• Ako sa učí on-line

     •     Našu snahu ako zefektívniť vyučovací proces si všimol aj zriaďovateľ, a preto si vybral SPŠ strojnícku, ktorá je v jeho pôsobnosti, aby zistil, ako prebieha online vyučovanie u nás. Ukázali sme, že zavedenie online vyučovania závisí predovšetkým od technického vybavenia školy a digitálnych zručností učiteľa, ktorý keď si nájde vlastný nástroj, potom je online vyučovanie jednoduché a efektívne. Samozrejmosťou bolo, že sme sa uistili formou online ankety, že žiaci majú prístup na internet a aspoň základné technické vybavenie, prostredníctvom ktorého môžu pracovať a komunikovať s vyučujúcimi.

          Prešovský samosprávny kraj zverejnil na svojej facebookovej stránke a youtubovom kanáli v relácii Týždeň v PSK video materiál, v ktorom sa snažia priblížiť snahu pedagogických zamestnancov o zvýšenie efektivity výučby nielen všeobecno-vzdelávacích a teoretických odborných predmetov, ale aj odborných praktických predmetov, ktoré vyžadujú obrovskú kreativitu, prípravu a technické vybavenie.

        Myslíme si, že práve preto si vybrali našu školu. Veď posúďte sami.