• OZNAM

     • Vedenie Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (pondelok) o 08.30 hod. vo veľkej telocvični školy.

      Žiaci 1. ročníka sú povinní dostaviť sa do svojich kmeňových učební v uvedený deň o 08.00 hod. takto:

         I.A – študijný odbor strojárstvo – kmeňová učebňa č. 103

         I.B – študijný odbor strojárstvo – kmeňová učebňa č. 45

         I.C – študijný odbor mechatronika – kmeňová učebňa č. 351

         I.D – študijný odbor technika a prevádzka dopravy – kmeňová učebňa č. 111.

      Zoznamy zaradenia žiakov do príslušných tried budú zverejnené pred vstupom do budovy školy.

       

      Žiaci školy v uvedený deň nie sú povinní sa prezúvať.

       

      Vedenie Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov

    • DO ŠKOLY A DO PRÁCE NA BICYKLI
     • DO ŠKOLY A DO PRÁCE NA BICYKLI

     • VYUŽITE AKO SVOJ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK DO PRÁCE ALEBO ŠKOLY BICYKEL POČAS
      MESIACA SEPTEMBER, ŠETRITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPRAVTE NIEČO PRE SVOJE ZDRAVIE.
      ODMENOU VÁM BUDE ÚČASTNÍCKE TRIČKO A ZARADENIE DO SÚŤAŽE O HODNOTNÉ VECNÉ

      PRESADNIME NA SVOJE BICYKLE A UROBME TAKTO MALÝ KROK PRE NAŠU PLANÉTU,
      ALE VEĽKÝ KROK PRE NAŠE ZDRAVIE
      .