• Erasmus - mobility Grécko a Španielsko
     • Erasmus - mobility Grécko a Španielsko

     • 1st GENIKO LYKEIO of KILKIS a polytechnická škola v meste Castellón de la Plana informujú o úspešných mobilitách pedagógov SPŠ strojníckej v Prešove 

      Dňa 16. 05. 2022 informovala stredná škola 1st GENIKO LYKEIO of KILKIS na svojich oficiálnych stránkach o mobilite, ktorej sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci SPŠ strojníckej v Prešove: koordinátorka projektov ERASMUS+ Mgr. Marcela Macková, učiteľ odborných predmetov Mgr. Jozef Malinovský a učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Patrik Madár. Informatívne oznámenie uverejnené gréckou školou popisuje jednotlivé aktivity a spôsoby výučby, ktoré boli aplikované a predstavené počas doby trvania mobility. Okrem využívania technológií škola vyzdvihla spoluprácu s pedagogickými zamestnancami SPŠ strojníckej v Prešove a komunikáciu so žiakmi v uvoľnenej a príjemnej atmosfére.  

      V priloženom odkaze sú uverejnené fotografie, ktoré zachytili aktívny prístup žiakov a diskusiu zúčastnených pedagógov. Škola oboznamuje žiakov a verejnosť o tom, ako slovenskí učitelia informovali o stave, aktivitách a osobitostiach vzdelávania na SPŠ strojníckej v Prešove. Učitelia tiež komunikovali žiakom zaujímavosti o historickom a súčasnom Slovensku počas bloku otázok a odpovedí. Všetci zúčastnení považovali túto skúsenosť za veľmi prínosnú. Na uverejnenom odkaze je v závere oznámenia možné vidieť jednotlivé materiály, ktoré žiaci vytvorili a následne využili na pozorovaných hodinách.  

      Viac informácií o mobilite vo 1st GENIKO LYKEIO OF KILKIS nájdete v priloženej prezentácii v anglickom jazyku. (ENG: Find more information about the learning mobility at 1st GENIKO LYKEIO OF KILKIS in the attached presentation.) 

      Dňa 08.04.2022 okrem polytechnickej školy pôsobiacej v meste Castellón de la Plana v Španielsku navštívili pedagógovia SPŠ strojníckej v Prešove v rámci mobility (Job shadowing) aj autoservisy a predajne automobilov, či ďalšie firmy podobného zamerania. Mobility sa zúčastnili: riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková, zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné a praktické vyučovanie Ing. Pavol Pavlanin a koordinátorka projektov Erasmus+ Mgr. Marcela Macková. Na niekoľkých fotografiách zverejnených na instagramovom účte autoservisu MARZA, S. L. je možné vidieť pedagógov SPŠ strojníckej v Prešove pri prehliadke zariadení a vybavenia, či komunikácii s miestnymi zamestnancami. Na základe výbornej spolupráce a zhodnej vízie pre budúcnosť vznikla dohoda o dvojtýždňovej žiackej odbornej stáži v študijných odboroch mechatronika a technika a prevádzka dopravy v mesiaci september 2022. Žiakom SPŠ strojnícka v Prešove tak bude umožnené získať cenné skúsenosti v praxi a zároveň rozvíjať svoje jazykové a ostatné zručnosti, ktoré využijú v pracovnom živote.