• BeREADY AWARDS - TECH 2020

     • Pod záštitou SAIDE - Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní sa konala súťaž, kde vybraní stredoškoláci riešia technické problémy a nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru. Súťaž bola určená pre technicky zameraných stredoškolákov z celého Slovenska. Išlo o študentov maturitných ročníkov študujúcich elektrotechniku, počítačové systémy a programovanie.

      Napriek tomu, že naša škola zatiaľ nie je zameraná na tieto odvetvia, podarilo Jozefovi Talianovi, Daliborovi Popovičovi Samuelovi Fedorčíkovi  pod vedením Filipa Paľa vytvoriť koncept inteligentného mestečka v podmienkach Slovenska. Dokázali navrhnúť 3D model energeticky nezávislého mestečka s elimináciou priamych emisií s využitím inteligentných technológií.