dvojjazyčnú slovensko-anglickú divadelnú inscenáciu koncipovanú ako učebnú pomôcku na utvrdenie si slovesných časov, niektorých gramatických javov (trpný rod, frázové slovesá, predložky miesta a času...) a fráz.

      Hlavnými postavami sú jednovaječné dvojčatá Jack a Joe. Zo zdanlivo neškodnej situácie v ich živote sa rozohrá vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých problémoch, ktoré s tým môžu súvisieť.

      Tentoraz pri príprave scenára autori zvolili dvojjazyčnú kompozíciu, v slovenčine odznela rekapitulácia práve odohranej časti a stručne naznačený následný dej, čo bolo veľmi dobrou pomôckou pre menej zdatných žiakov.

      Organizačne zabezpečila Mgr. Ľudmila Marinčáková

    • Súťaž v silovom dvojboji
     • Súťaž v silovom dvojboji

     • Dňa 5.12.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v silovom dvojboji žiakov stredných škôl okresov Prešov a Sabinov v Sabinove. Súťaž v silovom dvojboji sa skladá z tlaku činky  na lavičke a z tzv. mŕtveho ťahu. V kategórii 1. – 2. ročník sa darilo Jánovi Michalíkovi z I.D triedy, ktorý obsadil celkové 3. miesto. V kategórii 3. – 4. ročník  sa umiestnil na 3. mieste Martin Lacina zo IV.A  a celkovým víťazom súťaže sa stal Tomáš Vardžik z III.C triedy. Chlapcom blahoželáme k skvelému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Ivan Lenko

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Začiatkom decembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov. Školské kolo pozostávalo z piatich častí – gramatický test, čítanie s porozumením, posluch, opis obrázka a rozhovor. Žiaci preukázali dobré vedomosti a schopnosti  v používaní anglického jazyka.

      Víťazom školského kola sa stal Patrik Soporský z II.C triedy, ktorý bude našu školu reprezentovať aj v obvodovom kole. Na druhom mieste sa umiestnil Peter Verešpej z I.A a na treťom mieste Tomáš Petro z II.D triedy. Všetci zúčastnení boli odmenení vecnými cenami.

      Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a víťazovi držíme palce pri reprezentácii našej školy.

      Mgr. Ľudmila Marinčáková, Mgr. Marcela Macková

    • Krajské kolo v stolnom tenise družstiev stredných škôl
     • Krajské kolo v stolnom tenise družstiev stredných škôl

     • Dňa 20.11.2019 sa uskutočnilo v Šarišských Michaľanoch krajské kolo v stolnom tenise družstiev stredných škôl. Družstvo našej školy v zložení Kamil Paľko z II.D , Matej Miško z I.C  a Dominik Džujka z II.A triedy  postúpili do tejto súťaže ako víťazi okresného kola.  Na krajskom kole sa  zúčastnilo 11 družstiev Prešovského  kraja.  V skupine sme postupne zvíťazili nad Gymnáziom Snina  4:0 , nad Gymnáziom T. Vansovej Stará Ľubovňa 4:0 a nad Gymnáziom Kežmarok 4:0 . Vo finálovej skupine sme porazili SOŠ technickú Poprad 4:1 a prehrali sme jediný zápas s Gymnáziom Vranov nad Topľou 4:2.  Naše družstvo obsadilo v tejto súťaži 2. miesto. Ďakujeme žiakom našej školy za vzornú reprezentáciu a želáme im veľa úspechov .

      Mgr. Ivan Lenko

    • Deň Prešovského samosprávneho kraja
     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

     • Naše aktivity

      1. Na hodinách OBN, DEJ, ANJ, INF sa predstavia kompetencie  a pôsobnosť PSK.

      2. Na triednickej hodine si žiaci pripravia prezentáciu na tému: História strojárskeho priemyslu v Prešovskom kraji.

      3. Na hodinách SJL si žiaci pripravia podklady na tému : 7 divov (zaujímavostí) Prešovského kraja, ktoré budú uverejnené v školskom časopise Pauzák.

      4. Zorganizovanie športovej akcie PSK miniflorbal cup 2019.

      5. Na hodinách FYZ si žiaci vyskúšajú vedomostný kvíz širocký sokol spojený s filmovou projekciou Vplyv zavedenia lokálnej meny a miestnych platidiel v Prešove.

      6. Školská akcia Študentská kvapka krvi.

      7. Odborná exkurzia do spoločnosti Tatravagónka, a.s. Poprad.

      8. V priestoroch školy bude prebiehať prezentácia firmy Commerc service, s.r.o., ProTech.

      9. Prednášky ( Steelový svet technológií; Nerastné suroviny pre výrobu kovových a nekovových materiálov) zorganizované v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE.

      V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja sa uskutočnil v priestoroch našej školy aj florbalový turnaj  PSK MINIFLORBAL CUP „ O pohár župana PSK“. Na turnaji sa zúčastnili SPŠ elektrotechnická Prešov, SPŠ stavebná Prešov, Gymnázium Konštantínova 2 Prešov a SPŠ strojnícka Prešov. Hralo sa systémom každý s každým, žiaci našej školy obsadili v turnaji 4.miesto. Víťazom turnaja sa stala SPŠ stavebná Prešov, na druhom mieste skončila SPŠ elektrotechnická Prešov a na treťom mieste Gymnázium Konštantínova 2 Prešov.

      Mgr. Ivan Lenko

       

    • Študentská kvapka krvi a Deň PSK
     • Študentská kvapka krvi a Deň PSK

     • SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov sa zapojila do akcie Študentská kvapka krvi a Deň PSK, konanej v dňoch 12.-13.11.2019  s aktivitou "Darovanie krvi." Po predchádzajúcej dohode  s NTS v Prešove sme túto akciu zrealizovali dňa 12.11.2019 na pôde školy a 13.11.2019 sa žiaci akcie zúčastnili v priestoroch NTS.

      Zapojilo  sa 41 osôb, z toho  38 žiakov ( 9% žiakov školy), 2  zamestnanci školy a jeden sympatizant školy.  Spolu sme darovali 15,3 l krvi.  Veríme, že sme svojou aktivitou pomohli ľuďom, ktorí to budú potrebovať.

      Cieľom akcie bolo naplnenie motta: „Strata nás mení, tragédia skúša, ale sila nám dáva krídla.“

      Všetci darcovia, ktorí  nabrali silu a odvahu, sa stávajú  anjelmi pre ľudí  skúšaných životom.

      Veľké ďakujem patrí triedam:

      4.B (13 žiakov)

      4.C (10 žiakov)

      4.D (5 žiakov)

      4.A (4 žiaci)

      3.D (3 žiaci)

      3.B (2 žiaci)

      3.C (1 žiak)

      Osobitne ďakujeme prvodarcom, nerozhodným darcom, ktorí prekonali samých seba a stálym darcom, ktorí pokračujú vo svojom ušľachtilom rozhodnutí.

      Ing. Iveta Drábová

    • Exkurzia TU v Košiciach
     • Exkurzia TU v Košiciach

     • Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím. Pod týmto heslom sa niesla informatívna prednáška na TU v Košiciach o možnostiach štúdia na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, aj o dôležitosti recyklovania v každodennom živote. Boli spomenuté úspechy študentov a tiež predstavení niektorí úspešní absolventi tejto fakulty.

      Prezentácie fakulty sa dňa 12.11.2019 zúčastnili žiaci IV. A a IV. B triedy. Jej súčasťou bola aj prednáška s názvom Odpady a ich recyklácia. Hovorilo sa v nej o tom, že svet bez kovov nemôže existovať. Ťažba kovov má vplyv aj na znečistenie prostredia, preto je potrebné tieto kovy získavať recykláciou. Je to výhodnejšie ako ťažba surovín, no najmä ekologickejšie. Aké sú možnosti recyklácie a získavania kovov je náplňou študijného programu Ekologické a environmentálne vedy na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

      Po prednáške sa žiaci presunuli do priestorov dielní a laboratórií, kde im boli vysvetlené mechanicko-fyzikálne spôsoby spracovania vybraných druhov odpadu. Taktiež im bol predvedený pokus, ktorý demonštroval získavanie kovov z odpadu pomocou luhovania, cementácie a elektrolýzy.

      Niektorí žiaci prejavili záujem o štúdium na tejto fakulte.

      Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková, PhDr. Emília Alcnauerová

    • Slovensko za železnou oponou
     • Slovensko za železnou oponou

     • November sa nesie v znamení 30. výročia Nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti sa na našej škole uskutočnila 7. 11. 2019 beseda s predstaviteľkami organizácie Global Slovakia na tému Slovensko za železnou oponou. Pre žiakov to bolo zaujímavé podujatie, mali možnosť vypočuť si spomienky, postrehy, skúsenosti a zážitky zo života „za železnou oponou“, aj to, ako nás po revolúcii videli ľudia za hranicami Československa. Dnes si mladí ľudia žijúci v demokratickej spoločnosti ani nevedia predstaviť, že bolo možné žiť aj ináč a pritom je treba povedať, že demokracia často býva veľkým výdobytkom, no nikdy nie je zadarmo.

      Besedy sa zúčastnili aj vybraní žiaci zo SOŠ služieb a Strednej zdravotníckej školy v Prešove.

                                                                                  PhDr. Emília Alcnauerová

    • Odborná exkurzia TATRAVAGÓNKA POPRAD
     • Odborná exkurzia TATRAVAGÓNKA POPRAD

     • 6. 11. 2019 sa žiaci IV. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Tatravagónka Poprad, a.s.

      V prezentačnom videu bol žiakom  predstavený výrobný program tejto spoločnosti. Firma sa   zaoberá  návrhmi, vývojom, výrobou, servisom, rekonštrukciou a predajom nákladných  vagónov, podvozkov, podzostáv vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov strojárenstva.

      Po základných informáciách o firme  boli žiaci poučení o bezpečnosti a prebrali si od sprievodcov ochranné prilby.

      V jednotlivých halách mali následne   možnosť vidieť výrobu železničných podvozkov od polotovarov až po finálnu povrchovú úpravu. Vo výrobných halách Tatravagónky sa produkujú rôzne typy železničných podvozkov. Prevažujú podvozky s klasickým rozchodom, ktoré sa vyrábajú najmä pre európsky trh.

      V posledných halách žiaci  videli aj výrobu cisternových vagónov a plošinových vagónov určených na prepravu automobilov.

                  Žiakov odborná exkurzia zaujala. V špecializovaných výrobných halách videli  široký sortimentom strojárskych výrobkov – od drobných až po náročné veľkorozmerné konštrukcie pre železničnú prepravu.

      Pedagogický dozor : Ing. Helena Ďuricová, Ing. Monika Koltášová